Očakávané následky energetickej a ekonomickej krízy budú dramatické a nezaobídu sa bez úsporných opatrení v prevádzkovom chode slovenských miest aj v mestských rozpočtoch. Upozorňuje na to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že samosprávy sa za posledné roky opakovane nachádzajú v mimoriadne náročnej situácii.

"Naše členské mestá už dlhodobo avizujú obavy z toho, ako budú schopné pri súčasných a očakávaných cenách energií zabezpečiť energetický chod mesta tak, ako sú obyvatelia zvyknutí a ako si to bude vyžadovať aj prichádzajúca zimná vykurovacia sezóna," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Mestá podľa jej slov hľadajú cestu, ako situáciu vyriešiť, aby sa obyvateľov dotkla čo najmenej a neprišli o svoje bezpečie či komfort. ÚMS, ako tvrdí, upozorňuje, že je potrebné sústrediť sa okrem akútnych riešení aj na tie systémové a strategické, v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou a energetickou sebestačnosťou. "Toto však mestá bez pomoci štátu v legislatívnej oblasti a bez dôležitej finančnej podpory nedokážu realizovať," poznamenala.

ÚMS zároveň dlhodobo vyzýva členské mestá k spolupráci na projektoch a iniciatívach, ktorých cieľom je postupná, rozumná a efektívna energetická politika udržateľnosti a sebestačnosti. "Aktuálne sa sústredíme na intenzívnejšiu podporu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, na tému komplexnej obnovy verejných budov v správe miest či na oblasť energetickej chudoby a opatrenia, ako môžu mestá pomôcť nájsť úspory pre zraniteľné skupiny obyvateľov," skonštatovala hovorkyňa únie.

Za dôležité tiež považuje, že v nadväznosti na energetickú krízu ústredný krízový štáb zriadil pracovnú skupinu pre jej riešenie pod vedením ministerstva hospodárstva. ÚMS bude mať v pracovnej skupine svojho zástupcu, ktorý bude môcť problémy, potreby a návrhy miest prenášať priamo na jej rokovanie. "Plánujeme v najbližších dňoch detailnejšie zmapovať aktuálnu situáciu v mestách, ich plány a prípravy v oblasti energetiky v konkrétnejších krokoch," podotkla Piršelová.

ÚMS taktiež schválila na svojom tohtotýždňovom prezídiu vytvorenie samostatnej pracovnej skupiny zo zástupcov členských miest, ktorá bude pomáhať mestám v hľadaní riešení. Jej závery budú zároveň slúžiť ako relevantné podklady pri zastupovaní miest v práve štátom zriadených pracovných skupinách pre riešenie energetickej krízy.

Ministerstvo financií pre TASR tento týždeň uviedlo, že vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti. Rezort deklaruje, že je v odôvodnených prípadoch pripravený samosprávam pomôcť a že zástupcovia ministerstva primátorom a starostom už niekoľkokrát predstavili konkrétne plány a návrhy, ako by mohla daná pomoc vyzerať.