Pohrebisko pod diaľničným obchvatom

Milan Horňák sa podieľal na výskumoch viacerých lokalít na Balkáne, v Turčianskej kotline sa venuje prieskumu pravekých hradísk v horách Malej a Veľkej Fatry. Jeho životným nálezom je odkrytie pohrebiska z ôsmeho storočia nášho letopočtu z obdobia Avarského kaganátu v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. K objavu došlo počas archeologických prác prebiehajúcich v rámci výstavby bratislavského diaľničného obchvatu. Na základe tohto nálezu môžeme hovoriť o intenzívnom a stabilnom osídlení lokality v uvedenom období. Preskúmaných bolo 485 hrobov a v nich uložené nádoby, pracovné nástroje, či kosti zvierat. Laikov najviac zaujmú šperky a ozdoby, ktoré sa našli v ženských aj mužských hroboch. Unikátny nález predstavuje minca franského kráľa Karola Veľkého, ktorý dokladá spojenectvo lokálneho vládcu s Franskou ríšou.

Hroby z avarského pohrebiska v Podnujaských Biskupiciac
Hroby z avarského pohrebiska v Podnujaských Biskupiciac
Zdroj: PaM

Reštaurátori aj galerijníci

Milan Horňák, Jana Stehlíková, Andrej Žitňan a archeologická spoločnosť Via Magna dostali za nález avarského pohrebiska cenu Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky spojených cez revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá. Okrem kategórie Objav - nález rozdávali ocenenia aj v ďalších oblastiach. Cenu si odniesol kolektív Galerie mesta Bratislavy za reštaurovanie veľkoformátového barokového obrazu Panny Márie, ochrankyne padlých a mŕtvych. Bez povšimnutia neostala ani akvizícia 760 kusov sklárskych výrobkov zo zaniknutých novohradských sklární Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Tiež výstava Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave s názvom Stratený - Nájdený usporiadaná k 100.výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza