Čo sa to len deje v tejto krásnej krajine pod Tatrami!? Nedávno sa verejnosť dozvedela, že obeťami vraždy sa mali podobne ako novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová stať dvaja predstavitelia dôležitej štátnej zložky či bývalý politik. Reč je o námestníkovi Generálnej prokuratúry SR Petrovi Šufliarskom a špeciálnom prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ale aj o bývalom ministrovi vnútra, ktorý dnes pôsobí v advokácii, Danielovi Lipšicovi.

Všetci traja vraj boli na muške presne tých istých ľudí, ktorých spájajú s vraždou mladého žurnalistu. Nuž a zatiaľ čo kompetentní sa snažia odhaliť, kto za objednávkou vraždy uvedených osôb stojí, na stôl sa im dostal ďalší závažný prípad. Týka sa známej sudkyne Najvyššieho súdu SR Eleny Berthotyovej, ktorej sa podľa našich informácií neznáma osoba alebo osoby vyhrážajú smrťou.

Pokračujúce útoky

Aktuálne udalosti sa možno postarali o to, že bezpečnostné zložky nenechávajú nič bez povšimnutia a začali konať aj v prípade Eleny Berthotyovej. Dianím okolo nej sa zaoberá protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry, ktorá 7. januára tohto roka začala trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa, a to pre vyhrážky usmrtením. Sudkyni Najvyššieho súdu SR ich mailom zasielala zatiaľ neznáma osoba. Potvrdila nám to samotná sudkyňa, podľa ktorej nešlo len o vyhrážky smrťou, ale aj o ďalšie vážne útoky na jej osobu. Trvali dlhšie obdobie, pričom ich intenzita sa stupňovala. Viac však nateraz odmietla uviesť. „Nehnevajte sa, ale prebieha trestné stíhanie, preto vec nechcem bližšie špecifikovať,“ povedala Elena Berthotyová, ktorá sa nevyjadrila ani k tomu, či jej polícia poskytla ochranu.

Harabinova kritička

Sudkyňa Berthotyová je známa ako bojovníčka proti bývalému ministrovi spravodlivosti a predsedovi Najvyššieho súdu SR či Súdnej rady Štefanovi Harabinovi. Bola jedna z mála, ktorá sa mu dokázala postaviť aj v tak­zvanom temnom období slovenskej justície, teda v čase, keď pod Harabinovou neobmedzenou taktovkou dochádzalo doslova k lynčovaniu jeho oponentov. A, naopak, k priam neuveriteľnému finančnému odmeňovaniu jeho spriaznených sudcov, čo malo za následok, že rezort spravodlivosti sa v rokoch 2006 až 2009 vrátil do čias najhoršieho komunizmu. Do čias, keď sa za opačný názor trestalo a s pochlebovaním prichádzali patričné výhody. O tie sa dokonca voči vlastnej osobe dokázal všelijakými opatreniami postarať aj Štefan Harabin. A to najmä v období vedenia Najvyššieho súdu SR a zároveň Súdnej rady, čo bolo v rokoch 2009 až 2014. Novinár Martin Hanus z portálu Postoj.sk nedávno vypočítal, že exminister spravodlivosti si v priebehu pol roka na základe priklepnutých odmien prilepšil o neuveriteľných 93-tisíc eur! Na zdôraznenie, bavíme sa len o odmenách. Tie, samozrejme, poberal spolu s platom.

Pracovisko: Elena Berthotyová je jednou zo sudkýň Najvyššieho súdu SR, ktorá sa postavila exministrovi Harabinovi.
Pracovisko: Elena Berthotyová je jednou zo sudkýň Najvyššieho súdu SR, ktorá sa postavila exministrovi Harabinovi.
Zdroj: Matej Kalina

Spochybňovaná morálka

Súboj o tvár slovenského súdnictva sa však podľa všetkého neskončil ani odchodom Štefana Harabina z vysokých pozícií. Hoci na istý čas akoby sa kalné vody upokojili, nebol to zrejme trvalý stav. Strach sa totiž vracia v plnej sile. Štefan Harabin sa rozhodol kandidovať za prezidenta a ľudia akoby stratili pamäť. V preferenciách mu patria popredné priečky. Niektoré prieskumy dokonca naznačujú, že by sa pokojne mohol dostať do druhého kola. Úplne suverénne. Jeho priaznivci, aj v radoch sudcov, akoby opäť dostávali krídla.  Potvrdzuje to aj sudkyňa Berthotyová. „V ostatnom čase odchádzam zo Súdnej rady ,porazená‘ názorom väčšiny sudcov, ktorí sú najväčšou prekážkou presadzovania zmien v justícii. Často sa pýtam, či to, čo robím, a to, čo som doteraz robila, má zmysel, najmä po tom, ako musím čeliť rôznym útokom,“ priznala, pričom nemala na mysli iba nebezpečné vyhrážky riešené políciou, ale i anonymy spochybňujúce jej morálny a etický kredit. Adresované nie sú len vedeniu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rade, ktorej je Elena Berthotyová členkou, ale aj médiám. Neznámy autor v nich okrem iného upozorňuje na prepych, ktorý si užíva, pričom podľa skromného názoru anonymného pisateľa si na takýto životný štýl určite nemohla zarobiť v pozícii sudkyne.

Dom a pozemok

Do pozornosti dáva najmä rodinný dom a k nemu priliehajúce pozemky v lukratívnej časti bratislavského Starého Mesta. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností ide o pomerne rozsiahly súbor parciel s celkovou rozlohou 2 385 štvorcových metrov. Elena Berthotyová ich vlastní spolu s manželom. Pri súčasnom finančnom pohybe na realitnom trhu by sa len cena predmetných pozemkov vyšplhala na vyše 1,5 milióna eur. Ani hodnota niekoľkopodlažného domu postaveného na rozlohe 408 štvorcových metrov iste nie je zanedbateľná. Manželia Berthotyovci nehnuteľnosť nadobudli v roku 2009, pričom bodku za výstavbou domu v podobe kolaudačného rozhodnutia dali vlani v decembri. „Týmto majetkom sa netajím, mám ho v majetkovom priznaní. Útoky na môj sociálny status však považujem za nefér. Naozaj musím po všetkom, čo mám za sebou, obhajovať svoj morálny profil? Len preto, že vďaka manželovi, ktorý je úspešný podnikateľ, vlastníme nehnuteľnosť, ku ktorej, opakujem, sa otvorene hlásime?“ pýta sa Elena Berthotyová.

Nájomný byt

Za väčší problém ako vlastníctvo lukratívnych nehnuteľností a vozidiel zvučných značiek možno v prípade sudkyne Eleny Berthotyovej považovať skutočnosť, že spolu s manželom a už dospelým synom ešte stále užívajú nájomný byt v centre Bratislavy. Podľa informácií mestskej časti Staré Mesto ide o nehnuteľnosť s rozlohou viac ako 93 štvorcových metrov, za ktorú manželia Berthotyovci podľa najnovších údajov platia približne 180 eur mesačne. „Nájomná zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Bystríkom Berthotym a JUDr. Elenou Berthotyovou bola podpísaná dňa 14. júna 1993 na neurčitú dobu. Byt bol prenajatý na základe uvedenej nájomnej zmluvy a užívajú ho dodnes,“informoval hovorca mestskej časti Matej Števove. Ako je však možné, že manželia, ktorí vlastnia v Bratislave lukratívnu nehnuteľnosť a sú na tom finančne veľmi dobre, majú k dispozícii aj nájomný byt? Byt, ktorý by mestská časť mohla pokojne posunúť niekomu zo zoznamu takmer 120 žiadateľov nachádzajúcich sa v oveľa horšej životnej situácii. Matej Števove v tejto súvislosti vysvetľuje, že vlastníctvo rodinného domu nie je dôvodom na podanie výpovede z nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Elena Berthotyová na margo tejto skutočnosti uvádza, že o byt požiadali ešte ako študenti vysokej školy. „Spolu s manželom, s ktorým sme žili počas celého štúdia na manželskom internáte v Mlynskej doline aj so synom, ktorý sa mi narodil v 1. ročníku vysokej školy, sme o pridelenie bytu požiadali na bytovom oddelení mestskej časti Staré Mesto Bratislava. V roku 1993 nám ako absolventom vysokej školy bez rodinného zázemia v Bratislave s malým dieťaťom pridelili byt druhej kategórie, ktorý bol vykurovaný tuhým palivom. Byt, ktorý nám bol pridelený v neobývateľnom stave, kompletne zrekonštruoval môj manžel so súhlasom starostu. Od roku 1993 s nami v byte býval aj syn, ktorý v roku 2014 formálne pristúpil k nájmu ako ďalší nájomca popri nás,“ hovorí sudkyňa a dodáva, že v decembri 2018 skolaudovali rodinný dom a v súčasnosti je s manželom v procese zmeny trvalého bydliska a zmeny nájomnej zmluvy tým spôsobom, že nájomcom zostane už len syn.

Protesty: Počas šéfovania Štefana Harabina slovenskej justícii sa verejnosť vzpriečila jeho manierom.
Protesty: Počas šéfovania Štefana Harabina slovenskej justícii sa verejnosť vzpriečila jeho manierom.
Zdroj: TASR

Chceli ho odkúpiť: Lenže… Sú Ber­thotyovci na nájomný byt odkázaní? A považujú to za morálne z hľadiska spomenutého, že o takéto bývanie sa v Starom Meste v súčasnosti uchádza takmer 120 žiadateľov? Podľa informácií mestskej časti sa medzi čakateľmi nachádzajú najmä mladí ľudia a rodiny, ktorí nespĺňajú podmienky na to, aby mohli riešiť bývanie prostredníctvom hypotekárneho úveru, osamelé matky s deťmi či obyvatelia so zdravotnými problémami. O nájomný byt majú záujem aj ľudia nachádzajúci sa v horších majetkových a sociálnych pomeroch. Ide napríklad o odchovancov z detských domovov. Nuž a v neposlednom rade o nájomné bývanie žiadajú aj mladí ľudia, ktorí sa snažia osamostatniť od rodičov a na začiatok hľadajú takúto formu bývania.  Elena Berthotyová vysvetľuje, že tieto otázky považuje za legitímne a ľudsky im rozumie, no nemyslí si, že téma nájomného bytu by ju mala morálne diskvalifikovať.

„Márne sme sa pokúšali od roku 1993 tento byt od mesta odkúpiť. Šestnásť rokov prebiehal súdny  spor o vlastníctvo šestiny domu. Päť šestín vlastní mestská časť Staré Mesto, ktorá ani po právoplatnom ukončení súdneho sporu zatiaľ nepristúpila na dohodu o reálne rozdelenie nehnuteľnosti, respektíve neiniciovala súdny spor o rozdelenie nehnuteľnosti, o ktorú sme ako nájomcovia opakovane Staré Mesto žiadali. Reálne rozdelenie nehnuteľnosti by konečne otvorilo možnosť nájomcom byty odpredať,“ dôvodí sudkyňa. Pripomína zároveň, že mestská časť predala stovky mestských bytov ich nájomcom v režime zákona o vlastníctve bytov. „Ak by mesto konalo takto aj v našom prípade, boli by sme už vlastníkmi tohto bytu a nemuseli sme byť v nájme. Mesto nám však svojou nečinnosťou bráni odkúpiť byt, na ktorý máme právo, a to už viac ako 26 rokov. Ak by sme nájom aj ukončili, mali by sme nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli povolenou rekonštrukciou bytu,“ zdôrazňuje Elena Berthotyová a dodáva, že byt sú ochotní odkúpiť aj za trhovú cenu. Samozrejme, po odčítaní spomenutých nákladov na jeho obnovu.

Vedeli hrozivo veľa!
Vedeli hrozivo veľa!
Zdroj: TASR

Iní kúpili

Na záver pripomeňme kauzu spred niekoľkých rokov, keď sa verejnosť dozvedela, že čo sa týka nájomných bytov a ich odpredávania do súkromného vlastníctva v hlavnom meste, sa v minulosti postupovalo občas veľmi neštandardne. K takémuto bývaniu sa doslova za pár drobných dostali prominenti, ktorí na to neboli vôbec odkázaní. Boli medzi nimi známi politici ako Ján Figeľ, Ivan Švejna, Ladislav Pittner, Katarína Tóthová či celebrity typu Sisa Sklovska, Oľga Feldeková a Stanislav Štepka. No a nemožno zabudnúť ani na sudcu Štefana Harabina, ktorý si v roku 2000 odkúpil nájomný 4-izbový byt v Petržalke za dvetisíc eur. To len aby bolo jasné.