Dôchodca sa o peniaze a majetok naťahuje s mladými, dravými podnikateľmi. Jedným z nich je známy hudobník Tomi Popovič, ktorý si pred časom povedal, že nielen pesničkami je človek živý, a vrhol sa na realitný biznis. Lenže niečo sa pokazilo a Popovič čelí veľkým problémom. Takým veľkým, že sa reálne cíti ohrozený, a to zo strany človeka, ktorý má údajne blízko k jednej zo skupín bratislavského podsvetia. A tak aj on, Tomi Popovič, musel prijať isté opatrenia. Kontaktoval muža spájaného so všelijakými zaujímavými aj záujmovými osobami. Napríklad s odsúdeným mafiánom Jurajom Ondrejčákom, alias Piťom.

Začiatky spolupráce

Prípad Antona Tanáča, ktorému sa v polovičke marca tohto roka venoval náš týždenník, nabral zaujímavý spád. Upozornili sme vtedy na zvláštne okolnosti predaja administratívnej budovy na Robotníckej ulici v Bratislave v hodnote zhruba milión eur. Do biznisu bol priamo zainteresovaný Tomi Popovič a jeho spoločník vo firme Progress projekt Marek Fila. Predmetnú nehnuteľnosť na jeseň 2016 do menovanej firmy vložil istý Anton Tanáč, bývalý úspešný podnikateľ a milionár, ktorý pred rokmi po ťažkej chorobe skončil na dne.

Dôchodca: Anton Tanáč tvrdí, že podnikatelia Tomáš Popovič a Marek Fila ho pripravili o budovu aj peniaze.
Dôchodca: Anton Tanáč tvrdí, že podnikatelia Tomáš Popovič a Marek Fila ho pripravili o budovu aj peniaze.
Zdroj: Archív

Hoci dnes je tento dôchodca bez peňazí, v jeho firemnom aj rodinnom portfóliu stále zostalo niekoľko lukratívnych nehnuteľností. Ich cena sa šplhala k niekoľkým miliónom eur. Okrem spomenutej administratívnej budovy to boli objekty a pozemky na bratislavskom Slavíne či na Kolibe. Pre spory s manželkou a dcérami sa však Antonovi Tanáčovi nedarilo záležitosti okolo majetku vyriešiť. Ba práve naopak, zamotával sa do čoraz väčších problémov a dlhov.

Jedného dňa sa s ním skontaktoval podnikateľ Marek Fila. „Niekedy v roku 2016 som potreboval požičať asi 50-tisíc eur na opravu domu pod Slavínom. Istý známy mi odporučil pána Marka Filu. Stretol som sa s ním, lenže sme sa rozišli bez dohody, keďže peniaze mi ponúkal za vysoký úrok. Po čase sme sa opäť stretli s tým, že so svojím spoločníkom Tomášom Popovičom majú pre mňa návrh. Podľa môjho názoru už vtedy mali všetko pripravené na to, ako ma obrať. Museli zistiť, čo všetko vlastním,“ vysvetľoval nám Anton Tanáč zhruba pred štyrmi mesiacmi genézu sporu s menovanými podnikateľmi.

Dôchodca: Anton Tanáč tvrdí, že podnikatelia Tomáš Popovič a Marek Fila ho pripravili o budovu aj peniaze.
Dôchodca: Anton Tanáč tvrdí, že podnikatelia Tomáš Popovič a Marek Fila ho pripravili o budovu aj peniaze.
Zdroj: Archív

Sporný predaj

Ich návrh bol v tom čase pomerne jednoduchý. Dôchodca mal vstúpiť do existujúcej spoločnosti Progress projekt, s. r. o., kde získa 70-percentný podiel. Jeho vkladom do firmy bude administratívna budova na Robotníckej ulici v Bratislave. Objekt v tom čase vlastnila firma Antona Tanáča s názvom ATTAK. Plán sa podarilo zrealizovať v novembri 2016. Fila a Popovič sa mali postarať o ďalšiu budúcnosť nehnuteľnosti, ktorá mala jednoducho zarábať. Lenže, podľa Antona Tanáča sa dlho nič nedialo a budova chátrala. Keď sa vraj po niekoľkých mesiacoch začal o vec intenzívnejšie zaujímať, Fila s Popovičom ho upokojili, že všetko je na správnej ceste.

Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí.
Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí.
Zdroj: Archív

Obaja páni ako konatelia firmy Progress projekt uzatvorili 16. júna 2017 kúpnu zmluvu, na základe ktorej budovu na Robotníckej ulici predali za 950-tisíc eur. To všetko údajne bez toho, aby o tejto skutočnosti vedel človek, cez ktorého firma k objektu prišla, teda Anton Tanáč. Aspoň tak celú záležitosť vníma on sám, pričom upozorňuje na zmluvu o predaji, na ktorej chýba jeho podpis. Navyše, vraj netuší, ako Popovič a Fila naložili so získanými peniazmi, nuž a oni mu na to odmietajú odpovedať.

Orgány konajú

Tanáč sa preto obrátil na políciu, ktorá s príslušnou prokuratúrou spor uzatvorila so záverom, že nie je dôvod vo veci konať. Anton Tanáč následne oslovil Generálnu prokuratúra so žiadosťou, aby tento postup preskúmala, čo aj urobila. „Prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu dospel k záveru, že uznesenie vyšetrovateľa o odmietnutí trestnej veci v spojení s uznesením prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava bolo vydané predčasne, bez náležitého zistenia skutkového stavu veci. Dňa 11. júna 2018 vydal Krajskej prokuratúre Bratislava pokyn, aby zabezpečila začatie trestného stíhania vo veci za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a vykonala dokazovanie v rozsahu potrebnom na náležité zistenie skutkového stavu veci,“informovala nás hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Krajská prokuratúra a polícia pokyn nadriadeného orgánu splnili a vo veci začali konať.

V súlade so zákonom

Tomáš Popovič a Marek Fila však všetky podozrenia odmietajú a tvrdia, že spolupráca s Antonom Tanáčom ich stála veľa síl, peňazí a nervov. Budovu na Robotníckej ulici vraj predali zákonným spôsobom, pretože v spoločenskej zmluve eseročky Progress projekt je jasne uvedené, že v jej mene konajú dvaja spoločníci. A oni dvaja predsa konali. Anton Tanáč podľa nich o predaji budovy vedel, dokonca im v tejto súvislosti podpísal splnomocnenie.

Pri zmienke o peniazoch získaných transakciou uisťujú, že suma, za ktorú sa schátraného objektu zbavili, teda 950-tisíc eur, nepokryla ani dlžoby súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Tie vraj predstavovali vyše 1,3 milióna eur.

Dokumenty neposkytnú

Keďže po­dľa našich informácií sa výška uvedeného dlhu pohybovala na úrovni niekoľko desiatok tisíc eur, pánov podnikateľov sme požiadali o poskytnutie relevantnej dokumentácie preukazujúcej pravdivosť ich tvrdení. Najskôr to prisľúbili, napokon nám dali vedieť, že „čo sa týka firemnej dokumentácie, ide o bežnú obchodnú agendu, ktorú však považujeme za internú záležitosť spoločnosti, ktorá je predmetom obchodného a daňového tajomstva. Prosím, rešpektujte naše právo na nezverejňovanie takejto dokumentácie do médií. Pochopiteľne sme ochotní sprístupniť ju štátnym orgánom, ktoré sú na to oprávnené“.

Spolu na Kube: Tomáš Rajecký, v strede, trávil v roku 2006 s Piťom
dovolenku na Kube. A s nimi vraj aj poslanec NR SR Boris Kollár, vpravo.
Spolu na Kube: Tomáš Rajecký, v strede, trávil v roku 2006 s Piťom dovolenku na Kube. A s nimi vraj aj poslanec NR SR Boris Kollár, vpravo.
Zdroj: Archív

Svojský názor ponúkli aj na konanie polície a prokuratúry, ktoré sa sporným predajom budovy opäť zaoberajú. „Čo sa týka pokynu Generálnej prokuratúry na začatie trestného konania, my ani vy nemáme vedomosť o tom, čoho presne sa týka. Toho sa, prosím, držme a nevytvárajme opäť nejaké fabulácie. My máme podozrenie, že môže ísť o prešetrenie pokusu o spáchanie trestného činu zo strany JUDr. Tanáča, ktoré je úradne zdokumentované,“ reagoval Popovič a Fila na najnovšie rozhodnutia orgánov.

V ohrození?

Známy hudobník upozorňuje, že celá záležitosť má dosah nielen na všetky jeho pestré profesionálne aktivity, ale aj na súkromný život. Zdôrazňuje, že úplne vážne sa cíti ohrozený na živote. Dôvod? „Zo strany Antona Tanáča došlo k opakovanému kontaktovaniu prostredníctvom viacerých osôb, medzi ktorými sú aj osoby s pochybným pozadím a ktorých konanie nie je v dobrom úmysle vyriešiť naše spory, ale, naopak, neoprávnene profitovať na aktívach našich spoločností,“zhodne tvrdí Popovič i Fila.

Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí.
Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí.
Zdroj: Archív

Hudobník v tejto súvislosti vyťahuje doslova eso z rukáva. Podozriví ľudia vraj reálne zastrašovali dokonca jeho bývalú partnerku, známu moderátorku Barboru Rakovskú. „V decembri 2017 poslal splnomocnenec JUDr. Tanáča neznámu osobu za Barborou Rakovskou a mojou dcérou Amiou do ich bydliska zastrašovať ich a nepriamo použiť na ne hrubý nátlak,“ zdôrazňuje. Tvrdí pritom, že onen spomínaný splnomocnenec je muž, ktorý vraj má blízko k jednej zo skupín bratislavského podsvetia. Konkrétne k takzvaným jakšíkovcom.

Oslovili sme v tejto vážnej veci aj Barboru Rakovskú, za poskytnutý priestor poďakovala, k téme sa však odmietla vyjadriť.

Tomiho kontakty

Zdá sa, že za svoje kontakty sa nemusí hanbiť ani Tomi Popovič, ktorý vraj v pozícii zastrašeného podnikateľa hľadal pomoc u pomerne zaujímavého človeka. Ide o Tomáša Rajeckého, ktorý kedysi, ešte za čias, keď sa po Bratislave na veľkých autách demonštratívne premávali chlapci odetí vo vojenských maskáčoch, na stretnutia sprevádzal šéfa týchto jedincov Juraja Ondrejčáka, alias Piťa. Šéf mafiánskej skupiny piťovci Juraj Ondrejčák si odpykáva dlhoročný trest. Rajecký sa v minulosti objavil na mafiánskych zoznamoch. On však všetky podozrenia súvisiace s jeho osobou odbíjal slovami, že je obyčajný podnikateľ a ničoho nezákonného sa nedopustil.

Najnovšie sa jeho meno vynorilo v prípade známeho hudobníka Tomiho Popoviča. Ten pri otázke, či Rajeckého pozná a či ho v záležitosti okolo Antona Tanáča kontaktoval, odvetil, že sa snažíme odvádzať pozornosť na osoby, ktoré do tohto sporu zapojené nie sú.

Kontaktná osoba

Rajecký sa od celej kauzy dištancuje, priznáva však, že Popoviča pozná a pred časom ho hudobník skutočne oslovil, či mu nevie poradiť, lebo sa mu vyhrážal istý pán. Vysvetľuje zároveň, že vlastne ho kontaktovali obe strany sporu. „V danej veci ma oslovil jeden pán, ktorého vraj poslal pán Tanáč, a pýtal sa ma, či o tom niečo neviem, keďže poznám Popoviča. Vysvetlil som mu, že o tom nič neviem, vedieť nechcem a že ma to vôbec nezaujíma. Po nejakom čase ma zas oslovil Popovič, že človek, ktorý ma vyhľadal, poslal niekoho za jeho bývalou partnerkou a že sa mu vyhrážali a či mu neviem poradiť, čo má robiť. Povedal som mu, že mu v tom neviem poradiť, lebo ja toho človeka nepoznám a nech sa obráti na políciu, ak ho vydierajú. To je všetko, čo o kauze viem,“ vysvetľuje Tomáš Rajecký.

Nuž, raz darmo, tam, kde sú v hre lukratívne pozemky a milióny, treba byť vždy ostražitý. Je to nesmierne lákadlo. Pre rôzne skupiny.