Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 si 27. januára pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Práve v tento januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Počas vojny nacisti zavraždili aj asi 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko pred koncom vojny.

Počas druhej svetovej vojny bolo systematicky zadržaných a zlikvidovaných asi šesť miliónov Židov. Nacisti vraždili aj Sintov a Rómov, politických väzňov, homosexuálov, ľudí s postihnutím, Svedkov Jehovových či sovietskych vojnových zajatcov. V koncentračnom tábore Osvienčim zahynuli aj desaťtisíce ľudí zo Slovenska. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko. V prvej etape deportácií v roku 1942 zo Slovenska do Osvienčimu odišlo 19 transportov s vyše 19-tisíc ľuďmi, z ktorých prežilo približne 600. Ďalších 38 transportov smerovalo ďalej na východ - do Majdanku, Opole, Belzecu a Sobiboru, v ktorom zahynulo najviac Židov z vtedajšej vojnovej SR. Počas druhej etapy deportácií, na jeseň 1944, resp. na jar 1945, bolo spolu deportovaných asi 13-tisíc osôb. Konkrétne od konca septembra do polovice novembra 1944 skončilo päť transportov s asi 6 000 ľuďmi v Osvienčime. Ďalšie transporty zo Slovenska už smerovali do Terezína, respektíve do táborov na území tretej ríše. Počas vojny zahynulo počas holokaustu spolu približne 70-tisíc Židov z územia vtedajšej Slovenskej republiky. Ďalších asi 35-tisíc zavraždených Židov bolo transportovaných z južných území Slovenska, ktoré po I. Viedenskej arbitráži anektovalo horthyovské Maďarsko. Pravdepodobne 1 200 až 1 300 Židov zavraždili nacistické jednotky na Slovensku na prelome rokov 1944 a 1945.

Slovensko si obete holokaustu pripomína aj 25. marca a 9. septembra. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie. Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport vyviezol celé rodiny 20. októbra v tom istom roku. K tragickému výročiu prvého transportu sa v mieste jeho vypravenia, v Poprade, každoročne konajú pietne podujatia.