Tip na článok
Realita našich nemocníc: Pacient po niekoľkých týždňoch v umelom spánku má dekubity po celom tele.

Pán minister, naozaj veríte, že preležaniny sú do istej miery „subjektívna otázka“?

Slovenské zdravotníctvo je v katastrofálnom stave.

Svedčí o tom aj veľký - a žiaľ rozšírený problém - preležaniny. Medzi známe príčiny ich vzniku patrí zanedbanie starostlivosti ošetrujúcich.

Zdravotný personál podceňuje prvé príznaky, chorého pravidelne nepolohujú, zle aplikujú zdravotnícky materiál. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker na otázku PLUS 7 dní či dekubity nesúvisia práve s nedostatkom kvalitného zdravotného personálu, odpovedal: „Je to odborná téma. Nie som lekár, ale zaujímal som sa o túto tému a nepaušalizoval by som ju na nedostatočnú starostlivoť zo strany personálu. Preležaniny sú otázka do istej miery aj subjektívna,“ reagoval minister na otázku PLUS 7DNÍ.

Minister Tomáš Drucker: Vraj sú dekubity subjektívny problém. Foto: Matej Kalina

„Niekomu sa preležaniny vytvoria oveľa rýchlejšie, inému nie. Záleží od stavu pacienta, v akom sa nachádza. Kontrolujeme preležaniny významným spôsobom. Všade sa to môže stať. Našou prioritou je vybavovať nemocnice protidekubitovými matracmi,“ dodal minister a my budeme situáciu v našich nemocniciach i naďalej sledovať.

Čo sú to dekubity?

Dekubity alebo preležaniny sú rany na koži spôsobené dlhodobým zvýšeným tlakom na miesta tela dotýkajúce sa podložky. Ohrození sú najmä pacienti na oddelení s nedostatočným vybavením a stavom personálu. Je veľa klasifikácií preležanín.

Realita našich nemocníc. Foto: Archív

Podľa odborníkov ani dnes ešte nepoznáme všetky príčiny ich vzniku. Zdravý organizmus sa sám bráni vzniku preležanín. Spiaci, alebo apatický pacient však spontánne nemení polohu. Základom prevencie vzniku preležanín je skoré rozpoznanie rizikového pacienta, ktorému treba venovať vyššiu pozornosť.

Dnes už máme pomôcky eliminujúce vznik preležanín: mechanicky polohovateľné postele, matrace s pohyblivým povrchom, vodnou náplňou. Chorých však treba pravidelne polohovať. Nesmú spočívať na preležanine ani niekoľko minút.

Polohuje sa každé dve hodiny. To je limit, kedy sa prekrvenie kože samo obnoví a riziko preležania zmenší na minimum.

VIDEO Plus 7 Dní