Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Na mieste bývalej židovskej synagógy v Bratislave to uviedol pápež František, vyjadrujúci pietu nad obeťami holokaustu. Pri stretnutí s predstaviteľmi súčasnej židovskej komunity zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.

Na súčasnom bratislavskom Rybnom námestí pripomenul František genius loci bývalej židovskej štvrte i bezprostrednú blízkosť židovskej synagógy a katolíckeho chrámu, ktorá symbolizovala bezproblémové mierové spolužitie dvoch konfesií. "Architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu 'vyzuť si sandále', lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho," povedal pápež.

 

Zároveň však pripomenul, že miesto symbolizuje aj temné obdobie slovenskej histórie, keď protižidovské nariadenia dospeli nielen k obmedzeniu práv, ale až k deportáciám a smrti viac než 100.000 slovenských židov. "Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme priznať to, koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti. Koľko utláčateľov vyhlásilo: 'Boh je s nami', ale pritom oni neboli s Bohom," zdôraznil pápež.

Falošné modly

Varoval súčasne pred opakovaním histórie. "Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho," pripomenul poukazujúc na bezohľadnú túžbu po moci a peniazoch, ľahostajnosť i manipuláciu. "Ďalej je to zabudnutie na minulosť a neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje, hnev a nenávisť," pripomenul František. "Zdôrazňujem, že sme zjednotení v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz v ľudskej bytosti," dodal Svätý Otec.

František však zároveň zvýraznil, že duchovná sila je naďalej ukrytá v komunite, ktorá nezabúda na svoje tradície a korene a túži po dialógu a priateľstve. Aj preto nazval miesto stretnutia so židovskou komunitou tým, kde žiari svetlo nádeje. "Sem prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na Chanukiu. Takto sa objavuje posolstvo, že nie smrť a zničenie majú posledné slovo, ale obnova a život," zdôraznil František. Vôľu pokračovať v ceste zbližovania podľa neho dokumentuje aj dnešné stretnutie.

František na záver ocenil spoluprácu kresťanských a židovských komunít a prácu, ktorú urobili od roku 2017 pri zbližovaní oboch konfesií. Onačil to za otváranie dvier z och strán. "Svet potrebuje dvere, sú znakmi požehnania pre ľudstvo," zdôraznil pápež.

FOTO pápeža Františka na Slovensku v GALÉRII

Na pietnom mieste po prejave zapálil sviečky na počesť obetí holokaustu.