Tip na článok
Bojnice: Sú jedným z najkrajších slovenských zámkov.

Pochybné míňanie na zámku v Bojniciach má na stole prokuratúra

Vedenie Slovenského národného múzea a ministerskí úradníci chceli zamiesť pod koberec podozrenia z pofidérneho míňania peňazí na zámku v Bojniciach. Dokumenty už má prokuratúra.

Galéria k článku (5 fotografií )
Pochybnosti: Otázniky vraj visia aj nad sumou za reštaurovanie nadrozmerného historického svietidla a práce v Zámockej reštaurácii.
Viktor Jasaň: Generálny riaditeľ SNM poprel, že by robil pre správu nátlak na kontrolórku.
Penzión: V objekte, kde býva vedúci údržby a investícií SNM - Múzea Bojnice Mikuláš Letavay, ubytovali v minulosti pracovníkov súkromnej firmy, ktorá mala na zámku zákazky.

V najväčšej kultúrnej inštitúcii na Slovensku, pod ktorú patria stovky objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok, majú čudné maniere. Už temer päť mesiacov ležia na stole generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Viktora Jasaňa alarmujúce výsledky finančnej kontroly.

Revíziu nariadil on sám a týkala sa jednej z jeho podriadených inštitúcií - Múzea Bojnice. Doteraz sa však nedokázal s jej závermi vyrovnať. Správa z kontroly pritom údajne upozorňuje na sporné, ba až trestné šafárenie s financiami.

Namiesto toho, aby sa kompetentní podozreniami vážne zaoberali, vymýšľajú spôsoby, ako výsledky zamiesť pod koberec. A to s požehnaním odborníkov z ministerstva kultúry. Podľa našich informácií to vyplýva z dokumentov, ktorými sa už zaoberá Generálna prokuratúra.

Všeodborník Okša

O záverečnej správe z finančnej kontroly na zámku v Bojniciach, ktorú vykonali odborné pracovníčky SNM začiatkom roka, sme informovali zhruba pred troma mesiacmi. Vtedy sme uviedli, že v dokumente sa spomínajú i fiktívne faktúry za niekoľko desiatok tisíc eur.

Vystavené vraj boli na Albína Okšu z Prašíc pri Topoľčanoch. Ide o akéhosi dvorného reštaurátora a všeodborníka na Bojnickom zámku, s ktorým tamojšie vedenie len v rokoch 2010 až 2014 uzavrelo zmluvy a objednávky za vyše sedemstotisíc eur.

Pofidérne faktúry sa týkali prác, ktoré Okša alebo jeho firmy vykonali v Zámockej reštaurácii a na reštaurovaní nadrozmerného historického lustra. Aktuálne visí v Hunyadyho sále, ktorú museli pre svietidlo kompletne zrekonštruovať. Samozrejme, pod Okšovou taktovkou.

S cieľom overiť informácie o čudnom šafárení na Bojnickom zámku sme v polovici júna oficiálne požiadali vedenie SNM o záverečnú správu z finančnej kontroly.

Generálny riaditeľ SNM Jasaň nám vtedy vysvetlil, že požadované dokumenty vydať nemôže, lebo kontrola ešte nie je ukončená. Šéf Múzea Bojnice Ján Papco mal totiž k správe zásadné pripomienky.

Keďže ide o zložitú vec, SNM požiadalo o pomoc ministerstvo kultúry. Jasaň však ubezpečil, že čo sa týka Okšu, na Bojnickom zámku skončil so svojou činnosťou ešte minulý rok a ďalšie práce tam tak rýchlo nezíska. Sám vraj na to dohliadne.

Už vtedy sme šéfa SNM upozornili, že reštaurátor na zámok stále chodí, pričom jeho návštevy sa po vyjdení článku o kontroverzných zákazkách a faktúrach zintenzívnili.

Pracovníci Múzea Bojnice vídali Okšu pravidelne v družnej debate s riaditeľom Papcom alebo s vedúcim oddelenia údržby a investícií Mikulášom Letavayom. Boli dokonca svedkami toho, ako menovaní páni družne úradovali pod stromami v zámockom parku, kde spoločne listovali vo všakovakých dokumentoch.

Až by sa mohlo zdať, že Okšove návštevy súvisia s niečím, na čo upozornila kontrola. Jasaň sľúbil, že informácie o Okšovej prítomnosti v Bojniciach preverí. Rovnako ako sťažnosť podanú na vedúceho údržby Letavaya.

Ten vo svojom rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici v Bojniciach, ktorý využíva aj ako penzión, údajne poskytoval ubytovanie pracovníkom súkromnej firmy Deltech z Liptovského Mikuláša.

Dialo sa tak v čase, keď zamestnanci uvedenej spoločnosti vykonávali činnosť na Bojnickom zámku, čím vzniklo podozrenie, že Letavay porušil zákon o výkone práce vo verejnom záujme.

Uvedená právna norma totiž hovorí, že taký zamestnanec je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov. Nemôže napríklad zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti so zamestnaním a pri jeho vykonávaní vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb.

Čo môže byť ukážkovejším príkladom konfliktu záujmov, ako keď vedúci pracovník spoločnosti financovanej z peňazí daňových poplatníkov, respektíve jeho manželka, prenajíma priestory zamestnancom súkromnej firmy, ktorá pracuje pre danú spoločnosť?

Všetko v poriadku

Po uplynutí zhruba dvoch mesiacov sme zisťovali, k akým záverom dospel generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň počas prešetrovania uvedených záležitostí. Výsledok nás zaskočil.

Na otázky položené Jasaňovi totiž najskôr reagoval šéf bojnického múzea Papco. A to spôsobom, aký azda nemá na Slovensku obdobu. Úplne vážne od nás žiadal odpovede na svojich desať otázok, odvolávajúc sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Okrem iného ho zaujímalo, kto nás informoval o záverečnej správe z finančnej kontroly. Až potom sa nám ozval skutočný adresát Jasaň. Na podozrenie, že vedúci údržby Múzea Bojnice Mikuláš Letavay poskytol ubytovanie zamestnancom súkromnej firmy vykonávajúcej práce na Bojnickom zámku, reagoval svojsky.

Pán Letavay sa podľa neho nedopustil ničoho závažného a už vôbec nie nezákonného. Keďže penzión prevádzkuje jeho manželka, o konflikte záujmov nemôže byť podľa Jasaňa ani reči.

Generálny riaditeľ SNM má vysvetlenie aj na Okšove pravidelné návštevy na Bojnickom zámku. Istá súkromná firma tam vraj montovala poplašné zariadenie, pričom počas prác došlo k zásahu do omietok a fresiek.

Spoločnosť, ktorá práce vykonávala, sa preto obrátila na reštaurátora Okšu, aby fresky opravil. Jasaň tak de facto nepoprel ani jedno z podozrení, iba ho zabalil do prijateľného šatu.

Aj laika však zarazí, s akými naivnými vysvetleniami zámockých pánov z Bojníc sa šéf SNM uspokojil. Zrejme sa ani nezamyslel nad tým, že minimálne čo sa týka údajného zásahu do fresiek, išlo o porušenie národnej kultúrnej pamiatky a informácie o tom mali zaslať príslušnému pamiatkovému úradu. A ten by mal vo veci automaticky konať.

Lívia Reháková z Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, nám potvrdila, že v rámci rekonštrukcie požiarnej a bezpečnostnej ochrany Bojnického zámku sa okrem výmeny kabeláže v existujúcich kolektoroch a rozvodných skriniach menili existujúce staré signalizačné hlásiče a kamery.

O narušení fresiek však nemala žiadnu vedomosť, hoci zamestnanci úradu vykonávali počas prác pamiatkový dohľad. „Nevieme, aké fresky boli poškodené. V kaplnke sa menili požiarne hlásiče v pôvodných miestach - mimo štúk a nástenných malieb. O narušení fresiek nemáme vedomosť a tieto skutočnosti nám neboli ani nahlásené,“ dodala Reháková.

Vyzerá to teda tak, že niekto zavádza, vymýšľa si či, nebodaj, klame. A porušuje zákon o ochrane pamiatok. Ako to bolo s freskami v skutočnosti, sme sa napriek našej snahe nedozvedeli.

Stále tajná

Rovnako márne sme opakovane žiadali aj o záverečnú správu z finančnej kontroly. Hoci je september, záležitosť nie je ukončená. Stále sa vraj dolaďujú stanoviská pani kontrolórky a riaditeľa Múzea Bojnice Papca.

Pri vysvetľovaní toho, prečo sa vedenie SNM ani po toľkých mesiacoch nedokázalo so správou vyrovnať, sme však nadobudli pocit, že kompetentných netrápia vážne podozrenia vyplývajúce zo správy, ale snažia sa spochybniť prácu kontrolórky. Dianím okolo finančnej kontroly i jej samotnými výsledkami sa medzičasom začala zaoberať Generálna prokuratúra.

„Dňa 19. augusta 2015 bol na Generálnu prokuratúru osobne doručený podnet, ktorý sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a iné v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu Bojnice.

Prokurátorka trestného odboru podnet preskúmala a odstúpila ho z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti na Krajskú prokuratúru v Trenčíne,“ potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Podľa našich informácií sa v spise nachádzajú aj zaujímavé listiny naznačujúce, že kompetentní vrátane odborných pracovníkov ministerstva kultúry robili všetko pre to, aby výsledky finančnej kontroly zamietli pod koberec. V mene kontrolórky vraj vypracovali niekoľko dokumentov, ktoré robia z pôvodnej správy o výsledku finančnej kontroly len zdrap papiera.

Z kontrolórky zas neschopnú odborníčku, ktorá sa nevyzná vo svojej robote. „Nútili ju tieto dokumenty podpísať. Ona to však odmietla. Namiesto toho pod dokumenty napísala, že ich nevypracovala ona, ale pracovníci príslušného odboru kontroly ministerstva kultúry. S tým zrejme nikto z papalášov nerátal,“ dozvedeli sme sa zo zdrojov v SNM.

Generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň akýkoľvek nátlak na pracovníčku múzea popiera a tvrdí, že konajú v súlade so zákonom. S kontrolórkou sa nám nepodarilo spojiť. Je vraj na dovolenke.

Nuž a ministerstvo kultúry ako reakciu na dianie v SNM plánuje poslať do Bojníc vlastných kontrolórov. Budúci rok. Možno tých istých, ktorí pred pár týždňami v mene kontrolórky vypracovali zvláštne dokumenty.

Mimochodom, hlavným autorom paškvilu popierajúceho výsledky tohtoročnej finančnej kontroly v Bojniciach je vraj človek, ktorý sa v roku 2007 ako vedúci kontrolnej skupiny z ministerstva kultúry podpísal pod dokument upozorňujúci na niekoľkonásobné porušenie finančnej disciplíny zo strany Múzea Bojnice v celkovej sume 4,4 milióna slovenských korún, teda temer 150-tisíc eur.

Z uvedenej sumy muselo vedenie zámku v Bojniciach vrátiť do štátneho rozpočtu štvrť milióna korún, necelých 8 300 eur. Finančný postih dostal aj vedúci údržby Mikuláš Letavay.

Zo správy z roku 2007 napríklad vyplýva, že počas rekonštrukcie časti zámku bola uhradená dodávka deväťdesiatich okien, hoci v skutočnosti dodali sedemdesiatpäť okien. Kde skončilo zvyšných pätnásť okien, o tom sa v Bojniciach rozprávajú legendy.

VIDEO Plus 7 Dní