O tom, že vedenie Lesov Slovenskej republiky, najväčšieho štátneho podniku, si zjavne po svojom vysvetlilo pojem dobré a hospodárne spravovanie zvereného majetku, sme informovali nedávno. Konkrétne sme spomenuli prípad Tomáša Kloučeka, prvého zástupcu generálneho riaditeľa Lesov SR. Jeho nadriadený, teda sám generálny riaditeľ Marian Staník, mu nedávno odklepol na dobu neurčitú prenájom podnikovej rekreačnej nehnuteľnosti v Krpáčove za neuveriteľných 961 eur ročne.

Aktuálne sme však zistili, že čo sa týka prenájmov, sťažovať sa nemôže ani Marian Staník. Jeho partnerka totiž dostala od Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) pozemok v najlukratívnejšej časti našich veľhôr. V zmluve pritom podozrivo chýbajú dôležité klauzuly. Vedenie TANAP-u sa však tvári, že je všetko v poriadku, hoci vysvetliť nevie ani len to, ktorú časť rozsiahlej parcely uvedenej dáme prenajalo.

Pozemok v centre Lomnice

Len aby bolo jasné, partnerkou generálneho riaditeľa Lesov SR Mariana Staníka nie je bárs­kto. Je ňou Petra Presperínová, generálna tajomníčka služobného úradu štátneho Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý sídli v Banskej Bystrici. Vyštudovaná právnička, ktorá v minulosti s neistými výsledkami roky viedla advokátsku kanceláriu, vychytený flek v štátnej správe dostala podobne ako jej partner, krátko po nástupe vlády v roku 2016. S blížiacimi sa voľbami začala pravdepodobne rozmýšľať nad svojou ďalšou budúcnosťou. A zrejme jej napadlo, že svoje podnikateľské aktivity posunie severnejšie od Banskej Bystrice, priamo do lona našich veľhôr.

Pomohli jej v tom Štátne lesy TANAP-u, ktoré rovnako ako Lesy SR patria pod ministerstvo pôdohospodárstva. Bez mihnutia oka priklepli firme, v ktorej je Petra Presperínová spoločníčkou, do nájmu priam katalógovú nehnuteľnosť. Pozemok s rozlohou 300 štvorcových metrov ležiaci v srdci Tatranskej Lomnice.

Presperínovej eseročka ZLAVEA, v ktorej ako prokurista v minulosti pôsobil aj Staník, sa nemusela obťažovať žiadnou súťažou či výberovým konaním. Čo na tom, že jej partner šéfuje sesterským Lesom SR a ona riadi šesť veľkých odborov s desiatkami ľudí v ústrednom orgáne štátnej správy. Jednoducho tak nejako prišla k vychytenému pozemku, za ktorý bude platiť smiešnych tisíc eur ročne.

FOTO lukratívneho pozemku v v Tatranskej Lomnici v GALÉRII >>

Príloha neexistuje, alebo?

Ešte zaujímavejšie sú detaily nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená vlani v novembri. Chýbajú v nej napríklad dôležité ustanovenia, podľa ktorých nájomca nemôže dať prenajaté pozemky do ďalšieho podnájmu či výpožičky. Štátne lesy TANAP-u nepovažovali za potrebné ani zamedziť Presperínovej firme, aby na pozemku zriadila záložné právo alebo ho inak zaťažila. To všetko musia  ostatní nájomníci v okolí dodržiavať. Nuž a vrcholom je, že verejnosť ani nevie, ktorý pozemok jej Štátne lesy TANAP-u prenajali.

Štátna organizácia totiž firme ZLAVEA vykrojila s pomínaných 300 štvorcových metrov z väčšieho 2,7-hektárového pozemku. Prenajatá časť má byť označená na mapke, ktorá by mala tvoriť prílohu zmluvy. Lenže takej prílohy niet. Aspoň čo sa týka Centrálneho registra zmlúv.

Keď sme riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Maroša Petríka o prílohu požiadali, dostali sme zaujímavú odpoveď: „Zmluvu sme uzatvorili po rokovaniach so spoločnosťou ZLAVEA, s. r. o., ktorá sa na nás obrátila so žiadosťou o prenájom. Zverejnená bola v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv (žiadnu prílohu nemá, ak by ju mala, bola by aj tá v registri spolu so zmluvou zverejnená),“ dozvedeli sme sa.

Či zmluvu riaditeľ predtým, ako ju podpísal, nečítal, nevedno, v každom prípade aj jednooký v nej vidí článok II, ktorý znie: „Predmetom nájmu je časť pozemku uvedeného v článku I tejto zmluvy, a to vo vyznačenom rozsahu podľa kópie mapy, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.“  Zatajuje teda vedenie Štátnych lesov TANAP-u prílohu s presným vyznačením pozemku zámerne? Alebo ide v ich prípade o iný problém?

Tajomníčka mlčí

Na otázku, či Maroš Petrík o prenájme pozemku komunikoval so svojím kolegom z Lesov SR Marianom Staníkom, sme dostali vyhýbavú odpoveď. „Prenájom pozemku bol čisto vecou zmluvných strán, teda Štátnych lesov TANAP-u a firmy ZLAVEA, s. r. o., s ktorej zástupcami sme komunikovali.“

Petre Presperínovej nebolo do reči vôbec. Zaujímalo nás, čo konkrétne s pozemkom firma ZLAVEA zamýšľa, či ho chce ďalej prenajímať a či jej s vybavovaním pomohol partner, teda Marian Staník. Na otázky neodpovedala. Len dodajme, že uvedený pozemok má podľa zmluvy spoločnosť ZLAVEA využívať „za účelom starostlivosti, výroby objemových krmovín a uskladnenia“. Pri pohľade do obchodného registra však v predmete jej činnosti niet ani zmienky o tom, že by sa venovala výrobe akýchsi objemových krmovín.

Nuž, možno bude dobré sledovať osud predmetného pozemku. Či náhodou nedôjde k jeho lacnému odpredaju a či si na ňom ktosi nepostaví pekný penziónik. Pretože lepšiu lokalitu by ste na to v Tatranskej Lomnici hľadali ťažko.

FOTO partnerky šéfa Lesov SR, ktorá dostala od štátu do prenájmu lukratívnu nehnuteľnosť  v GALÉRII >>