Tip na článok

Podpora rodiny zo strany štátu je smiešna: Dá sa z tohto vyžiť?

Doplnok Ústavy SR na ochranu základnej bunky našej spoločnosti sa javí ako výsmech.

Návrh novelizovať Ústavu SR a doplniť do nej vety: „Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru,“ predložil ešte v januári predseda KDH Ján Figeľ.

Je zrejmé, o čo konzervatívnej strane, ktorá sa hrdí tým, že zastáva tradičné hodnoty, šlo. Predovšetkým chce zabrániť manželstvu ľudí rovnakého pohlavia.

„Áno, je to reakcia na trendy doby. Na rodine naozaj záleží!“ vyhlasuje predkladateľ návrhu Figeľ. Tí, čo za novelizáciu tak vehementne bojujú, by však mali upozorniť na iný fakt: reálna podpora rodiny zo strany nášho štátu je mizerná.

Smutná realita

Posilňovať ideály manželstva a rodiny je síce pekná vec, ale len krásne reči o tom, ako si štát základnú bunku spoločnosti váži, nikoho nenasýtia. Slovensko je nízkou pôrodnosťou na chvoste štatistík krajín Európskej únie.

Pod tento fakt sa podpísala aj slabá podpora, ktorá znevýhodňuje práve tých najbezbrannejších - manželstvá, kde je žena na materskej dovolenke, osamelé matky či rodiny s postihnutými deťmi. Zhrňme si teda, ako sa štát stará o tých, za ktorých KDH s podporou Smeru bojuje.

Každá rodina potrebuje strechu nad hlavou. Keďže v našich podmienkach zarobiť si čo i len na jednoizbový byt je takmer nemožné, väčšina ľudí siaha po hypotékach. V lepšom prípade vám ju odklepnú a tridsať rokov budete splácať horibilnú sumu zvýšenú o vysoké úroky, lebo na podporu rodiny banky zvysoka kašlú.

V horšom prípade vám hypotéku banka ani neschváli, pretože väčšina populácie má sotva na každodenné prežitie, a nie ešte na splátky úveru. Ak sa vám aj podarí získať slušné bývanie, ďalší boj o prežitie sa začína, ak žena zostane na materskej dovolenke.

Jednorazový príspevok 829,86 eura, ktorý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí na prvé až tretie dieťa, čo sa dožilo minimálne 28 dní, je celkom slušná suma, ale nevydrží večne. Po šiestich mesiacoch od narodenia dieťaťa žena poberá od toho istého úradu rodičovský príspevok 203,20 eura.

Nie tak dávno si rodič musel vybrať medzi touto almužnou, ktorá je však stále lepšia ako nič, a prácou. Dnes to už, našťastie, neplatí. K tomu rodina dostane prídavky - na každé nezaopatrené dieťa 23,52 eura. Z tejto sumy pri skromnosti zasýtite dieťa sotva na týždeň. Ak manžel prinesie domov priemernú mzdu, teda okolo 800 eur, nastáva vážny problém.

Viac než polovica výplaty odíde na náklady na byt - hypotéku a nájomné. Zostávajú ďalšie položky, ako platby za plyn, elektrinu, smeti, telefón, šeky do škôlky či školy pre staršie dieťa... Mužov príjem je preč, na živobytie rodine zostane len to, čo dostane manželka od štátu.

A to hovoríme o kompletnej rodine dvoch dospelých ľudí, ktorí tomuto štátu odvádzajú dane zo svojej práce, plnia si všetky občianske povinnosti a doma majú zdravé deti, ktoré si nevyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Rodinám, ktoré zápasia aj s týmito problémami, zostávajú len oči pre plač. Od šiestich rokov dieťaťa síce môžu požiadať o príspevky na asistenta, na opatrovanie či nákup pomôcok. No tí, ktorí tortúrou preukazovania a domáhania sa pomoci pri ťažko chorých deťoch prešli, vedia svoje.

Zvláštny meter

Nuž, rodina a manželstvo na Slovensku majú naozaj výnimočné postavenie. Len škoda, že pre niektorých politikov je dôležitejšie riešiť to, aby dieťa nevyrastalo v rodine homosexuálov, než to, či má dostatok prostriedkov a podmienok na svoj všestranný rozvoj.

Figeľ argumentoval aj tým, že podobné definovanie manželstva, ako navrhuje KDH, majú vo svojich ústavách Poľsko, Litva či Maďarsko. Vyzval všetkých poslancov NR SR aj občanov, inštitúcie či mimovládne organizácie, aby sa zapojili do procesov, „ktoré sú dôležité pre ozdravenie aj spoločenských, aj celkových pomerov v našej krajine“. Každý si však zdravé pomery v spoločnosti a v rodine vysvetľuje po svojom.

Podpora rodiny

Daňový bonus - úľava na dani alebo daňové zvýhodnenie za každý mesiac starostlivosti o každé vyživované dieťa.

Zamestnanec musí v zdaňovacom období dosiahnuť príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V súčasnosti je výška daňového bonusu 21,41 eura mesačne.

Príspevok pri narodení dieťaťa - 829,86 eura, ak ide o prvé až tretie dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní, 151,37 eura na dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak žena porodí dve a viac detí naraz, suma sa zvýši o 75,69 eura.

Rodičovský príspevok - 203,20 eura získava rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe súdneho rozhodnutia. Táto suma sa zvyšuje o 50,80 eura, ak sa rodičom narodia dve a viac detí.

Prídavok na dieťa - 23,52 eura sa vypláca rodičovi nezaopatreného dieťaťa, ale aj osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodičovskej starostlivosti.

VIDEO Plus 7 Dní