Poisťovne však zamestnávajú vlastné tímy analytikov a detektívov, aby takýmto situáciám predchádzali. V jednej z veľkých slovenských poisťovni je akýmsi šéfdetektívom VOJTECH KOSÍK (59). Oficiálne sa jeho pozícia volá koordinátor špeciálnych činností. ANNA MOGILEVSKAIA sa ho pýtala aj na to, či ide na políciu každé podozrivo vyplnené tlačivo.

Čo všetko považujete za poisťovací podvod?

Na úvod by som vysvetlil, že my sa zaoberáme hlavne poisťovacími podvodmi v štádiu pokusu. V zmysle zákona ide o úmyselné konanie, ktoré smeruje k získaniu neoprávneného finančného prospechu v súvislosti so škodovou udalosťou, ktorú klient nahlásil. O tom, či bol spáchaný poisťovací podvod, však môže rozhodnúť iba súd. My hovoríme o podozrení z podvodov a vyšetrujeme ich. A pri tom procese sa dostávame do určitej fázy, keď vieme povedať, že škoda je nejakým spôsobom podozrivá alebo nie je.

Čo naznačuje, že možno ide o takýto pokus?

Sú tam rôzne indície, ktoré sa vyhodnocujú a naznačujú, že postup klienta nie je úplne korektný a snaží sa získať plnenie, na ktoré nemá nárok. Či už v celom rozsahu alebo sčasti v prípade, že nejaká škoda vznikla, ale klient sa snaží plnenie zvýšiť. Registrujeme pokusy opakovane si uplatniť škodu, ktorú sme už zaplatili. K podozrivým prípadom sa dostaneme v štádiu likvidácie škody. To znamená, že poistná udalosť musí nastať a už sa posudzuje, či je požadovaný nárok opodstatnený.

Na dennom poriadku: Vlani detektívi Allianzu odhalili takmer 800 podvodov na havarijnom a povinnom poistení áut v sume vyše dvoch miliónov eur..
Zdroj: Dreamstime

Musíte takéto podozrivé prípady riešiť častejšie než v minulosti?

Práce je viac. Vlani sme odhalili takmer tritisíc pokusov o poisťovacie podvody za viac ako 15 miliónov eur. Je to obrovský medziročný nárast a ide o najvyššiu sumu, ktorú sa nám doteraz podarilo uchrániť. Mali sme úspešnejší rok tým, že sme sa povenovali zvyšovaniu odbornosti našich ľudí, upravili sme indikačný systém, ktorý automaticky spracúva parametre a údaje o škodách. Je to asi tým, že sa nám podarilo odhaliť viac podozrení, ktoré sa potvrdili. Ale možno situácia po kovide a zabrzdenie ekonomiky spôsobili to, že dnes je viac pokusov o podvody.

Myslíte, že ľudia sú chudobnejší, a preto sa snažia takto nelegálne si polepšiť?

Áno, domnievame sa, že ľudia majú menej peňazí a aj preto sa snažia získať z poistiek niečo, na čo nemajú nárok, aby mali trošku viac. Napríklad človek je vo finančných problémoch, ale poistku potrebuje na to, aby mal kryté všetky riziká. Stanoví si poistnú sumu a musí za ňu zaplatiť napríklad 100 eur. Ale toľko zaplatiť nechce, tak si dohodne poistku len za 50 eur, tá však nekryje všetky riziká. Keď už vznikne škoda, ktorá nie je tou poistkou krytá, tak sa človek snaží prispôsobiť okolnosti vzniku škody alebo jej rozsah pri nahlasovaní celej udalosti „svojim potrebám“. Teda opísať okolnosti tak, aby mu tá lacná poistka kryla celú škodu. To je tiež poisťovací podvod, lebo človek si je vedomý toho, že poistka nekryje to riziko, ale on si ho nárokuje a mení okolnosti vzniku škody podľa potreby.

Spomenuli ste, že používate aj inteligentné systémy na vytypovanie podozrivých udalostí. Ako konkrétne?

Používame takéto nástroje už dlhšie. Ale každoročne vyhodnocujeme aj svoje vlastné výsledky, učíme sa na vyšetrovaných škodách. Tie nástroje každý rok dolaďujeme a snažíme sa vniesť do nich nejaké iné vstupné informácie, ktoré sa vyhodnocujú. Tak, ako sa páchatelia na úspešne spáchanom podvode naučia niečo nové, tak aj my reagujeme na ich nové praktiky. Na základe tých skúseností potom vylepšujeme funkcionality systémov.

Tak sa však zlepšujú aj samotní páchatelia.

A musíme aj my. Je to taká zákonitosť kriminalistiky, že každý páchateľ, ktorý spácha trestný čin, ak mu na to neprídu, tak sa snaží napodobňovať aj ďalší raz to isté konanie rovnakým spôsobom. Ale keď mu do toho procesu vstúpime a narušíme ho, musí sa pružne prispôsobiť a zmeniť podmienky, za ktorých spáchal ten skutok. Takže je to taký vzájomný vplyv. My reagujeme na ich spôsoby páchania a oni vplývajú na naše procesy tým, že sa snažia takisto svoje postupy vylepšovať.

Ako konkrétne vaše kontrolné systémy fungujú?

Nechcel by som dať všetky karty na stôl, spomeniem jednu novinku. Je to nástroj, ktorý nám overuje podozrivé škody spôsobené extrémne nepriaznivým počasím. Využívame ho v prípadoch, keď klienti nahlasujú napríklad úder blesku. Systém vie spätne zmonitorovať počasie v období, keď škoda údajne nastala, a v lokalite s presnosťou do 100 metrov. Teda vie napríklad odhaliť, že v tom čase tam nebola búrka, ale svietilo slnko. Podobný prístup sme používali aj predtým, ale trvalo to oveľa dlhšie, písali sme žiadosti na meteorologický ústav a dostavali dáta od nich. V súčasnosti je na to online vstup, kde si kolegovia za pár minút alebo pár sekúnd môžu overiť, aké bolo počasie v tom konkrétnom čase. To zásadne zrýchlilo vyšetrovanie.

Sú podvody, ktoré ako poistní detektívi neviete vyšetriť?

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>>