Skupina Rusovčanov, ktorí už roky bojujú proti policajnému cvičisku priamo pri ich obci, nenašla oporu ani na súde.

Verejný záujem?

Zákaz strieľania a používania vrtuľníkov žiadal od súdu Rusovčan Ivan Türk. Zároveň chcel, aby mu ministerstvo vnútra zaplatilo nemajetkovú ujmu. Tvrdí totiž, že neustály hluk a stres, ktoré streľba vyvoláva, mu narušili zdravie. Türk podával najskôr návrh na neodkladné opatrenie, ktorým mal súd ministerstvu vnútra prikázať zastaviť cvičenia v bývalom armádnom areáli, ktorý dnes využíva Comando Lynx. Sudkyňa prvostupňového súdu mu vyhovela, no krajský súd s ňou nesúhlasil.

Podporujú ho: Na pojednávanie došiel Rusovčan Ivan Türk so susedami aj s manželkou.
Podporujú ho: Na pojednávanie došiel Rusovčan Ivan Türk so susedami aj s manželkou.
Zdroj: Martin Domok, archív

Türk argumentoval nielen poškodením svojho zdravia, ale aj tým, že strach o svoj život a bezpečnosť majú aj iní Rusovčania. Jednej obyvateľke pred pár rokmi guľka vletela do domu a skončila v stene nad gaučom. Len zázrakom nikoho netrafila. Priamo na súd ho prišli podporiť dve susedy. Vravia, že majú strach o svoje deti. Areál je totiž naozaj na skok za hranicou posledných domov v tejto mestskej časti.

Zahraničný posudok nechcú

Súdu predložil aj posudok od českého znalca, podľa ktorého výcvikový priestor nespĺňa bezpečnostné podmienky. Ministerstvo namietalo, že znalec nie je zapísaný v zozname znalcov, a argumentovalo, že prevádzkovanie výcvikového priestoru je vo verejnom záujme a podľa nich nedošlo k zásahu do práv Ivana Türka. Súd už pojednával predchádzajúci štvrtok vo veci samotnej žaloby. Nakoniec ju však zamietol. „To je ťažká vec a je problematické formulovať žalobu, ktorá by mala v sebe zahŕňať aj nárok, ktorého sa žalobca domáha,“ vysvetlila sudkyňa. „Petit nemôže byť formulovaný všeobecne,“ dodala sudkyňa s tým, že ona ho nemohla preformulovať, lebo by išla nad rámec toho, čoho sa žalobca domáha, a to civilný sporový poriadok nepripúšťa.

Sklamaný

„Pokiaľ ide o meritum veci, je to veľmi ťažký spor, môj názor poznáte, pretože som rozhodla o neodkladnom opatrení. Podľa môjho názoru tu žiaden verejný záujem nebol preukázaný,“ povedala sudkyňa. Dodala, že nie sme vo vojnovom stave. „V danom prípade z listinných dôkazov, ktoré boli predložené, sa preukázalo, že k ohrozeniu ľudských práv, ktoré sú garantované ústavou, ako je zdravie, majetok a život, došlo. Už len tým, že strela poškodila obytný dom, a nesporný fakt je, že ministerstvo situáciu riešilo,“ vysvetlila sudkyňa. Rusovčan Ivan Türk je zo zamietnutia žaloby sklamaný.

Výbuchy: Špeciálne jednotky cvičili donedávna s výbušninami.
Výbuchy: Špeciálne jednotky cvičili donedávna s výbušninami.
Zdroj: Martin Domok, archív

„Zlyhalo to na výklade spravodlivosti, ktorá je podriadená slovičkáreniu. Vy môžete mať pravdu, ale stále to funguje tak, že kto má moc, kto je arogantný, vyhráva,“povedal nám obyvateľ bratislavských Rusoviec po tom, čo si vypočul rozhodnutie.

Sľubovali

Hlučné výstrely nevadia len jemu. Ešte v lete nám ukazoval videá, ktoré nahral vo vlastnej záhrade. Paľba sa ozýva, akoby bola za rohom, a jasne počuť i dávku zo samopalu. V roku 2016 dokonca zaplatil spomínaný znalecký posudok u odborníka z Česka, ktorý bol zlý. Výcvikový priestor podľa neho nespĺňa bezpečnostné podmienky tak, aby mimo neho nedošlo k ohrozeniu ľudí. Ako hovorí Ivan Türk, vedenie ministerstva vnútra vždy sľúbi obyvateľom nejakú nápravu alebo odsťahovanie z priestoru. Dodnes sa tak nestalo. Tvrdí, že priestor nemá ani stavebné, ani kolaudačné rozhodnutie. Jediným ústupkom polície je po­dľa neho to, že strieľajú už len dopoludnia a nie celý deň.

Čoraz viac

„Hluk merali len raz za dvanásť rokov,“hnevá sa. Ako dopĺňa, súčasná ministerka ešte ako štátna tajomníčka sľubovala, že keď bude dokončená strelnica v Stupave, policajti sa presunú tam. Zatiaľ sa tak nestalo a asi sa ani nestane. Ministerstvo vnútra si pozemky pod areálom prenajíma. Türk si od ministerstva vypýtal informácie, koľko zaplatilo od roku 2001 do roku 2016. Z nich vyplýva, že každý rok stojí prenájom areálu viac. Kým v roku 2006 stál takmer 14-tisíc eur, o desať rokov to bolo vyše 148-tisíc eur.

Vhodné miesto nenašli

Ministerstvo vnútra a Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru podľa hovorcu ministerstva Petara Lazarova v minulosti urobili niekoľko ústupkov a vo výcvikovom priestore upravili časy strelieb a cvičení, o ktorých informuje na stránke mestskej časti. „V minulosti sa uvažovalo o premiestnení výcvikového priestoru do inej lokality. V okolí Bratislavy sme však vhodný objekt, kde by bolo možné vykonávať cvičenia v požadovanom rozsahu, zatiaľ nenašli. Proti tomuto zámeru sa postavili aj majitelia pozemkov, obyvatelia mestskej časti Bratislava-Rusovce, a to z dôvodu straty príjmov z prenájmu predmetných pozemkov, ktoré nemožno užívať na iný účel,“ povedal nám v lete Lazarov a dodal, že po incidente, keď skončila jedna z guliek v obývačke neďalekého rodinného domu, zmenili policajti smer cvičných strelieb aj spôsob výcviku.