Tip na článok
Smeti by podľa našich informácií mali putovať počas odstávky z Bratislavy do Košíc.

Poputuje odpad na východ? Bratislavské smeti sa majú dať do pohybu

Matúš Német

Pre niekoho výhodná zmluva pre iných dopad na životné prostredie nevídaných rozmerov. Košická spoločnosť KOSIT totiž predložila bratislavskej akciovke Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ponuku, že počas technologických odstávok bude odoberať bratislavský odpad a prevážať ho na východ republiky.

Vývoz smetí do Košíc by sa mal konať počas technologických odstávok v hlavnom meste a trvá dokopy asi štyri mesiace. Celkovo by počas roka teda putovalo na východ asi 40-tisíc ton odpadu.

Okrem nepriaznivej dopravnej situácie, ktorá by pohybom týchto vozidiel mohla byť spôsobená, je nutné sa zamyslieť aj nad konečným miestom uskladnenia odpadu. V Košiciach by musel vzniknúť priestor na skladovanie bratislavského odpadu a zároveň by sa zvýšila aj produkcia odpadu v spaľovni po spálení, ktorý by rovnako zostal v Košiciach.

Legislatíva je „za“

Spoločnosti Kosit umožňuje zvážanie odpadu do svojej spaľovne z celého Slovenska novela Zákona o odpadoch, kde sa hovorí o prekládkovej stanici komunálneho odpadu. Prekládkovou stanicou sa podľa zákona definuje zariadenie na dočasné uloženie a ďalšie preloženie zmesového, komunálneho odpadu na účely jeho prepravy napríklad do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Viac sa dočítate v aktuálnom čísle týždenníka Plus 7 dní.

Aktuálne vydanie Plus 7 dní.
Aktuálne vydanie Plus 7 dní.
Plus 7 dní

 

VIDEO Plus 7 Dní