Nelenili, tak sa im zazelenilo. Polícia skutočne zintenzívnila kontroly zákazu vychádzania a pri pokutových konaniach si prišla na balík peňazí. Z peňaženky vyťahovali Slováci tisícky jedna radosť. Za prvý marcový týždeň vyzbierala od nás polícia 316 000 eur.

Najmenší rešpekt voči zákazu vychádzania medzi dvadsiatou a jednou v noci mali obyvatelia východného a stredného Slovenska.  Denisa Bárdyová z Policajného prezídia hovorí, že stále platí tá istá mantra: "v prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000 Eur a v správnom konaní do 1659 Eur". Za prvý marcový týždeň skontrolovalo vyše 13-tisíc policajtov a vyše 2100 vojakov takmer 80-tisíc ľudí. 

Pozrite si policajné štatitiky.

Za ostatný týždeň, konkrétne od 1.3.2021 do 7. 3., policajti odhalili:

182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
2834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
5768 prípadov porušenia zákazu vychádzania,

SPOLU priestupky a delikty: 8473, napomenutím bolo vybavených 992 prípadov, uložených 6853 pokút za viac ako 316 000 eur, postúpených 381 a v riešení je 247 prípadov.

 

Od začiatku tohto roka (1.1. – 7.3.2021) policajti zistili:

609 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 247 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 281 prípadov postúpili RUVZ SR a 61 prípadov je ešte v riešení.

86 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

10167 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 7276 blokových pokút, 1873 napomenutí, 916 postúpených na RUVZ SR a 102 je ešte v riešení.

20360 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 16917 blokových pokút, 1380 napomenutí, 963 postúpených na RUVZ SR a 1100 je ešte v riešení.

SPOLU priestupky a delikty: 31222, napomenutím bolo vybavených 3273 prípadov, uložených 24440 pokút, postúpených 2246 a v riešení je 1263 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka:

Z celkového počtu priestupkov policajti zaznamenali najviac:

7516 v Prešovskom kraji,
4840 v Banskobystrickom kraji,
3845 v Košickom kraji.

Najmenej priestupkov bolo zaznamenaných:

v 2533 v Nitrianskom kraji
v 2896 v Bratislavskom kraji.

Nad 3000 priestupkov bolo v ostatných krajoch:

3113 v Trenčianskom kraji,
3167 v Žilinskom kraji
3312 v Trnavskom kraji.