Tip na článok
Krajský súd zastavil exekučné konania, poslanec Štefan Duč si môže vydýchnuť. Na snímke Tokajská spoločnosť Viničky.

Poslanca a vinára Duča nemožno exekvovať. Rozhodol tak súd

Eurofondy, ktoré poslanec Štefan Duč čerpal na spoločnosti Vinárstvo Viničky a Tokajská spoločnosť Viničky, boli zneužité a budeme ich musieť Bruselu vrátiť.

Galéria k článku (4 fotografie )
Nemusí mať stres: Krajský súd zastavil exekučné konania, poslanec Štefan Duč si môže vydýchnuť. Aspoň do chvíle, kým súd nerozhodne.
Minister Ľubomír Jahnátek: Jeho ľudia na konci augusta ani len netušili, že súd zastavil exekúciu majetku vinára Duča.
Tokajská spoločnosť Viničky: Inzeráty na predaj pred časom avizovali, že 48 hektárov vinohradov spolu s novopostaveným spracovateľským závodom a kapacitou produkcie 360-tisíc litrov vína ročne môže získať kupec za 5 miliónov eur. V cene boli aj dva traktory Lamborghini s plnou výbavou.

Tokajský vinár a poslanec Košického samosprávneho kraja prefinancoval výstavbu svojich vinárstiev v Tokaji z eurofondov určených na rozvoj vidieka. Na svoje projekty takto získal spolu vyše 5,3 milióna eur.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) však zistil, že peniaze boli použité v rozpore s pravidlami. Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) i ministerstvo pôdohospodárstva rozhodli, že peniaze má vrátiť.

Okrem správnych konaní sa začalo aj trestné konanie. Štefana Duča obvinili z trestného činu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a subvenčného podvodu. Ani vinár však nečakal a svoj majetok previedol na viacero subjektov.

Ako sa týždenníku PLUS 7 DNÍ podarilo zistiť, v čase, keď si ministerstvo pôdohospodárstva myslelo, že exekútor koná, už dva týždne existovalo uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorý exekúciu odložil.

Čítajte viac:

Poslanec Duč prekabátil štát. Previedol majetky, dotácie nevrátil

Exekútor nepochodil

Od obvinenia tokajského vinára Duča zo subvenčného podvodu v októbri 2012 pretieklo tokajskými pivnicami množstvo vína. Počas tohto obdobia sa stalo neodškriepiteľným faktom, že eurofondy, ktoré Duč čerpal na spoločnosti Vinárstvo Viničky a Tokajská spoločnosť Viničky v súhrnnej výške 5,36 milióna eur, boli zneužité a že ich budeme musieť Bruselu vrátiť.

Následne si ich štát, ktorý eurofondy bude vracať Bruselu, musí vymôcť u toho, kto ich zdefraudoval. Čiže u spoločností, ktoré ovládal spomínaný vinár. PPA, cez ktorú milióny z eurofondov svojho času natiekli do firiem Štefana Duča, si peniaze začala vymáhať.

Proti jej rozhodnutiu sa však vinár odvolal. Odvolacím orgánom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Podľa jeho stanoviska z 31. augusta 2015 „rozhodnutie o uložení povinnosti vrátenia finančných prostriedkov vo výške 2 803 424,76 eura spoločnosťou Vinárstvo Viničky, s. r. o., nadobudlo právoplatnosť dňa 6. mája 2015 a vykonateľným sa stalo dňa 22. mája 2015“.

Podobné rozhodnutie o vrátení 2 563 407,21 eura druhou spoločnosťou, Tokajská spoločnosť Viničky, s. r. o., sa stalo vykonateľným 28. mája 2015. Ministerstvo na konci augusta bolo presvedčené, že na Dučove firmy je uvalená exekúcia pod vedením exekútora JUDr. Ľubomíra Pekára s tým, že 17. augusta dostalo od neho oznámenie o jej začatí.

„Exekúcia na vymoženie pohľadávky platobnej agentúry bude vykonaná predajom hnuteľných vecí,“ tvrdilo ministerstvo. Lenže…

Pod súdnou ochranou

Podnikateľ Duč podal na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí PPA a ministerstva. Ešte 13. augusta tohto roku vydala sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Judita Kokolevská uznesenie. Ním súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia, ktoré malo vrátiť peniaze naspäť do štátnej kasy až do nadobudnutia právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Inak povedané, súd chráni podnikateľa tým, že znemožní vykonať exekúciu, ktorou by si štát zabezpečil aspoň časť z dlžnej sumy. Súd môže o veci rozhodovať dva mesiace, ale nezriedka sa stáva, že čakanie sa natiahne aj na niekoľko rokov. A dovtedy musí čakať aj veriteľ, aj exekútor.

Čítajte viac:

Obvinený poslanec a tokajský vinár Duč sa zbavuje majetku

Prevedený majetok

Medzičasom, kým sa odvolával, stihol poslanec Duč majetky poprevádzať. Tokajskú spoločnosť Viničky prevzal od poslanca iný podnikateľ, Matej Greisinger. Na vinice, ktoré firma vlastní, nemá záložné práva PPA, ale banka.

Záložné právo na inventár, ktorého hodnota dosahuje smiešnych pár tisíc eur, má ministerstvo pôdohospodárstva. Vinárstvo Viničky tiež prišlo o bonitnú súčasť majetku - spracovateľský závod, ktorý postavil Štefan Duč z eurofondov.

Novým vlastníkom závodu je od januára tohto roku spoločnosť Hatfa Winery, sídliaca na tej istej adrese ako Vinárstvo Viničky, a jej majiteľom a konateľom je Štefan Duč.

V pôvodnej firme zostalo ešte 40 hektárov viníc, kde je záložným veriteľom ministerstvo i jedna komerčná banka. Hodnota vinohradov sa však zďaleka nepribližuje sume 2,8 milióna eur, ktoré by firma mala štátu vrátiť.

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj vinárovi a poslancovi Štefanovi Dučovi: „V súčasnosti nie je podľa mojich vedomostí v žiadnom z týchto konaní prijaté meritórne rozhodnutie, a preto sa k nim zatiaľ nebudem vyjadrovať,“ vyhlásil Duč.

VIDEO Plus 7 Dní