Kompetencie ministra vnútra pri zmenách na pozíciách nadriadených v Policajnom zbore (PZ) by sa mohli posilniť. S týmto zámerom predložili koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO pozmeňujúci návrh k novele zákona o štátnej službe, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a o ktorej by mali poslanci rozhodnúť ešte na 40. schôdzi parlamentu.

"Ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu," píše sa v návrhu. Mali by sa tak posilniť právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkcii nadriadeného. Poslanec Lukáš Kyselica (OĽANO) vysvetlil, že aj takýmto návrhom reagujú na viaceré vzniknuté problémy v tejto oblasti v praxi.

Na ďalšiu schôdzu parlamentu už poslanci predložili novelizáciu spôsobu výberu policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) priblížil, že novela je logickým vyústením situácie. "Je nutné a potrebné, aby minister vnútra mal aj posilnené personálne možnosti v prípade zlyhávania vedúcich funkcionárov, a tým pádom aj zásadnejší dosah na dianie v Policajnom zbore," skonštatoval. Nejde podľa neho o politizáciu, ale o to, či si jednotliví funkcionári plnia svoju funkciu čestne.

FOTO v GALÉRII

V súvislosti so zákonom o štátnej službe avizoval predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) aj rozsiahlu komplexnú reformu. "Zvažujeme aj prepracovanie celého systému zodpovednosti štátnych zamestnancov, aj ďalšie veci, ktoré sa budú týkať vzdelávania, odbornej prípravy tak, aby sme mali v štátnej správe talentovaných ľudí a ľudí, ktorí vedia aj manažovať ostatných," dodal.