Svetový nápad

Za jedinečné riešenie problému plastov v oceáne dostala Slovenka Lenka Petráková ocenenie Grand Prix Award za architektúru a morské inovácie od Nadácie Jacqua Rougerieho. Tá je sústredená najmä na spájanie environmentálnych riešení, vedy a dizajnu.

„Globálne sa ročne dostanú do oceánu milióny ton odpadu. Pre oceánske prúdy sa tento plastový odpad zhromažďuje v konkrétnych oblastiach, jednou z nich je Great Pacific Garbage Patch (8. kontinent), ktorý je miestom na navrhovanú plávajúcu stanicu zhromažďujúcu plastové zvyšky z povrchu vody,“ uvádza autorka svoj projekt. Model pozostáva zo vzájomne prepojených objektov, respektíve budov, v tvare okvetných lístkov, ktoré stoja na tykadlových plošinách. Všetky spolupracujú na zhromažďovaní plastových zvyškov z vodnej hladiny a biologicky ho rozkladajú. Prototyp obsahuje tiež výskumné a vzdelávacie centrum, ktoré zhromažďuje informácie o vodnom prostredí, skleník, v ktorom sa rastliny pestujú bez pôdy iba pomocou vody, a priestory pre výskumníkov.

Prototyp je koncipovaný tak, aby bol sebestačný a aby sa mohol adaptovať na oceánske prostredie a ťažiť z neho. Budovy sú perforované, aby umožňovali vetru prechádzať stanicou, čo zvyšuje jej odolnosť proti silným oceánskym prúdom.

Petráková pracuje v Londýne v Zaha Hadid Architects.

Slovenka uspela s návrhom stanice čistiacej oceány v medzinárodnej súťaži.
Zdroj: Lenka Petráková