Komunita nepočujúcich sa dnes ráno pred Úradom vlády, aj napriek silnému dažďu a zime, rozhodla upozorniť na problémy s tlmočením dôležitých výstupov zo zasadaní vlády a krízového štábu do posunkového jazyka. Chcú podporiť štyroch tlmočníkov, ktorých po proteste zväzu nepočujúcich prestal Úrad vlády volať na tlmočenie. Pritom to bol úrad, ktorý nevyplácal tlmočníkom plácu za polroka práce.

Miesto toho Úrad vlády uzavrel dohody s niekoľkými novými tlmočníkmi. Platné dohody má podľa Slovenského zväzu nepočujúcich aj štvorica prekladateľov známych z prvej vlny koronavírusu. Odkedy ich však podpísali, na tlmočenie ich nezavolali.

Vraj ich trestajú

„Veľakrát sa stalo, že na tlačových konferenciách  nebolo zabezpečené tlmočenie a práve v týchto momentoch sme sa obracali na Úrad vlády a žiadali o vysvetlenie. Keby oslovovali pri zabezpečovaní tlmočenia všetkých sedem tlmočníkov, určite by sa nestalo, že by mali problém pokryť tlmočenie na tlačovej konferencii. Mať k dispozícií 7 tlmočníkov je na slovenské pomery v tejto našej oblasti luxus. Nepočujúci sa na mňa obracajú a dožadujú sa vysvetlenia. Domnievajú sa, že spolupráca s nami ako Slovenským zväzom nepočujúcich a so 4 tlmočníkmi bola odstavená ako trest za protest,“ vysvetľuje predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik. „Sme smutní. Cítime to ako ujmu, že volajú len nových tlmočníkov. Boli by sme radi, keby volali všetkých siedmich, lebo aj noví odviedli profesionálnu prácu,“ vraví Cehlárik.

Tlmočníci: Štyria známy z prvej vlny, ktorí sa ozvali, že nedostávajú plácu, sa už na tlačovkách neobjavujú.
Tlmočníci: Štyria známy z prvej vlny, ktorí sa ozvali, že nedostávajú plácu, sa už na tlačovkách neobjavujú.
Zdroj: repro foto

Nemajú informácie

Problémom je podľa neho aj to, že informovanie verejnosti nie je vždy tlmočené. „Keď je takáto vážna situácia, teda druhá vlna, malo by byť tlmočenie zabezpečené,“ myslí si a dodáva, že tlmočenie do posunkového jazyka by malo byť stále. „Je to naše právo, aby sme informácie získavali rovnako ako ostatní. Tento prístup sa nám zdá neférový a sme sklamaní,“ dopĺňa Cehlárik.

„Vnímam ten postup ako zlý, keď potrebujeme informácie, nemáme ich. Pritom sme zodpovední za svoje zdravie. Poprosil by som, aby boli tlmočníci zabezpečení, bez nich jednoducho nemáme informácie,“hovorí aj Filip Demáček, ktorý na dnešný protest prišiel.

Budú vraj rotovať

Úrad vlády však reaguje, že využíva služby viacerých tlmočníkov do posunkového jazyka a pripomína, že do  posunkového jazyka sú tlmočené tlačové brífingy počas zasadnutia vlády a Ústredného krízového štábu. Tlmočenie bežných spravodajských informácií zabezpečuje pre nepočujúcich verejnoprávna RTVS.
 Koordinátor tlmočníkov Peter Marček spresňuje, že pri tlačových konferenciách organizovaných vládou je k dispozícii deväť zazmluvnených tlmočníkov, ktorí budú rotovať. „Keďže v tomto počte sme približne tri týždne, trvá čas, kým sa všetci prestriedame. Len preto, že nevidím teraz tých tlmočníkov, ktorých chcem vidieť, nemôžem hovoriť o tom, že tlmočenie nie je zabezpečné,“ poznamenal na margo tvrdení zväzu nepočujúcich.

Je presvedčený, že všetky výstupy z vlády a ústredného krízového štábu sú tlmočníkmi do posunkovej reči pokryté. „Samozrejme, môže sa pri mimoriadne a narýchlo zvolaných brífingoch stať, že tam tlmočník nie je, no vo večernom televíznom spravodajstve sú všetky dôležité informácie do posunkového jazyka pretlmočené,“ zdôraznil Marček.

V súvislosti s Cehlárikovým tvrdením, že nepočujúci sú neraz ukrátení o tlmočenie spravodajských informácií, Marček upozornil, že nepočujúci majú možnosť využiť príspevok na osobného asistenta, ktorý zabezpečí tlmočenie.