Stíhanie dvoch chlapcov, ktorí vznik požiaru preukázateľne spôsobili, zastavili s odôvodnením, že sú maloletí a za svoje činy nenesú trestnú zodpovednosť. Na hriechy svojich ratolestí nedoplatia ani ich rodičia, keďže sa podľa polície skutku nedopustili. Nuž a potrestaný doteraz nebol ani žiadny z pracovníkov Slovenského národného múzea.

Z výsledkov vyšetrovania pritom jednoznačne vyplýva, že za rozsah požiaru nesie vinu aj správca majetku, teda Slovenské národné múzeum, ktoré zanedbalo starostlivosť o okolie hradu. Vedenie múzea pochybenie rezolútne odmieta. Otázne je, či polícia vôbec niekedy prešetrovala udalosť tým smerom, že škody spôsobené požiarom mohli byť menšie, keby si zamestnanci štátu riadne plnili svoje povinnosti.

Maloletí

Totožnosť páchateľov, ktorí spôsobili vznik ničivého požiaru, bola známa už krátko po tragickej udalosti. Išlo o dvojicu rómskych chlapcov vo veku jedenásť a dvanásť rokov z obce Krásnohorské Podhradie, ktorí si chceli zapáliť cigaretu. Súhra niekoľkých nešťastných náhod napokon odštartovala udalosti, ktoré zburcovali celé Slovensko. Vinu školákov potvrdilo aj policajné vyšetrovanie. Voči chlapcom sa začalo trestné konanie pre spáchanie zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu so zločinom poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Dnes je to však minulosť.

Hovorca krajskej polície v Košiciach Alexander Szabó potvrdil, že vlani v novembri trestné stíhanie zastavili. „V priebehu vyšetrovania bolo jednoznačne preukázané, že skutku sa dopustili dvaja maloletí, ktorí pre vek v čase spáchania skutku nie sú trestne zodpovední.“ Zároveň priznal, že z policajného hľadiska nebudú za požiar potrestaní ani rodičia chlapcov.

„V priebehu vyšetrovania nebolo zistené, že by sa predmetného skutku dopustili okrem už spomenutých maloletých osôb aj iné osoby niektorou z foriem trestnej súčinnosti,“ dôvodí Szabó. Zdôraznil však, že právo poškodenej strany na náhradu škody uznesením o zastavení stíhania nie je dotknuté.

Na rade je poisťovňa

V praxi to znamená, že subjekt, ktorému vznikla požiarom škoda v doteraz vyčíslenej výške osem miliónov eur, si od rodín maloletých chlapcov môže vymáhať aspoň časť jej náhrady. Správca hradu - Slovenské národné múzeum - ani ministerstvo kultúry ako platca poistky žiadne vymáhanie škôd od spomínaných rodín neplánujú.

Obe inštitúcie to zdôvodnili tým, že majetok múzea bol v čase požiaru hradu Krásna Hôrka poistený na základe poistnej zmluvy medzi ministerstvom kultúry a konzorciom poisťovní, pričom múzeum si uplatňuje právo na náhradu vzniknutej škody od poisťovne.

Náhradu škody si po vyplatení poistnej sumy teda môže od právnych zástupcov oboch maloletých vymáhať poisťovňa. Či tak urobí, nie je zatiaľ zrejmé.

„Pretože v prípade poistenia hradu Krásna Hôrka ide o spolupoistenie viacerých poisťovní, poisťovňa Generali Slovensko, ako jedna z týchto poisťovní, sa nemôže k tejto otázke vyjadriť za všetkých spolupoisťovateľov,“ dala nám vedieť hovorkyňa Lucia Makayová. Poznamenala, že každá poisťovňa je v zmysle platných právnych predpisov oprávnená uplatniť si všetky nároky, ktoré jej v súvislosti s poistnou udalosťou voči tretím osobám vznikli. O tom, či tak Generali Slovensko urobí, sa rozhodne až po ukončení vnútorného vyšetrovania všetkých okolností udalosti.

Okolie hradu: Za škody spôsobené požiarom môže podľa vyšetrovania aj zanedbaná starostlivosť o okolie hradu. Tú mali na starosti pracovníci SNM. Foto: Norbert Grosz

Múzeum bez viny?

Netreba však zabúdať, že za rozsah škody je zodpovedné aj Slovenské národné múzeum. V záveroch vyšetrovania sa totiž jednoznačne uvádza, že „faktorom ovplyvňujúcim prenos požiaru na strešnú konštrukciu hradu boli kríky v blízkosti hradu. Výška plameňa, sálavé teplo a odletujúce časti mali za následok prenos požiaru na hrad“.

Bolo to práve múzeum, ktoré malo na starosti okolie hradu, ale tiež hradného kopca. Ako sme už pred časom upozornili, z faktúr vyžiadaných na základe infozákona je zrejmé, že poslednú väčšiu kultivácia okolia hradu si múzeum objednalo od súkromnej firmy v roku 2007.

V nasledujúcich rokoch túto činnosť údajne zastrešovalo múzeum uzatváraním dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru s vlastnými zamestnancami. Poskytnúť tieto dohody nám však odmietlo s tým, že nie je povinné také informácie zverejňovať. Kto, ako často a za koľko sa staral o okolie hradu, teda nie je známe. Skutočnosť, že to zjavne nerobil zodpovedne, zrejme nikomu neprekáža.

Čítajte viac:

Uchádzača o rekonštrukciu Krásnej Hôrky vulgárne urazili