Tvrdo pracujú

Charakterizuje ich kvalitné vzdelanie, tvrdá práca a ďalšie vzdelávanie. To sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu slovenských milionárov k ich bohatstvu. Ich svet je – aspoň u nás - stále svetom mužov, až 96 percent.

Podľa najnovšej štúdie slovenský „boháč“ nie je žiaden konzervatívec, práve naopak, je otvorený investovaniu. Najvyššie zhodnotenie vidí v nehnuteľnostiach a v stavebných pozemkoch. Ukázal to prieskum J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi.

Podľa tejto štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je tiež majiteľom alebo konateľom firmy.

Naši milionári sú „mlaďasi“

Slovenskí boháči – čo vydajachtivé dámy isto poteší -  sú až o desať rokov mladší, ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov. Je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás de facto zakázané. K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až dnes.

Práca ako záľuba

Novým fenoménom u milionárov je najmä trpezlivosť, a to či už pri investovaní, kde stúpa záujem o investície do podielových fondov, akcií a do dlhopisov. V súkromnom živote sa orientujú na rodinné hodnoty a s pribúdajúcimi rokmi chcú tráviť viac času s blízkymi. S prácou však seknúť nemienia, a to bez ohľadu na dosiahnutú veľkosť majetku. Prácu totiž nevnímajú ako povinnosť, ale záľubu.