Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave.
Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave.
Zdroj: JULIUS DUBRAVAY