Takmer polovica zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis.

Do prieskumu z Paylab Data Research sa zapojilo takmer 3-tisíc respondentov. Až 49 percent z nich pritom priznalo, že stres na pracovisku zažijú minimálne niekoľkokrát za týždeň. „Viac ako pätina Slovákov pritom potvrdila, že stresové situácie považuje za takmer bežnú každodennú vec,“ hovorí PR manažérka Profesie Nikola Richterová.

Ako často pociťujú Slováci stres?
Ako často pociťujú Slováci stres?
Zdroj: Profesia

Máme toho naložené až-až

Najčastejším faktorom, ktorý nám spôsobuje stres v zamestnaní je nadmerné množstvo práce. Túto odpoveď označilo až 45 percent respondentov. Ako ďalšie dôvody najčastejšie zazneli – vysoké očakávania nadriadených, zlé pracovné podmienky, ale aj zanedbávanie súkromného života.

Čo Slovákom spôsobuje stres?
Čo Slovákom spôsobuje stres?
Zdroj: Profesia

Chcete menej stresu? Študujte techniku. Výsledky prieskumu ukázali, že kvalifikovaní technickí zamestnanci pociťujú v porovnaní so zamestnancami s iným pracovným zaradením najmenej stresu. Na druhej strane sú vrcholoví manažéri. Až 73 percent z nich priznáva, že zažíva stresujúce situácie minimálne niekoľkokrát za týždeň.

Zlé pracovné podmienky

Top manažérom spôsobuje najviac stresu nadmerné množstvo práce a zanedbávanie súkromného života. Pri nižších a stredných manažéroch sú to popri nadmernému množstvu práce tiež vysoké očakávania nadriadených.

Všetci zamestnanci označili za najväčší problém nadmerné množstvo práce okrem pomocných zamestnancov. Tí označovali najčastejšie zlé pracovné podmienky.

Podiel ľudí s častým stresom podľa pracovného zaradenia.
Podiel ľudí s častým stresom podľa pracovného zaradenia.
Zdroj: Profesia
Najčastejšie príčiny stresu podľa pracovného zaradenia.
Najčastejšie príčiny stresu podľa pracovného zaradenia.
Zdroj: Profesia

Vyšší stres, vyšší plat

Vyzerá to tak, že zamestnávatelia kompenzujú množstvo stresu platom. Práve zamestnanci, ktorí zažívajú najviac stresu majú tiež najvyšší celkový priemerný plat. Podľa Platy.sk je priemerný plat top manažéra na Slovensku 3440 eur v hrubom.

Celkové priemerné platy podľa pracovného zaradenia.
Celkové priemerné platy podľa pracovného zaradenia.
Zdroj: Profesia

„Toto pravidlo „kazia“ len kvalifikovaní netechnickí zamestnanci, ktorí podľa prieskumu majú na pracovisku najmenej stresu. Ich celkový priemerný plat je však tretí najvyšší. Je to 1386 eur v hrubom,“ dodáva Richterová.

Anketa
Zažívate v práci pravidelný stres?
  • 96%
  • 4%