Prvú zmluvu o poskytovaní právnych služieb s kanceláriou Semančín Poláček s.r.o. uzavrel Ústav pamäti národa 15. augusta 2013. Dohodli sa na paušálnej odmene tisíc eur, s výnimkou obdobia od 15. do 31. augusta 2013. Vtedy mala byť vyplatená odmena 1500 eur. Už v tom istom mesiaci však v zozname faktúr vyplatených právnickej firme svieti suma 2496 eur.

Vzápätí nasledovali ďalšie faktúry. 1560 eur v septembri, 1040 v októbri, v novembri ďalších viac ako 3500 eur, v decembri 1248. V tom istom mesiaci uzavrel ÚPN s právnickou firmou prvý dodatok k zmluve. Podľa neho paušálna mesačná odmena zahŕňala 25 hodín právnej práce a za prácu navyše mali právnici nárok na hodinovú odmenu vo výške 50 eur za každú hodinu. Dodatok mal platiť od januára 2014. V nasledujúcom roku prichádzali ďalšie faktúry. Za celý rok inkasovala kancelária Semančín Poláček vyše 52 tisíc eur. Za rok 2015 ďalších 41 tisíc a do konca roka 2016 jej ústav vyplatil ďalších 45 752 eur. Zo zverejnených faktúr nie je jasné, za aké konkrétne úkony boli vystavené. V marci 2016 si právnici účtovali takmer sedem a pol tisíca eur, v septembri takmer päťtisíc a v októbri ďalších 5559 eur.

Faktúru nezverejnili

Na konci roka už ďalšiu faktúru na 2670 eur vystavila kancelária Poláček & Partners, ktorá vznikla po rozdelení firmy. Zmluvu o právnom zastupovaní s touto kanceláriou ústav na svojej stránke zverejnenú nemá. Napriek tomu, za január tohoto roku jej podľa faktúry vyplatil takmer 18-tisíc eur. Otázku, čo bolo predmetom vyplatených faktúr, sme adresovali priamo ÚPN, po zaslaní odpovedí budeme článok aktualizovať. Podľa vyjadrení viacerých právnických kancelárií sú však takéto sumy za právne zastupovanie pomerne vysoké. Faktom zostáva, že ešte donedávna ÚPN v sporoch so žalujúcimi, ktorí sa súdne domáhali vydania verdiktu, že neboli vedomými spolupracovníkmi Štátnej bezpečnosti, zastupoval interný právnik ústavu. A rovnako tak je faktom, že ÚPN prehral na súdoch väčšinu podobných sporov, kde bol povinný zverejniť na svojich stránkach, že žalobcovia neboli spolupracovníkmi komunistickej ŠtB.