Až 139 strán má rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rozhodnutie vyvolalo veľké vášne a po mesiaci si môžeme prečítať písomný rozsudok. Sudcovia v ňom vysvetľujú, prečo sa takto rozhodli.

Okrem iného píšu: "Súd nemôže odsúdiť niekoho len na základe počtu osôb („svedkov“), ktoré si myslia, že to spravil práve ten a ten obžalovaný." 

Odvolávajú sa aj na slová predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana: "Prvoradým kritériom rozhodovania súdu nemôžu byť očakávania verejnosti... Nastoľovania spravodlivosti v právnom štáte nesmie nadobudnúť obraz antickej Justície, ktorá si strhne šatku z očí a pridá sa k spravodlivo rozhorčenému davu náhlivo sa dožadujúcemu použitia jej mena ešte pred tým, než na svojich váhach dôkladne zváži vinu."

Kočner mal motív

Podľa súdu je nepochybné, že Marian Kočner mal motív na zavraždenie Jána Kuciaka. Novinárov celkove vníma ako svojich nepriateľov a Kuciakovými článkami sa cítil byť dotknutý. Lenže samotný motív bez iných dôkazov na uznanie viny nestačí. Motív mohli mať aj iní.

Súd pri tom cituje výpovede Kuciakovho kolegu Mareka Vagoviča a Petra Bárdyho, šéfredaktora Aktualít, kde Kuciak pracoval. Po článku o Vadalovcoch v redakcii Kuciakovi odporučili, aby sa načas odsťahoval do hotela. A po Kuciakovej vražde predpokladali, že za zločinom je talianska mafia.

"Tieto skutočnosti súd nespomína v snahe obrátiť pozornosť OČTK na inú „stopu“, ale na ne len poukazuje s cieľom vysvetliť pretrvávajúce pochybnosti o identite skutočného objednávateľa vraždy poškodeného Jána Kuciaka," píše sa v rozsudku.

V súdnom procese bolo tiež preukázané, že rovnakým vulgárnym a nenávistným spôsobom, akým Kočner hovoril s novinárom Kuciakom v dnes už dobre známom telefonickom rozhovore, sa vyjadroval aj o iných osobách. Napríklad o poslancoch Rajtárovi,  Ďuriš Nicholsonovej. A vyhrážal sa aj vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Trnkovi, že sa stane niečo jeho synovi, "bez reálneho naplnenia tejto hrozby".

Na snímke Jozef Kuciak, otec zavraždeného Jána Kuciaka a Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej po rozsudku v kauze vraždy.
Zdroj: Jaroslav Novák

Andruskó vravel, čo sa dopočul 

Kľúčového Zoltána Andruskóa sudcovia v rozsudku hodnotili ako nedôveryhodného. Andruskó vypovedal, že vrahom bol Tomáš Szabó, hoci neskôr sa k streľbe priznal Miroslav Marček. A pokiaľ ide o Kočnera, o tom mal Andruskó len sprostredkované informácie.

Senát píše, že sledoval aj Andruskóove správanie voči obžalovaným v súdnej sieni. „Súd však nenachádza ďalší spoľahlivý a nevyvrátiteľný dôkaz majúci významnú váhu, ktorým by tvrdenia tohto svedka vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi, získané z počutia od inej osoby, konfrontoval, a tak overil ich pravdivosť,” odôvodnil senát, prečo jeho výpoveď nemohol uznať ako dôkaz proti Kočnerovi. 

Už odsúdený Zoltán Andruskó prichádza na hlavné pojednávanie vypovedať ako svedok.
Zdroj: Jaroslav Novák

Dohady o Threeme

Senát zopakoval aj to, že Threeme nemožno pripisovať iný význam, než má. „Slovný aj písomný prejav v rámci neformálnej komunikácie môže mať rôzne verzie výkladu, pričom i pri posudzovaní tohto nepriameho dôkazu musí byť pri jeho hodnotení v kontexte ostatných dôkazov uplatnené pravidlo v pochybnostiach v prospech obvineného.”

Správy o vypadávajúcich zuboch či čísla 50 s lebkou tak vraj nemožno jednoznačne chápať ako prísľub peňazí za smrť.

Fotky nestačili

Ani fotografie zo sledovania Jána Kuciaka neboli dôkazom preukazujúcim, že do vraždy bol Kočner zapletený.

„Faktom zostáva existencia podozrenia, že výsledky predmetnej činnosti - fotografické snímky Jána Kuciaka mohli byť použité členmi organizovanej skupiny - Andruskóom, Szabóom a Marčekom pri vykonaní vraždy novinára, avšak súd nemal zákonný podklad na presvedčivý záver o tom, že práve tieto fotografické snímky mali páchatelia činu k dispozícii, ani presvedčivý záver o tom, akým spôsobom sa fotografické snímky Jána Kuciaka a údaje o jeho osobe dostali do dispozície týchto páchateľov.”

Martina Kušnírová a Ján Kuciak.
Zdroj: ARCHÍV

Súd spochybňuje aj výpoveď bývalého novinára a pracovníka Slovenskej informačnej služby: "Podľa názoru súdu, svedčil v neprospech Kočnera a Zsuzsovej  i s pohnútkou  vyhnúť sa spravodlivému postihu za svoje činy. Tieto zistené skutočnosti mali podstatný dosah na pravdivosť a spoľahlivosť jeho svedeckej výpovede a vierohodnosť tohto dôkazu v podstatnej miere znižovali."

Ani elementárny dôkaz

"Obžaloba viní Mariana Kočnera za to, že vraždu Kuciaka objednal, pritom súdu neposkytla ani elementárny  dôkaz o tom, akým spôsobom, kde  a za akých okolností sa tak malo stať," konštatuje súdny senát . 

Prípad je však stále otvorený, keďže prokurátor sa rozhodol odvolať.  Pôjde tak pred Najvyšší súd.