Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú tradične reťazce COOP Jednota, a to 54,8 %, predajne Fresh 51,3 % a CBA 50,6 %. Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl 34 %. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska (PKS), ktorá od roku 2011 uskutočňuje prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode prostredníctvom agentúry Go4insight. V tomto roku sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v marci a v apríli.

Anketa
Sledujete pri nakupovaní pôvod potravín?

Dlhodobé merania ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 každoročne klesal, a to z 50 % až na 37,2 %, no v roku 2018 začal opäť rásť. Následne podiel vystavených slovenských výrobkov rástol päť rokov za sebou s priemerným ročným nárastom o 1 percentuálny bod. Až sa v tomto roku rast zastavil.

„Pandémia a následne energetická kríza a vojenský konflikt na Ukrajine mali pre potravinárske odvetvie na Slovensku i v celej Európskej únii závažné dôsledky v podobe enormného nárastu vstupných nákladov na výrobu potravín. Inflácia cien potravín sa v Slovenskej republike vyšplhala na druhú najvyššiu úroveň v rámci Európskej únie, čo ovplyvňuje spotrebiteľské správanie našich občanov,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Šéf komory zároveň dodal, že väčšina obchodných sietí nedokáže zvýšiť podiel slovenských výrobkov vo svojej ponuke. „Na Slovensku sa stále viac presadzujú reťazce s agresívnou cenovou politikou, masívnymi investíciami do reklamy a žiaľ, aj najnižším podielom slovenských potravín vo svojej ponuke,“ podotkol.

Do istej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, potom v supermarketoch, hypermarketoch a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch. Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko, vody a minerálky, víno, pivo a mliečne výrobky. Najmenej zastúpené sú cukrovinky nečokoládové, oleje, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové.

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Banskobystrickom kraji, a to 47 %, nasleduje Žilinský kraj 45 %, Prešovský a Košický kraj 43 %, pričom najnižší podiel má Trenčiansky kraj 38 % a Bratislavský kraj 35 %.