Parlamentnom schválený návrh zákona je podľa Eustreamu v jasnom rozpore s princípmi spravodlivého a proporcionálneho zdaňovania a s ústavou chránenými právami, a bude mať devastačné účinky na vnímanie Slovenska ako dôveryhodného podnikateľského prostredia.

"Považujeme za nepochopiteľné, že takýto návrh zákona vôbec mohol prejsť. Pripomíname, že návrh zákona bol schválený aj napriek jasnej odbornej kritike od ministra hospodárstva či predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo,“ reagoval hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Slovenský prepravca zemného plynu pripomína, že zatiaľ čo v Európe sa rieši, ako zdaniť nadmerné zisky spoločností profitujúcich na energetickej kríze, slovenský parlament schválil návrh dane namierený proti vybranej firme, ktorá zo súčasnej krízy nijako neprofituje a práve naopak je touto krízou negatívne postihnutá.

"Čelíme vážnym negatívnym dosahom energetickej krízy a vojny na Ukrajine. Navyše ide o paušálnu majetkovú daň, ktorú budeme musieť platiť bez ohľadu na dosiahnuté zisky,“ zdôraznil Kubík. Okrem všetkých výhrad k dani samotnej, Eustream nerozumie vlastne ani logike z pohľadu správy štátu.

Štát má totiž v Eustreame 51-percentný podiel, zároveň poberá dane a špeciálny odvod z regulovanej činnosti. Efektívne teda štátu prináleží z každého eura, ktoré Eustream zarobí, približne 63 centov. "Uvalená daň vo výške 171 miliónov eur teda z 63 % zasiahne štát a tým pádom dodatočný výber je len 37 %, čo bude zodpovedať približne 63 miliónom eur dodatočného výťažku,“ vysvetlil Kubík. Spoločnosť má na medzinárodných kapitálových trhoch vydané dlhopisy vo výške 1 miliardy eur.

FOTO k téme v GALÉRII.

Tie mala v pláne v možnej miere refinancovať. "Miesto toho hrozí, že v dôsledku tejto dane ani nebudeme v zisku. V praxi to bude znamenať povinnosť dodatočného financovania od akcionárov, teda z 51 percent aj štátu. Dlhoví investori budú bezpochyby reagovať na takéto selektívne zdanenie mimoriadne negatívne a skomplikuje sa prístup na medzinárodné kapitálové trhy pre všetky slovenské spoločnosti, kvôli 63 miliónom eur, čo zodpovedá necelým 0,2 % príjmov štátneho rozpočtu,“ uzavrel Kubík.