Matúš Vallo má rád Bratislavu - to je názov stránky na sociálnej sieti, na ktorej sa primátor hlavného mesta pravidelne propaguje. Zdá sa však, že má rád aj cudzie myšlienky. Aspoň podľa občianskeho aktivistu Martina Greguša z iniciatívy Stop zelená, ktorý tvrdí, že názov mestskej strany Team Bratislava mu primátor hlavného mesta nehanebne ukoristil. A to napriek tomu, že ochrannú známku má oficiálne zaregistrovanú.

Nie je tím ako tím

Ale poďme pekne po poriadku. Martin Greguš z občianskeho združenia Stop zelená, ktoré sa venuje propagácii a ochrane životného prostredia v Bratislave, začal začiatkom minulého roka koketovať s myšlienkou nazrieť do komunálnej politiky. V apríli sa spolu s kolegami dohodli, že vytvoria v rámci svojho združenia občiansku platformu, ktorú nazvali Team Bratislava. Ako to v takýchto prípadoch býva, prejsť od slov k činnom trvalo nejaký ten piatok. O štyri mesiace prišiel deň D a 31. augusta 2021 podali na Úrad priemyselného vlastníctva prihlášku ochrannej známky Team Bratislava.

„Niekedy koncom októbra úrad vydal vestník ochranných známok, kde naša známka bola zverejnená ako prihlásená. Je to verejný register a ktokoľvek sa doň mohol pozrieť,“ vysvetlil nám Greguš, ktorý v tom čase začal prostredníctvom internetu a sociálnych sieti verejne propagovať túto novú platformu. Dokonca s názvom Team Bratislava vystúpil koncom roka ako občiansky aktivista v médiách. Všetko išlo ako po masle, no idylka šmahom ruky zmizla. „Zrazu 25. januára 2022 primátor Bratislavy Matúš Vallo ohlásil vznik politickej strany Team Bratislava. To bolo také nečakané,“ opísal vývoj udalostí.

Prekvapilo ho to o to viac, že proti registrácii názvu Team Bratislava predtým nebol žiadny protest. „Nikto nenamietal proti zápisu, na úrade známku transparentne zapísali 9. 2. 2022 s právom prednosti s pôvodným dátumom 31. augusta 2021,“ vysvetlil Greguš a dodal, že najskôr bol z toho zmätený a myslel si, že ide o omyl. „Povedali sme si, že sme ľudia, možno o tom nevedeli alebo si to nevšimli v registri. Slušne sme 17. februára poslali Matúšovi Vallovi a Teamu Bratislava výzvu, aby prestali porušovať naše práva na ochrannú známku. Odpoveď od Matúša Valla bola taktická. Prevzal si ju, ale nezareagoval a nič sa nedialo.“ S tým sa, pochopiteľne, Greguš a spol. neuspokojili a o niekoľko dní adresovali podobný apel všetkým členom prípravného tímu Vallovho Teamu Bratislava.

Opäť sa nič nedialo, no vallovci medzičasom začali zbierať podpisy na petičné hárky na registráciu strany a naplno rozbehli politickú kampaň. „V tom období sa už zintenzívnila ich činnosť v médiách a na sociálnych sieťach. Nielen, že sa zintenzívnila, ale začala mať ustálenú formu. Začali používať ustálené grafické prvky, logo politickej strany. A tu už sme mali pocit, že začína skutočne dochádzať ku kolízii s našou ochrannou známkou,“ rozčuľuje sa aktivista, ktorý sa obrátil aj na ministerstvo vnútra s tým, že dochádza k porušeniu ich práv. Ani to však nezabránilo Matúšovi Vallovi v apríli odovzdať na rezorte registračné hlasy s názvom strany Team Bratislava.

Vallo sa bráni

A čo na to šéf hlavného mesta? Primátor oponuje, že názov Team Bratislava pre jeho zoskupenie vznikol ešte pred tým, než došlo k registrácii ochrannej známky Gregušovým združením, a v januári tohto roka ho len verejne odkomunikovali. „Označenie Team Bratislava používame výhradne ako názov politickej strany, čo v tomto prípade znamená, že nikto iný nemôže používať rovnaký názov pre politickú stranu alebo hnutie. Používanie názvu politickej strany neporušuje práva na ochranné známky ani nebráni majiteľom ochranných známok v používaní svojich registrovaných označení,“ odkázal nám Vallo cez hovorkyňu svojho Teamu Bratislava Annu Dvořákovú.

Inými slovami, argumentuje tým, že iba on má takto nazvanú politickú stranu a v takom prípade je mu jedno, že takýto názov je registrovaný pod ochrannou známkou. „Označenie Team Bratislava používame len ako názov politickej strany, a teda z našej strany nedochádza k jeho využívaniu na obchodné (podnikateľské) účely,“ doplnila Dvořáková, prečo si myslia, že je v poriadku používať už predtým registrovaný názov.

Dva posudky a žaloba

S touto argumentáciou, ktorú Gregušovi ľudia od Valla napokon dostali, nesúhlasí. Podľa neho postupuje primátor Bratislavy z pozície sily. „Komunikácia s nimi viazne, oni nás jednoducho zvalcovali. Poslali len list, kde uviedli, že podľa ich názoru je to chránené podľa zákona o politických stranách. Ak oni si to prihlásili ako politickú stranu, nikto si nemôže robiť nárok na ten názov. My to, samozrejme, budeme rozporovať, lebo keď si prihlásite stranu s názvom napríklad Coca Cola alebo McDonalds, tak asi to nebude celkom fungovať,“ vytiahol zaujímavé prirovnanie Greguš. Zdôrazňuje, že celý svár má podľa neho dve roviny - spor o názov strany, ale aj používanie názvu Team Bratislava na marketingové účely.

„Naša známka je registrovaná na všetky politické a marketingové kampane. A hlavne keď si predstavíme všetky ich marketingové predmety ako čiapky, perá, hlavičkové papiere, čokoľvek podobné, nikto by ich nemal používať. Porušuje to naše práva.“ Vypracovať si dal aj dva posudky u súdnych znalcov v oblasti priemyselného vlastníctva - jeden na Slovensku a jeden v Česku. Tie potvrdzujú, že Vallova strana ich používa neoprávnene. „Ustálená marketingová komunikácia, ich logá na sociálnych sieťach, baneroch alebo reklamných predmetoch porušujú naše práva. Naše dva súdnoznalecké posudky to aj potvrdzujú,“ prízvukuje Greguš s tým, že s právnickou kanceláriou pripravuje na Valla žalobu.

FOTO V GALÉRII

„Aké morálne hodnoty vyznáva Matúš Vallo, keď takýmto spôsobom postupuje už pri vzniku svojej politickej strany?“ pýta sa Greguš v narážke na proklamovanú slušnosť Vallovej strany. Primátor Bratislavy mu odkazuje, že súdu sa nebojí a ten bude rozhodovať nezávisle od akýchkoľvek znaleckých posudkov, ktoré si dal vypracovať. „Taktiež sa ohradzujeme proti tomu, aby malo byť používanie názvu našej politickej strany považované v týchto súvislostiach za nemorálne,“ uzavrela Dvořáková.