Predsedníctvo v Rade Európskej únie je faktickou súčasťou nášho členstva v Únii. Na šesť mesiacov preberie Slovensko pomyselné žezlo a vo svojej podstate slúži všetkým členským štátom. Krajina teda nezastupuje samu seba. Navyše, úlohy sa ujíma v čase, keď Únia prichádza o jedného zo svojich členov - Veľkú Britániu. „Pre nás je to z historického hľadiska najväčšia zodpovednosť, akú kedy na seba Slovensko prebralo a zároveň aj najväčšia prestíž a šanca, služba pre ostatných a zodpovednosť,“ tvrdí štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR na prípravu predsedníctva Ivan Korčok. V čom spočíva spomínaná služba pre ostatné členské štáty?Počas predsedníctva na šesť mesiacov Slovensko bude zastupovať 28 členských štátov voči ďalším inštitúciám EÚ, voči Európskej komisii a Európskemu parlamentu. Je to služba aj v tom zmysle, že na pol roka dáme do úzadia svoje národné záujmy a snažíme sa hľadať kompromisy, aby to bolo na prospech celej dvadsaťosmičky. Je po brexite, Veľká Británia opúšťa EÚ a dvadsaťosmička sa scvrkla na dvadsaťsedmičku. Ako táto udalosť ovplyvní slovenské predsedníctvo?Brexit je veľmi zlou správou. Únia príde po prvýkrát o jedného člena. Zároveň je to však zdvihnutý prst pre celú EÚ. Nemôžeme sa tváriť, že vyriešime odchod Británie a všetko pôjde ďalej v zabehaných koľajach. Musíme urgentne hľadať odpoveď na jednoduchú otázku - prečo by mali mať občania dôveru v Úniu. Táto sa nám vytráca doslova pred očami. Aké sú predpoklady na to, aby sme službu ostatným zvládli na úrovni?Ak chceme hovoriť o prestíži, tak je to o tom, že všetci budú potrebovať našu malú päťmiliónovú krajinu, počnúc osemdesiatmiliónovým Nemeckom, Francúzskom, končiac ostatnými krajinami. Ak sa bude rokovať o energetickej únii, kde má Slovensko veľmi dôležité záujmy, pretože ide napríklad o bezpečnosť dodávok plynu, žiadna dohoda nebude bez toho, aby sa nepodarilo vybaviť prijateľné podmienky aj pre všetky krajiny. Musíte mať dostatočné diplomatické schopnosti na to, aby sme dokázali nájsť konsenzus aj v témach, kde veľakrát majú mnohé krajiny diametrálne odlišné názory, lebo sú pre nich veľmi citlivé.

Čo okrem energetiky ešte budeme riešiť počas predsedníctva?Budú to finančné otázky. Slovensko bude chcieť dohodnúť rozpočet na budúci rok. Nebude ľahké dosiahnuť dohodu všetkých členských krajín, kde Nemci majú úplne iný prístup k rozpočtu, lebo ho financujú, a úplne iný prístup majú krajiny, ktoré z neho profitujú. My sme niekde uprostred tých záujmov. Okrem rozpočtu budeme riešiť dôležité otázky obchodnej politiky. Za šesť mesiacov predsedníctva sa rozhodne o troch globálne dôležitých veciach, pokiaľ ide o obchod - o dohode s USA, dohode s Kanadou a dohode o uznaní Číny ako trhovej ekonomiky. Ďalšími témami bude snaha o lepšie využívanie digitálnej ekonomiky, je tam obrovská možnosť hospodárskeho rastu. Počas nášho predsedníctva budeme musieť implementovať aj dohodu o klimatických zmenách. Príde na rad aj systémové riešenie migrácie?Máme nádej, že migračné otázky neostanú v tej polohe ako doteraz. Čiže nepôjde len o krízový manažment, ale že sa nám podarí riešiť základné prvky a predpoklady, aby migrácia bola udržateľná. Pretože migrácia ako taká nie je problém. Problém je, že sem prišlo milión ľudí bez akejkoľvek kontroly a situácia sa stala neudržateľnou. My chceme mať jasno v tých prvkoch, ktoré majú z migrácie urobiť riadený a kontrolovaný proces. Čiže v zmysle ochrany vonkajšej hranice chceme mať okrem iného napríklad nasaditeľnú námornú a pobrežnú stráž. Akým spôsobom môže Únia kontrolovať ľudí prichádzajúcich na jej územie?Chceme sa venovať aj systému, ktorý už využívajú USA. Každý občan tretích krajín, ktoré nemajú vízovú povinnosť, musí vyplniť pred cestou do USA formulár. Je to preto, aby americké orgány mali vopred informácie o každej osobe, ktorá vkročí na ich územie. My v EÚ dnes nemáme nič podobné. Čiže nevieme nič o ľuďoch, ktorí prichádzajú na územie Únie bez víz. Informácie získame až v momente, keď prekročia hranice. Z hľadiska bezpečnosti a komfortu týchto ľudí existuje úvaha, že by sa zaviedol elektronický formulár pre tých občanov, ktorí prichádzajú do Európy bez víz. Aj toto by malo byť témou predsedníctva. Bez spolupráce s africkými krajinami problém migrácie riešiť nedokážeme.Chceme sa veľmi výrazne venovať aj tomu, aby sme mali oveľa silnejšiu zahraničnú politiku voči krajinám afrického kontinentu. Tieto krajiny sú prijímateľmi veľkých zdrojov z rozvojovej pomoci, ale zároveň od nich očakávame oveľa väčšiu pomoc pri riešení problému migrácie. Dnes je takzvaná západobalkánska migračná trasa relatívne pod kontrolou. Akútna je stredomorská cesta a tam je kľúčový sever Afriky. Chceme im povedať, že naša ochota financovať projekty na africkom kontinente bude veľmi závisieť od toho, do akej miery budú spolupracovať. Čiže áno, migrácia bude veľmi silná téma. Ako bude vyzerať program predsedníctva?Bude rozdelený do štyroch blokov. Prvý je ekonomicko-finančný - veci rozpočtu, menovej únie, únie kapitálových trhov. Chceme, aby malí a strední podnikatelia v EÚ, ktorí tvoria gro európskej ekonomiky, mali lepší prístup ku kapitálu a k možnostiam financovania. Chceme byť aktívni aj v téme, ako urobiť ďalšie kroky pre stabilitu eura. Druhá časť programu bude o digitálnej ekonomike a energetickej únii, tretia o migrácii a štvrtá o obchodných otázkach. Ako bude predsedníctvo prebiehať?Predsednícka úloha je rozdelená do dvoch častí. Výkonná časť, formálne rozhodnutia o európskej legislatíve, sa budú odohrávať v Bruseli. Na slovenskom zastúpení máme viac ako dvesto ľudí, ktorí budú predsedať zhruba dvom tisícom prípravných zasadnutí. Tie vyústia do samotného prijímania rozhodnutí na ministerskej úrovni. Pokiaľ ide o druhú časť, na Slovensko príde od prvého júla do konca októbra asi 20-tisíc delegátov. Prídu k nám aj preto, aby naši ministri mohli menej formálnym spôsobom prezentovať našu predstavu riešenia tém predsedníctva. Práve v tomto momente chceme hosťom ukázať aj Bratislavu, odprezentovať krajinu a jej kultúru. Verím, že mnohí z hostí sa k nám neskôr vrátia - tak, ako aj ja sám som sa dostal do mnohých krajín EÚ len na oficiálne stretnutia a až potom som ich navštívil aj súkromne s celou rodinou, pretože sa mi tá krajina zdala dosť zaujímavá. Predsedníctvo je investíciou do prezentácie krajiny. Z finančných aj bezpečnostných dôvodov sa bude odohrávať prevažne v Bratislave, ale počas zasadnutí jednotlivých ministrov sa odprezentujú aj slovenské regióny. Vypísali sme grantovú schému, kde cez MVO a školy sme umožnili viac ako tridsiatim projektom, aby sa venovali európskym témam v mestách na celom Slovensku.