Od nového šéfa rezortu školstva Jána Horeckého sa v prvom rade očakávajú odpovede na existenčné otázky škôl spojené s energetickou krízou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore pri jeho menovaní.

Poukázala na to, že regionálne školy avizovali vážne problémy s platením rastúcich cien energií, vysoké školy chcú zastaviť vyučovania na deň študentstva a reformy z plánu obnovy sú v neistote. "Celá spoločnosť sa zhodujeme na tom, že si nemôžeme dovoliť zavreté školy a ďalšiu absenciu výučby," apelovala prezidentka.

Spomenula tiež dosiahnutie reformných míľnikov z plánu obnovy. "Do konca roka 2022 musia byť naplnené zmeny v predškolskom vzdelávaní. Rovnako je potrebné prijať legislatívne úpravy k zavedeniu a financovaniu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktoré sa týkajú detí s postihom," povedala Čaputová.

Slovensko tiež podľa nej potrebuje pokračovanie rozbehnutých reforiem, najmä dotiahnutie reformy vysokých škôl, dlhoočakávanú kurikulárnu reformu alebo desegregáciu rómskych detí vo vzdelávaní.

"Čaká sa od vás veľmi veľa za krátky čas. Pri našom rozhovore ste mi povedali, že to vnímate podobne. A dodali ste ešte jednu sympatickú vec – že ste si vedomý svojich limitov a potreby obklopiť sa odborníkmi, ktorí vám pomôžu riadiť taký široký a zložitý rezort," podotkla hlava štátu vo svojom príhovore.

Lídri trojkoalície hľadali za ministra školstva "konzervatívne orientovaného odborníka". Toto kritérium koaličných lídrov podľa Čaputovej Horecký spĺňa. "Vymenovaním za ministra však prestávate byť manažér jednej siete škôl s jasne vyhraneným svetonázorom," podotkla.

Prezidentka skonštatovala, že z Horeckého sa stáva verejný činiteľ, od ktorého budú mať rôzne segmenty spoločnosti veľké očakávania, ale to najväčšie očakávanie, ktoré musí žiadať od seba, je zostať vecný a férový. "Veľmi oceňujem, keď ste mi v osobnom rozhovore potvrdili, že rozhodne nepôjdete cestou rozdeľovania. Brázdy v našej spoločnosti sú hlboké a vo vláde potrebujeme tých, ktorí chcú stavať mosty, nie tých, ktorí ich pália," uviedla.

Kto je Ján Horecký?

Ján Horecký sa narodil 23. júna 1968. Učiteľstvo predmetov matematika - geografia študoval v rokoch 1986 - 1991 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V októbri 1996 v bratislavskom Centre ďalšieho vzdelávania absolvoval kvalifikačnú skúšku z predmetu Ciele výchovy a vzdelávania v predmete matematika. V rokoch 2008 - 2010 a v roku 2017 prešiel odbornými školeniami Funkčné školenie vedúcich pracovníkov škôl a Inovatívne funkčné vzdelávanie.

Ako učiteľ matematiky a geografie pôsobil v rokoch 1991 - 1997 na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. Od roku 1997 do roku 1999 bol správcom Nadácie Novohradská, ktorá slúži na podporu činnosti bratislavského Gymnázia Jura Hronca. Zároveň do roku 2001 bol koordinátorom medzinárodného programu International Baccalaureate a do roku 2003 aj učiteľom matematiky na Gymnáziu Jura Hronca.

V rokoch 2004 - 2008 pôsobil Horecký ako učiteľ matematiky v Spojenej škole Tilgnerova v Bratislave. Od mája 2008 do júla 2020 pôsobil v pozícii riaditeľa bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

V rokoch 2011 - 2019 bol prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska. V januári 2021 sa stal manažérom siete škôl Felix.

Horecký pôsobil aj v komunálnej politike. V rokoch 2006 - 2010 bol poslancom miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Poslancom Karlovej Vsi sa stal aj po komunálnych voľbách v roku 2014 a v roku 2018.