Zuzana Kusá - poradkyňa pre sociálnu oblasť

Zuzana Kusá bude radiť Čaputovej
Zuzana Kusá bude radiť Čaputovej
Zdroj: fb/ Zuzana Čaputová

Jediná žena v poradnom tíme! Slovenská sociologička v súčasnosti pracuje pre Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Venuje sa predovšetkým témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. V roku 2017 vydala monografiu Škola nie je pre všetkých, v ktorej analyzuje každodenné podoby vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k viditeľným menšinám.