Tip na článok

Príde Kiska o palác nad hlavou? Za všetkým je vyše desaťročná kauza!

Prezident nechce vyplatiť mzdu nezákonne vyhodenému zamestnancovi, radšej platí desaťtisíce eur advokátskej kancelárii.

Galéria k článku (4 fotografie )

Je to ako boj s veternými mlynmi. Bývalý zamestnanec Kancelárie prezidenta SR Ladislav Lizák sa už vyše desať rokov nevie domôcť spravodlivosti. Hoci v spore pre nezákonné prepustenie mu už dali za pravdu súdy všetkých stupňov - Najvyšší tak urobil ešte v roku 2012 -, vyplatenia mzdy aj s úrokmi z omeškania vo výške viac ako 120-tisíc eur sa doteraz nedočkal.

No aparát hlavy štátu namiesto toho, aby konečne celú záležitosť uviedol do zákonného stavu, podpísal pred pár dňami ďalšiu zmluvu so súkromnou advokátskou kanceláriou, ktorá sa prípadom pána Lizáka zaoberá. Už štvrtý rok.

Napriek tomu, že doteraz žiadny oslňujúci úspech nedosiahla, od prezidentského úradu si podľa dostupných informácií vyfakturovala už vyše 40-tisíc eur. Ďalších 14 400 eur dostane v roku 2016.

Súpis majetku

Nepodarilo sa jej zvrátiť ani exekučné konanie na jar minulého roka, ktoré proti kancelárii prezidenta odobril súd ešte v roku 2013. A to práve pre nerešpektovanie právoplatného rozhodnutia ohľadom vyplatenia mzdy bývalému protokolistovi Ladislavovi Lizákovi.

Advokátska kancelária požiadala súd o odklad exekúcie hneď dvakrát. Hovorca súdu Pavol Adamčiak potvrdil, že ani v jednom prípade nebola úspešná. Prezidentský úrad tak musel pristúpiť k súpisu majetku.

„Súpis majetku bol poskytnutý exekútorovi. Majetok uvedený v súpise je majetkom Slovenskej republiky v správe kancelárie prezidenta, pričom tento majetok bol nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo darovaním Slovenskej republike. Do súpisu bol zaradený všetok majetok, pričom jeho hodnota nebola určená,“ informoval nás hovorca hlavy štátu Roman Krpelan.

Svojím vyjadrením naznačil, že hoci exekútorovi poskytli akýsi zoznam vecí, ktoré by sa dali speňažiť a takto získané peniaze použiť na vyplatenie dlžoby voči pánovi Lizákovi, v praxi to v podstate nič neznamená.

Na štátne inštitúcie sa totiž vzťahujú určité pravidlá a síce, že ich majetok zakúpený zo štátneho rozpočtu nemôže podliehať exekúcii. Znamenalo by to teda, že čo sa týka majetku kancelárie prezidenta, exekútor má značne zviazané ruky, lebo všetko vlastne patrí Slovenskej republike.

Nie je preto vylúčené, že exekúcia bude nevymožiteľná. Nuž a nešťastníkovi pánovi Lizákovi tak zrejme neostane nič iné, len sa obrátiť na Ústavný súd SR.

Čítajte viac:

Kiska zdedil mastné dlhy! Do prezidentského paláca sa chystá exekútor

Zložité, ale nie nemožné

„Je to absurdné! Najskôr táto významná štátna inštitúcia nerešpektuje právoplatné rozhodnutia súdov, potom si najme súkromného advokáta, ktorý všetko len naťahuje - bez väčšieho úspechu, keďže neuspel s požiadavkou na obnovu konania ani s odkladom exekúcie - a teraz sa navyše zistí, že vlastne sa nič nedá speňažiť, a teda ma nemajú z čoho vyplatiť. Nechápem,“ krúti hlavou Ladislav Lizák.

Že ide o zložitý prípad, potvrdil aj právnik JUDr. Ján Czikhardt. „Takáto exekúcia môže byť veľmi ťažká, ale každopádne nie nemožná. Miera ochrany majetku štátu je síce vysoká, oprávnenému však neostáva nič iné, len veriť v schopnosť exekútora nájsť taký majetok, ktorý bude môcť podľa zákona podliehať exekúcii,“ hovorí.

Upozorňuje, že uvedenou problematikou sa už zaoberal aj Ústavný súd SR. Ten vo svojom náleze deklaroval, že ustanovenia, ktoré exekučnú imunitu majetku štátu garantujú ako absolútnu, sú protiústavné.

„Na základe uvedeného nálezu došlo k novele exekučného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 9. augusta 2012. Uvedenou novelou sa stanovil rozsah majetku štátu, ktorý podlieha relatívnej exekučnej imunite.

Čo znamená, že takýto majetok môže byť predmetom exekúcie, ak o tom rozhodne súd. Ešte raz opakujem - exekúcia majetku štátu je teda náročný a zdĺhavý proces, nie je však nemožný. So schopným exekútorom má oprávnený šancu domôcť sa svojich práv,“ myslí si právnik.

Čítajte viac:

Exekúcia vily na Slavíne: Kancelária prezidenta dlhuje zamestnancovi stotisíc eur!

Ďalší súd

Medzičasom sa na jednom z bratislavských súdov začalo ďalšie konanie medzi pán Lizákom a prezidentským úradom. Súkromná advokátska kancelária totiž vymyslela ďalší ťah.

Chce ich presvedčiť, že pracovný pomer pána Lizáka v Prezidentskom paláci netrvá. Lebo súdy doteraz rozhodli len o tom, že pracovný pomer s ním nebol rozviazaný podľa zákona, na základe čoho mu následne priznali mzdu za roky 2002 až 2008.

Ani jeden sa však úplne striktne nevyjadril k tomu, či pracovný pomer trvá, alebo netrvá. No a súdi sa aj pán Lizák. O ďalšiu časť svojej mzdy za roky 2009 až 2014.

Kauza Lizák

Ťahá sa ešte od čias prezidentovania Rudolfa Schustera. Ladislav Lizák pracoval v roku 2002 v paláci ako hlavný radca na protokolárnom odbore. Do pozície nastúpil v roku 1999. Medzitým však vstúpil do platnosti zákon o štátnej službe, ktorý sa vzťahoval aj na neho. Keďže v tom čase spĺňal podmienky na prácu v štátnej službe, oficiálne požiadal o zaradenie do nej.

Nadriadení však mali na jeho kvalifikáciu odlišný názor. Pre chýbajúce vysokoškolské vzdelanie Lizákovej žiadosti nevyhoveli. Urobili tak napriek tomu, že podľa zákonnej výnimky si mohli pracovníci patričnú kvalifikáciu do určitého času doplniť. Ladislav Lizák túto možnosť nedostal.

Namiesto toho s ním ukončili pracovný pomer. Paradoxne, ako so zamestnancom v štátnej službe, ktorým sa nikdy nestal. Navyše dokumentom, na ktorom nebol uvedený konkrétny adresát.

Takéto oznámenie o ukončení pracovného pomeru dostal pán Lizák počas práceneschopnosti, teda v čase, keď bol ako zamestnanec pred výpoveďou chránený zákonom.

VIDEO Plus 7 Dní