Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre Komenského inštitút a neziskovú organizáciu Živica o postavení učiteľov na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 1 005 respondentov. Prieskum má pomôcť zmapovať postavenie učiteľov v našej spoločnosti. „Kedysi mal učiteľ obrovskú prestíž a požíval veľkú úctu. Sme presvedčení, že tú si zaslúžia učitelia aj dnes, lebo sa často stretávajú s dešpektom, a to nielen zo strany školákov či študentov, ale žiaľ aj ich rodičov,“ povedal zakladateľ Komenského inštitútu Juraj Hipš.

Rešpektovaní

Podľa Magdáleny Koreny z PR agentúry SKPR Strategies, sa v rebríčku povolaní ocitli učitelia medzi rešpektovanými povolaniami, akými sú hasič, lekár a vedec. Kritickejšie ako iní oslovení, vnímali pedagógov respondenti vo veku od 18 do 34 rokov. Z pohľadu regiónov majú napríklad učiteľov základných škôl najmenej v úcte v Nitrianskom kraji a najviac si ich vážia v Banskobystrickom a v Trnavskom kraji.

Hasiči: Patria medzi vážené povolania. Medzi tie ľudia zaraďujú aj učiteľov.
Hasiči: Patria medzi vážené povolania. Medzi tie ľudia zaraďujú aj učiteľov.
Zdroj: Pavol Konštiak

Uprednostnili by budovy a pomôcky

Hoci učitelia upozorňujú, že jednou z príčin zlého vývoja v školstev sú ich nízke platy, len štvrtina ľudí by im dopriala ich zvýšenie. Ak by škola mala dodatočné zdroje, až dve tretiny opýtaných by preferovali ich využitie na učebné pomôcky, viac ako polovica by ich použila aj na zveľadenie budov alebo na mimoškolské aktivity. Hoci si rodičia školákov zvyknú pre svoje školopovinné deti želať práve dobrých a kvalitných učiteľov, prieskum túto teóriu príliš nepodporil.

Školské pomôcky: Dve tretiny opýtaných by dali viac peňazí na pomôcky, len štvrtina učiteľom.
Školské pomôcky: Dve tretiny opýtaných by dali viac peňazí na pomôcky, len štvrtina učiteľom.
Zdroj: Matej Kalina

Pri výbere školy, ktorú ich dieťa navštevuje, totiž jednoznačne uprednostnili lokalitu, kde sa škola nachádza. Kvalita učiteľov sa ocitla až na treťom mieste. "Pomôcky a podnetné prostredie sú síce dôležité, ale ani tá najmodernejšia interaktívna tabuľa nedá vášmu dieťaťu to, čo mu dokáže dať iba učiteľ,“ zhodnotil Juraj Hipš.

Nejmenej si vážime poslancov parlamentu

Na chvoste: Povolanie poslanca si ľudia nevážia.
Na chvoste: Povolanie poslanca si ľudia nevážia.
Zdroj: DAVID DUDUCZ

Zaujímavosťou prieskumu je, že ukázal, že na chvoste rešpektovaných povolaní sa objavil poslanec parlamentu. Podobný celosvetový prieskum pod názvom Teacher Status Index2 realizovala pred časom Nadácia Varkey Foundation, ktorá porovnávala status učiteľov v 21 krajinách. V hodnotení najlepšie obstáli učitelia v Číne, Grécku, Turecku, a naopak, najhoršie v Izraeli, Brazílii a v Českej republike. Prieskum odhalil zásadné rozdiely v postavení učiteľov a zistil, že v mnohých krajinách viac ako tretina rodičov by zrejme alebo rozhodne nepodporila svoje deti v kariére učiteľa. "Výsledky prieskumu poukazujú na to, že povolanie učiteľa má síce v spoločnosti nadpriemernú váženosť, ale na druhej strane nie je ani pre mladých ľudí, ani ich rodičov vysnívanou profesiou. Dôvodom je určite aj skutočnosť, že z hľadiska platových pomerov sa ocitá skôr medzi menej atraktívnymi povolaniami a pritom si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, psychickej odolnosti a zároveň aj osobného nadšenia a motivácie celoživotne sa vzdelávať,“ ozrejmil Martin Slosiarik z agentúry Focus, ktorá realizovala prieskum na Slovensku.