V našom týždenníku  sme nedávno uverejnili článok o tom, ako Miroslav Hudák s rodinou v roku 2016 kúpil od Veroniky Schmidtovej usadlosť a aj ho v katastri oficiálne zapísali ako vlastníka usadlosti. Po dvoch rokoch  zrazu jeho meno z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti zmizlo a  ako nová majiteľka domu je v ňom zase zapísaná Schmidtová. Pani, ktorá už za ten istý dom mala vo vrecku peniaze. Šokovaní Hudákovci okamžite podali trestné oznámenie, súdnu žalobu a obrátili sa aj na prokuratúru.

Zahrali sa na sudcov

Okresný prokurátor v Brezne Ľuboslav Čižmár vyhodnotil konanie  pracovníkov katastra ako protizákonné a vydal protest proti zápisu Veroniky Schmidtovej za vlastníčku spornej nehnuteľnosti.

Medzi predávajúcou Schmidtovou a kupujúcim  Hudákom síce bolo dohodnuté aj jednostranné odstúpenie od zmluvy,  po splnení istých podmienok.  Práve s touto klauzulou operovala Schmidtová na katastri a pracovníci katastra jej “dali za pravdu”. Lenže spätný prevod vlastníckeho práva po právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastra možno vykonať iba v prípade súhlasu oboch zmluvných strán. Za iných okolností môže o zmene  vlastníka  rozhodnúť iba súd.

Manžel majiteľky Dušan Schmidt: Na rýchly predaj domu tlačil pre sťahovanie do Írska, teraz sa už nikam nechystá.
Manžel majiteľky Dušan Schmidt: Na rýchly predaj domu tlačil pre sťahovanie do Írska, teraz sa už nikam nechystá.
Zdroj: Archív

V  prípade spomínanej usadlosti nemôže byť o dohode ani reči, ide len o aktivitu Schmidtovcov. Hudákovci spochybňujú dôvod na odstúpenie od zmluvy a nepozdáva sa im ani spôsob, akým sa Schmidtovci opätovne k nehnuteľnosti dostali. Okrem iného hovoria aj o falšovaní podpisu.

Vyhoveli protestu prokurátora

Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu  Banská Bystrica uznal, že protest prokurátora je oprávnený. Pracovníci breznianskeho katastra - povedané jemnou rečou - prekročili rozsah svojich oprávnení.  V prípade opätovného  zápisu Veroniky Schmidtovej ako  vlastníčky  nehnuteľnosti, ktorú sama predala,  konali v rozpore s  katastrálnym zákonom. Zmenu vlastníka nehnuteľnosti vykonali bez predloženia relevantných dokladov. Preto nadriadený orgán záznam o Veronike Schmidtovej ako o vlastníčke nehnuteľnosti zrušil.

Dušan Schmidt, Veronikin manžel rozhodnutie úradu komentovať nechce. “Ja nebudem predbiehať rozhodnutie súdov. Počkáme si, ako sa to všetko skončí,”naráža na to, že o usadlosť sa teraz s Hudákovcami naťahujú na súde.

Hudákovci: Zaujímajú sa o permakultúru, ale v poslednom čase sú nútení hlavne študovať zákony a navštevovať právnikov.
Hudákovci: Zaujímajú sa o permakultúru, ale v poslednom čase sú nútení hlavne študovať zákony a navštevovať právnikov.
Zdroj: Archív

Hádka na katastri?

Kauza vôbec nestojí na tom, kto sa v konečnom dôsledku stane vlastníkom usadlosti v Brezne. To je spor len  medzi Hudákovcami a Schmidtovcami. Podstatným problémom zasahujúcim do života mnohých ďalších ľudí je konanie pracovníkov katastra. Spravili chybu z nevedomosti alebo ide o čosi závažnejšie?

Na informácie uverejnené v článku Zlodejský kataster už reagoval jeden z našich čitateľov.  Tvrdí, že ohľadne zápisu v prospech Veroniky Schmidtovej sa na katastrálenom úrade v Brezne udial menší incident. Zapisovateľka záznamov pani H. si bola vedomá, že ide o protizákonný postup a preto odstúpenie od zmluvy odmietla zapísať. Nadriadená pani D. vraj potom poverila vykonaním záznamu pracovníčku technického oddelenia pani B. Či na katastri skutočne konali s vedomím, že porušujú zákon,   preveruje polícia.