Po štyroch rokoch vyhrala súd aj primadona slovenskej opernej scény Ľubica Rybárska. Divadlo teraz ťahá za kratší koniec povrazu a v tichosti sa snaží dohodnúť. Pritom Rybárskej nevyplatilo mzdu takmer za päť rokov. Nebyť jej učiteľského úväzku, primadona by ostala na ulici, pretože jej nevyplácali ani podporu, ani iné dávky.

Ponúkli jej miesto upratovačky

Pred piatimi rokmi sa v Slovenskom národnom divadle (SND) spustili personálne čistky. Viacero dlhoročných zamestnancov sa dozvedelo, že im vedenie zrušilo pracovné miesta. Namiesto ich pôvodného zaradenia im ponúkalo zamestnanie v iných pozíciách. Ľubici Rybárskej zrušili pracovné miesto k prvému aprílu 2013.

Opernej dive s medzinárodným renomé ponúkli post upratovačky, manipulačného robotníka či údržbára inštalatéra. Oznámili jej to listom, v jeho prílohe bol aj zoznam pracovných miest a dôvetok, že ak sa nevyjadrí, budú to považovať za odmietnutie ponuky. Súd však rozhodol, že list o zrušení pracovného miesta nebol výpoveďou v takom zmysle, v akom ju predpisuje zákon.

Silná dvojka: Ľubica Rybárska a Peter Dvorský boli najcennejším operným „vývozným“ artiklom.
Zdroj: TASR

„Dovoľujem si pochybovať o tom, či vedenie divadla reálne čakalo, že by som sa vážne mohla zaoberať ponúkanými miestami sólistu baletu, člena orchestra, vedúceho odboru techniky, inštalatéra, pánskeho krajčíra či obuvníka,“ povedala nám v tom čase Ľubica Rybárska, ktorá už dlhší čas registrovala zvláštne správanie svojich nadriadených. Laureátku pres­tížnej Pavarottiho súťaže neobsadzovali do predstavení, do jej úloh obsadzovali hosťujúce speváčky. Po zrušení pracovného miesta Rybárskej povedali, že má výpoveď. Prišla k tridsiatemu výročiu jej pôsobenia v opere SND. Rybárska však trvala na tom, že výpoveď jej nedoručili a napriek zrušeniu pracovného miesta jej pracovný pomer trvá.

Rozsudok

„Súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru žalobkyne výpoveďou zo strany žalovaného je neplatné,“ píše sa v rozsudku Krajského súdu v Bratislave. Rybárska pôvodne žalovala divadlo iba pre nevyplatenie jednomesačnej mzdy a náhradu trov konania. Po víťazstve v súdnom spore teraz môže divadlo zažalovať a na základe existujúceho rozsudku je viac ako pravdepodobné, že vyhrá spor aj o zvyšok nevyplatenej mzdy.

V prípade, že by jej vyplatili sumu za celých päť rokov, ktoré onedlho uplynú odo dňa zrušenia pracovného miesta, divadlo by muselo zaplatiť viac ako 40-tisíc eur. A Rybárska nie je jediná. Okrem nej SND takýmto amatérskym spôsobom rozviazalo zmluvu s viacerými zamestnancami. Spor už právoplatne vyhrala bývalá ekonomická riaditeľka Edita Pirohová.

Marián Chudovský: Riaditeľ SND má hlavu v smútku. Divadlo prehráva súdne spory so zamestnancami.
Zdroj: TASR

„Za posledné štyri roky boli v konaniach, kde bolo SND žalovanou stranou, výrokom súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, právoplatne ukončené dve konania, pričom v týchto konaniach bol podaný zo strany SND mimoriadny opravný prostriedok. Slovenské národné divadlo však považuje za prioritné riešenie predmetných vecí dohodou, o ktorú sa bude snažiť aj naďalej,“ preposlala nám odpoveď riaditeľa SND Mariána Chudovského tlačová tajomníčka Izabela Pažítková. So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj sopranistku Ľubicu Rybársku. Informácie zaslané vedením SND potvrdila, ale bližšie sa k nim nevyjadrila.