Nitrianska radnica pripravuje materiál o dotáciách na nájomné, ktoré by od štátu mohli dostať firmy a živnostníci, ktorí majú prenajaté mestské priestory. Štát podnikateľom zasiahnutých koronakrízou môže preplatiť 50 percent nájomného, ale iba v prípade, že im rovnakú časť odpustí aj prenajímateľ.

 

Radnica prenajíma mestský majetok na tržnici, v poliklinikách, na športoviskách a v ďalších nebytových priestoroch. Celkovo má v týchto objektoch 275 nájomcov. "Ak pôjdeme alternatívou odpustenia 50 percent z nájomného, tak sa rozprávame o sume približne 100.000 eur," skonštatoval primátor Marek Hattas.

Ako pripomenul, podmienky, ktoré má dodržať a spĺňať nájomca, ktorý požaduje dotáciu prostredníctvom prenajímateľa, budú vypracované v samostatnom materiáli. Ten bude predložený na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. "Riešime to na úrade, uvidíme, ako to pôjde ďalej v komisiách a následne to predložíme mestským poslancom," dodal Hattas.