"V žiadnom prípade nešlo z mojej strany o úmysel vyhnúť sa tejto povinnosti alebo niečo zamlčať," uviedol v reakcii na fakt, že za opakované neskoré podanie majetkového priznania rozhodol Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií o tom, že Drlička má prísť o funkciu. Definitívne rozhodnutie však musí padnúť v pléne parlamentu.

Drlička vysvetľuje oneskorenie podania majetkových priznaní nedorozumením a počiatočnou neznalosťou o tom, že si musí túto povinnosť splniť nielen voči Ministerstvu kultúry SR, ale aj NR SR. "Okamžite, ako som bol na túto skutočnosť upozornený, bezodkladne som do parlamentu podal majetkové priznania za oba roky a zaplatil som aj pokutu za omeškanie," upozornil šéf SND, ktorý zároveň zdôraznil, že voči predloženým dokumentom nikto nevzniesol námietky.

"Preto vnímam veľmi citlivo, ak by som mal byť postihnutý rovnako tvrdo ako tí, ktorí majetkové priznanie vôbec nepodali ani po tom, ako na to boli upozornení," dodal. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol v utorok (20. 9.) o strate Drličkovej funkcie vzhľadom na to, že v rámci jedného funkčného obdobia opakovane porušil ústavný zákon, keď dva roky po sebe podal neskoro majetkové priznanie. Rozhodnutie výboru musí ešte potvrdiť Národná rada (NR) SR. Pre TASR to uviedol šéf výboru Boris Susko (Smer-SD).

Drlička podľa Suska podal oneskorene oznámenie o svojich majetkových pomeroch za roky 2020 a aj za rok 2021. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov hovorí, že výbor v rámci konania rozhodne o strate funkcie, ak sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného funkčného obdobia právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť, alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) sa neodváži špekulovať o tom, v akom reálnom ohrození je funkcia generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku, poslancom Národnej rady SR však odporúča, aby sa osobne presvedčili o zmene, ktorú Drlička dokázal urobiť v národnej divadelnej inštitúcii. 

FOTO k téme v GALÉRII.

"Netrúfam si odhadnúť, ako budú poslanci hlasovať, no naozaj im odporúčam, aby sa presvedčili, ako fungovalo SND predtým, ako funguje teraz a aký kus práce sa tam za pána Drličku urobil," povedala ministerka. Súhlasí s legitimitou žiadať postih za porušenie zákona, upozorňuje však zároveň, že Drlička zaplatil za pochybenie finančnú pokutu a povinnosť si dodatočným predložením dokumentov splnil.