Aký je plat europoslanca

—  prvou zložkou je „plat“  8 932,86 eura v hrubom mesačne. V čistom je to po európskom zdanení  a odvodoch 6 962,95 eura

—  všeobecné paušálne nezdaniteľné náhrady 4 563 eur. Táto suma pokrýva náklady na nájom kancelárie v členskom štáte, na výdavky na telefón, počítač, cestovné. Míňanie tejto sumy nie je kontrolované

—  navyše má europoslanec preplácané cestovné na zasadnutia do Bruselu a do Štrasburgu. Na preplatenie aktivít v tretích krajinách majú strop 4 503 eur za rok

—  právo majú aj na diéty 323 eur za každý deň, keď sú prítomní na stretnutiach a rokovaniach orgánov EP

Na čo majú nárok čerství otcovia europoslanci

—  k dispozícii majú v EP priestory pre deti a rodiny, ktoré môžu využívať oni alebo ich rodinní príslušníci

—  za poplatok môžu dať svoje dieťa do európskych jasieľ/škôlky už od veku 3 mesiace

Na čo majú nárok matky europoslankyne

—  ak dodajú potvrdenie od lekára, sú ospravedlnené z oficiálnych povinností v europarlamente tri mesiace pred pôrodom

—  po pôrode sú ospravedlnené zo zasadnutí, rokovaní, stretnutí EP na šesť mesiacov

—  počas tohto obdobia voľna majú právo na celý plat vrátane paušálnych náhrad, teda 13 495,86  eura v hrubom

—  jediná zložka odmeny, ktorá im neprislúcha, sú diéty 323 eur na deň rokovania, keďže na rokovaniach prítomné nie sú