Na začiatku, keď vás oslovil Miroslav Výboh, povedali ste, že si nedokážete predstaviť, že by ste mu dokázali v jeho obvinení zmysluplne pomôcť. Ponuku pridať sa do tímu jeho advokátov ste nakoniec prijali. Prečo?
- Požiadali ma, aby som sa pozrel, ako sa na Slovensku zaobchádza s kajúcnikmi. Preskúmal som situáciu a zistil som, že niektoré zábezpeky, ktoré používame v práci s kajúcnikmi v USA, sa na Slovensku neuplatňujú. Keď sme to prebrali s advokátskym tímom Miroslava Výboha, povedali mi, že by bolo užitočné, ak by som preskúmal, akým spôsobom sa systém kajúcnikov využíva v iných krajinách. Súhlasil som.


Stretli ste sa osobne s Miroslavom Výbohom alebo plánujete takéto stretnutie?
- Áno, stretol som sa s ním aj s tímom jeho advokátov. Aktívne spolu komunikujeme a budem aj na pojednávaní v Banskej Bystrici.
Práca s kajúcnikmi je vaša parketa a máte s nimi bohaté skúsenosti. Pomohli vám aj pri dolapení mafiánskeho drogového bosa El Chapa. No zároveň tvrdíte, že pri výpovediach kajúcnikov treba byť veľmi skeptický.
Všetci  spolupracujúci obvinení boli súčasťou organizovanej kriminality a majú za sebou trestnú činnosť. Ich hlavným cieľom je znížiť si trest za páchanie tejto činnosti, je to ich vnútorný motív, prečo vypovedajú. Spomenuli ste El Chapa. V tomto prípade vypovedalo asi 10 až 12 kajúcnikov, no zároveň sme mali veľké množstvo ďalších dôkazov. Pri procese videla aj porota, že existujú ďalšie dôkazy a záznamy, čiže bolo jasné, že kajúcnici si nemohli vymýšľať. Ak však hovorím o Slovensku a o prípade Miroslava Výboha, tak to sa zakladá len na svedectve kajúcnikov. A tu vidím obrovský rozdiel medzi týmito dvoma prípadmi. Chýbajú totiž aj iné dôkazy ako len svedectvá spolupracujúcich obvinených.

A to je to, čím chcete prispieť do prípadu?
- Chcem preskúmať, či sú výpovede konzistentné, či nie sú v konflikte, či nie sú medzi nimi rozpory. A zároveň je veľmi dôležité vedieť, aké výhody dostali kajúcnici za to, že budú vypovedať. Aby počas súdneho procesu mohla obhajoba klásť aj otázky týkajúce sa týchto výhod. Je potrebné, aby sa všetky tieto skutočnosti ozrejmili. V amerických súdnych procesoch je práve konfrontácia týchto svedkov mimoriadne dôležitou súčasťou procesu.

Zdôraznili ste dôležitosť konzistentnosti výpovedí spolupracujúcich obvinených. Práve na rozdielnosti výpovedí svedkov chce váš klient stavať svoju obhajobu.
- Pre obhajobu je to veľmi dôležitá vec. Keď sme si porovnali výpovede, tak sme našli viac ako tridsať rozporov. Jeden z najdôležitejších sa týka výpovede Františka Imreczeho, ktorý spomína, že úplatok bol odovzdaný v roku 2014, a neskôr zmenil dátum na marec 2016. A nie je to len veľká zmena v príbehu, ale zároveň má teraz prokuratúra v rukách teóriu, ktorá nedáva zmysel. To znamená, že osoba, ktorá dohadovala úplatok, dva roky neriešila a nenástojila, aby bol úplatok vyplatený. A to je ťažko uveriteľné.

V poslednom období sa na Slovensku ako keby roztrhlo vrece s prípadmi, ktoré vykazujú procesné chyby. Z vašej skúsenosti, v akých prípadoch dochádza k častejšiemu výskytu procesných chýb v konaní?
- Procesné chyby sú veľmi dôležité, pretože môžu ovplyvniť výpovede svedkov a v konečnom dôsledku viesť aj k chybným záverom. Napriek tomu, že sú procedurálne, sú stále dôležité. Keď­že nie som slovenský právnik, nezameriavam sa na ne až do takej miery ako kolegovia, ale viem, že sa im pomerne intenzívne venujú.


Ale neodpovedali ste na otázku, tak ju zopakujem. V akých prípadoch, z vašej skúsenosti, najčastejšie dochádza k procesným chybám?
- Som si istý, že sa to deje v prípadoch, ak chcú orgány činné v trestnom konaní čo najrýchlejšie obviniť podozrivých. Každá prokuratúra túži po takomto okamihu. Keď začnú svedkovia obviňovať druhých ľudí, prokuratúra zvyčajne veľmi rýchlo koná. Ale prokuratúra by mala byť veľmi opatrná a nepodľahnúť pokušeniu okamžite uveriť tomu, čo svedok hovorí.

Práve pri zistených procesných chybách majú poškodení nárok na odškodnenie. Spojené štáty Americké majú pomyselné prvenstvo, kde poškodená osoba často vyhrá súdny spor a prináleží jej odškodnenie. Prečo to tak je?
- Neviem to porovnať s inými krajinami, no áno, v USA často dochádza k prípadom, keď boli ľudia nespravodlivo obvinení a neskôr aj odsúdení. Na základe mojej skúsenosti je to vo väčšine prípadov tak, že rozsudok sa spolieha najmä na očitých svedkov, no napokon DNA dôkazy ukázali niečo iné. Z toho sme sa v Spojených štátoch poučili a zvažujeme spoľahlivosť očitých svedkov. Často na súdoch svedčia ľudia, ktorí nielenže sledovali kriminálnu aktivitu, ale zároveň trpia traumou z nej. A práve táto situácia aj ich osobná traumatizujúca skúsenosť im zabraňujú, aby vypovedali pravdivo a korektným spôsobom.

Vravíte teda, že pri každej svedeckej výpovedi treba byť ostražitý?
- Pokiaľ ide o spoľahlivosť svedeckej výpovede očitých svedkov vo všeobecnosti. Na svedkov kajúcnikov sa vzťahujú ešte väčšie špecifiká.

Pri kajúcnikoch však treba zrejme brať do úvahy aj to, že môžu mať strach vypovedať. Teda je nutné a žiaduce dať im nejaké výhody, ochranu, aby povedali, čo vedia, čoho boli svedkami. Je ťažké nájsť vyváženie?
- Áno, toto môže byť problém. Naša obava však nie sú výhody, ktoré dostanú, ale aby obhajoba, súd aj verejnosť vedeli, aké výhody spolupracujúci obvinený dostal. To je jediný spôsob, na základe ktorého dokážete posúdiť dôveryhodnosť kajúcnika. Spomenuli ste obavy týkajúce sa bezpečnosti. V Štátoch máme programy na ochranu svedkov, môžeme dať ľuďom novú identitu.

Myslím, že podobné scenáre pozná množstvo Slovákov z filmov a zo seriálov.
- (Smiech). Určite áno. No informácie o dohode so spolupracujúcim obvineným musí dostať aj súd, aj obhajoba, aj porota. Práve porota potom môže posúdiť, či je výpoveď svedka dôveryhodná.


Na Slovensku to takto nefunguje. O vine či nevine nerozhoduje porota. Podľa mojich informácií ani nemáte dohodu polície so spolupracujúcimi svedkami k dispozícii. Je to pravda?
- To je práve ten centrálny problém. Ak máme takéto dohody u nás v USA, sú v písomnej podobe, kde je presne opísaná každá jedna výhoda pre kajúcnika. Zároveň sú v dohode ustanovené aj povinnosti, ktoré pre spolupracujúcich svedkov vyplývajú. Neskôr dohodu dostane aj súd, obhajcovia a v niektorých prípadoch aj verejnosť. Keď kajúcnik potom vypovedá na súde, môže dostať aj otázky, aké ďalšie výhody svojou výpoveďou získal, čo porota alebo súd môžu pri rozhodovaní zvážiť.

V USA pri procesoch, kde sa využívajú výpovede kajúcnikov, sudca porotu vždy upozorňuje, aby brala do úvahy motiváciu kajúcnikov svedčiť. Na Slovensku sú momentálne spolupracujúci obvinení využívaní v množstve káuz. Je to v poriadku?
- Máte na mysli to, že výpovede kajúcnikov sú akceptované aj bez ďalších dôkazov?