Kráľovsky si žijú naši poslanci, skladáme sa im na poriadne mastné platy. Aj Martin Klus zo Sulíkovej strany Sloboda a Solidarita (SaS) dostáva každý mesiac viac ako päťtisícdvesto eur. Viete, koľko z tejto sumy posiela na živobytie pre svoje školopovinné dcéry? Dvestotridsať eur pre obidve dokopy! Pre mladšiu, dvanásťročnú, stovku, pri staršej, štrnásťročnej, si od úst odtŕha „až“ stotridsať eur. Práva Klusových detí sa teraz rozhodol hájiť súd. Pánovi poslancovi nariadil, aby sa konečne spamätal.

Peniaze na kampaň

Vzťah medzi Martinom Klusom a jeho exmanželkou Michaelou bol ešte niekoľko rokov po rozpade manželstva harmonický, vyzeralo to na ideálny stav. Ako inteligentní ľudia sa dohodli na vzájomnom fungovaní, ktoré maximálne zohľadňuje potreby ich malých detí. Hoci každý z nich si našiel nového partnera, dokázali spolu bezkonfliktne tráviť voľný čas, spoločne absolvovali aj pár dovoleniek. Klus dobrovoľne posielal na každú z dcér dvestopäťdesiat eur, čiže matka detí dostávala na výdavky pre dievčatá mesačne dokopy päťsto eur.

Martin Klus z SaS: Ako poslanec má mesačný príjem vyše 5 200 eur, na obe dcéry platil dokopy iba 230 eur.
Martin Klus z SaS: Ako poslanec má mesačný príjem vyše 5 200 eur, na obe dcéry platil dokopy iba 230 eur.
Zdroj: TASR

Aj keď Michaela Klusová nedáva politickú kariéru svojho exmanžela do súvisu s rapídnym zhoršením ich vzťahov, nejaké paralely sa predsa len nájdu. Klus je vyštudovaný politológ. Na Univerzite Mateja Bela sa v rekordne mladom veku vypracoval na miesto prorektora pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou. Sľubne rozvíjajúcu sa kariéru v akademickom prostredí však už po pár mesiacoch zanechal a pridal sa k Sulíkovej strane SaS. V novembri 2015, keď boli v plnom prúde prípravy na voľby do Národnej rady SR, odsunul potreby svojich detí na vedľajšiu koľaj. Exmanželke Michaele napísal e-mail, že na dcéry už nemôže prispievať tak ako doposiaľ. Vypadol mu príjem z pedagogickej činnosti a peniaze potrebuje na svoju kampaň. Príspevok na stravu, obliekanie, školské potreby, lieky, záujmovú činnosť dievčat scvrkol zo spomínaných päťsto na dvestotridsať eur mesačne. Vo voľbách Klus uspel a ako člen parlamentu a podpredseda výboru pre európske záležitosti získal príjem podstatne vyšší ako väčšina obyvateľstva. Lenže jeho deti to nijako nepocítili. Nechal ich v úspornom režime.

Ukrivdený

Michaela sa snažila udržať dievčatám životnú úroveň, na akú boli zvyknuté, ale nebolo to pre ňu jednoduché. Obe potrebujú špeciálnu stravu, čo je náročné nielen časovo, ale aj finančne a otecko pridať pár eur navyše odmietal. Aspoň tak to vyplýva zo súdneho konania ťahajúceho sa tri roky. „Nikdy som sa zvýšeniu výživného nebránil,“ tvrdí Martin Klus v písomnej odpovedi na naše otázky, osobné stretnutie na túto tému odmietol. V e-maile píše, že sám navrhoval „výrazné zvýšenie výživného“, ale len za predpokladu, že „nebudem mať len rodičovské povinnosti, ale aj práva“. Ďalej Klus uvádza, že sa „stal obeťou syndrómu zavrhnutého rodiča, čím som sa aj ja zaradil medzi tisícky tak­zvaných vymazaných rodičov“. Vraj kým sa situácia nevyrieši, zvolil intenzívne sporenie, vďaka ktorému budú mať obe dcéry ľahší štart do života. Matka detí o spomínanom „intenzívnom sporení“ nič nevie, ale to nie je podstatné. Či už Klus deťom čosi nasporil alebo nie, ich situáciu to nerieši.

Výrazom vymazaný rodič Klus poukazuje na skutočnosť, že ho dcéry odmietajú. Posledný rok sa s nimi nestretol ani raz. Hľadať príčiny problému, pre Klusa istotne veľmi frustrujúceho, nie je cieľom tohto článku. Ale keďže sám poslanec používa problém ako obhajobu svojho žrglošstva vo vzťahu k vlastným deťom, trochu sa naň pozrieme. Schválne nebudeme citovať Klusovu exmanželku Michaelu. Má k tejto veci čo povedať, ale jej vyjadrenia by mohli vyznievať ako zaujaté. Budeme sa držať len úradných záznamov.

Užívajú si: Zatiaľ čo na vlastné deti sa zdráha platiť viac, s priateľkou Ivanou si poslanec Klus užíval dovolenku na Islande.
Užívajú si: Zatiaľ čo na vlastné deti sa zdráha platiť viac, s priateľkou Ivanou si poslanec Klus užíval dovolenku na Islande.
Zdroj: FACEBOOK

Keby mali zlatú rybku

Obe Klusove dievčatá boli predvolané na súdne pojednávanie, aby mali možnosť povedať svoj názor. „S otcom sa nestretávam vôbec, ani sa nechcem s ním stretávať,“ hovorila mladšia. „On sa nám nevenuje, stále ťuká do počítača, tak načo tam potom sme… Kričal po nás a vydieral nás, že nás dá na súd, čo sa aj stalo. Keby som mala zlatú rybku, priala by som si najviac, aby sa otec začal normálne správať.“ Staršia dcéra sa na sedení so sociálnymi pracovníkmi sťažovala, ako sa jej otec vyhrážal, že ich vezme od mamy, že budú ľutovať, a doslova jej hrozil trestnoprávnou zodpovednosťou, ak sa s ním nebude stretávať.  „Otec poprel, že by sa deťom vyhrážal trestnoprávnou zodpovednosťou,“ píše sa v zázname z okresného úradu. „Je síce pravda, že hovoril maloletej o trestnoprávnej zodpovednosti, ale to nebolo v súvislosti so stretávaním. Vysvetľoval jej, čo všetko pre ňu vyplýva z toho, že dovŕšila vek štrnásť rokov.“

Súdna znalkyňa uviedla, že z problematického vzťahu medzi otcom a dcérami nemožno viniť matku, lebo tá „zjavne vedie deti k tomu, aby otcovi dali šancu“. Sociálny opatrovník konštatuje, že otec sa celé roky snaží o zlepšenie vzťahu s dcérami, absolvoval poradenský proces, rodinnú terapiu, „ale postoj detí je a priori odmietavý“. Z tohto dôvodu súdu odporučil, aby nevydával striktné nariadenie o povinnosti stretávania detí s otcom, pretože je nevykonateľné. Deti vo veku dvanásť a štrnásť rokov nemožno ani prinútiť, ani zmanipulovať, aby sa s otcom stretávali napriek averzii. V podobnom duchu sa vyjadrila aj odborná lekárka jedného z dievčat: „Vzhľadom na depresívny vývin neodporúčam nútené stretávanie s otcom. Je v období dospievania a nútenie ju ponižuje. Odporúčam voliť motiváciu na báze dobrovoľného stretávania.“

Nechcel pridať, ale musí

Klus sa snaží dodržiavať odporúčanie špecialistov a posledné mesiace skutočne na vynútené stretávanie s dcérami netlačí. Horšie je to s jeho ochotou prispievať na ne finančnou čiastkou adekvátnou jeho príjmom. Tri roky sa súdnou cestou bránil zvýšeniu výživného. Lenže Krajský súd v Banskej Bystrici nemá pochopenie pre Klusov ukrivdený postoj. Rodič je povinný o deti sa starať, či už má s nimi dobrý vzťah, alebo nie a dve­stotridsať eur z príjmov poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je smiešna čiastka. Klus sa na pojednávaní ošíval, či vôbec bude schopný platiť viac, lebo vraj idú voľby, a ak by ho ľudia znovu nezvolili, zarábal by úplne iné peniaze. Ale - ako odznelo na súde - o tom potom. Teraz súd Klusovi prikázal platiť na každé z dievčat dvestopäťdesiat eur plus obom po stovke mesačne.