Mladí ľudia hovoria, že najviac ich trápi ochrana životného prostredia. Európska komisia v končiacom sa volebnom období smernicu, ktorá obmedzuje používanie desiatich najčastejších typov plastového odpadu. Legislatívu podporila Rada aj Parlament. Zaujímavé je, že žiaden z našich 13-tich europoslancov sa do diskusie nezapojil pozmeňujúcim návrhom. Aktívni neboli ani v debate o pohraničnej stráži, hoci všetky strany komentujú, ako racionálne treba regulovať migráciu. Do debaty v europarlamente sa zapojil len Eduard Kukan. S otázkami o témach, ktoré hýbali Európskou úniou sme oslovili kandidujúcich europoslancov s mandátom v rokoch 2014-2019. Tu sú odpovede tých, ktorí ich napísali. 

Ivan Štefanec KDH

Štefanec upozorňuje na rekordné zdražovanie aj prepúšťanie na Slovensku.
Zdroj: SITA

1. GDPR

Podporil som zvýšenie ochrany osobných údajov občanov vo virtuálnom priestore väčšiu zodpovednosť internetových firiem za nakladanie s nimi.

2. Poľsko a Maďarsko a sankcie proti nim

Podporil som správy o Maďarsku a Poľsku, ktoré kritizovali nedodržiavanie zásad právneho štátu a v prípade Maďarska aj masívne rozkrádanie európskych zdrojov. Nesúhlasím však s finančnými postihmi, skôr som za pozastavenie hlasovacích práv v Rade Európskej únie.

3. Zákaz glyfosátu

Pri tejto legislatíve som sa zdržal, pretože okamžitý zákaz glyfosátu by mohol mať negatívny vplyv na naše poľnohospodárstvo a farmárov, keďže v tom čase ešte neboli k dispozícii primerané náhrady.

4. Limitovanie používania antibiotík v chove zvierat

Legislatívu som podporil, pretože nadmerné používanie antibiotík pri chove úžitkových zvierat má dokázateľne negatívny vplyv na kvalitu živočíšnych výrobkov a na zdravie ľudí.

5. Jednotný numerický trh

Podporil som každú legislatívnu iniciatívu, ktorá je súčasťou budovania Jednotného digitálneho trhu v Európskej únii a ktorá odbúrava bariéry pri slobodnom pohybe informácií vo virtuálnom priestore.

6. Vyslaní pracovníci a podmienky pre nich

Hlasovanie na ktoré sa odvolávate nebolo konečným rozhodovaní o tejt problematike. To sa uskutočnilo na poslednom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 4.4. 2019. Pri ňom som podporil pozíciu slovenských dopravcov, ktorá sa stala aj súčasťou legislatívy. Zaviedli sme jasné pravidlá a zrušili diskrimináciu a šikanovanie slovenských pracovníkov v iných členských krajinách Európskej únie. 

7. Obchodné zmluvy s USA a s Kanadou 

Obchodnú zmluvu CETA s Kanadou som podporil, pretože vytvára nové príležitosti pre slovenské firmy, najmä malé a stredné, aby mohli exportovať svoje výrobky a služby do Kanady a zvyšovať tak zamestnanosť doma na Slovensku. Verím, že v blízkej budúcnosti bude podobná dohoda uzatvorená aj s USA.