Bývalí eštebáci ešte stále ťahajú nitkami aj na najvyšších poschodiach v štáte. Igor Lichnovský je generálny riaditeľ štátnej Exportno-importnej banky Slovenskej republiky s krátkou prestávkou už sedem a pol roka - za prvej i druhej Ficovej vlády.

Lichnovského kariéra však odštartovala na míle ďaleko od bankového sveta, a to v službách socialistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Lichnovský bol jej agentom, čiže osobou, ktorá podľa Ústavu pamäti národa vedome spolupracovala s tajnou službou.

Dnes je z neho veľavážený bankár s oficiálnym ročným príjmom z verejnej funkcie šéfa Eximbanky takmer stotridsaťtisíc eur.

Udavač na počkanie

Igor Lichnovský sa zapojil do kontrašpionážnej činnosti pod krycím menom Emil. Najobávanejšou zložkou ŠtB bola XII. správa Zboru národnej bezpečnosti. Bojovala proti vonkajšiemu i vnútornému nepriateľovi a „obhajovala“ obchodné záujmy socialistickej vlasti. Lichnovský podpísal spoluprácu koncom roka 1979.

Pôsobil v Podniku zahraničného obchodu Polytechna a doménou jeho poslania ako agenta sa stal zahraničný obchod a prenikanie do radov vízových cudzincov. V kontrarozviedke mal rozpracovávať zástupcov kapitalistických firiem.

„Počas rozhovoru bol kandidát neustále vedený k potrebe pomoci orgánom ŠtB pri plnení úloh v boji proti vonkajšiemu i vnútornému nepriateľovi zo strany uvedomelých občanov. Kandidát vyjadril súhlas s nutnosťou tohto boja a povedal, že on je ochotný podľa svojich schopností a možností všemožne pomáhať,“ napísal v správe o prijatí jeho riadiaci dôstojník Šuman.

A Lichnovský teda rozhodne nezaháľal. Ihneď po podpise uviedol, „že by chcel upozorniť na činnosť pracovníka OSP Opava Ing. Lebedu, o ktorom má vedomosť, že počas služobných ciest nedodržuje plán rokovaní, často sa odtrhne od domácich spolupartnerov a uskutočňuje rokovania samostatne bez prítomnosti zástupcu PZO Polytechna. Emil ďalej uviedol, že má poznatky o ďalších skutočnostiach, ktoré by boli pre pracovníkov ŠtB zaujímavé“.

Na záver viazacieho aktu Lichnovského inštruovali o zásadách konšpiratívneho styku a spôsobe stretávania. Dostal agentúrne telefónne číslo, ako aj heslo pre kontakt s iným pracovníkom.

ŠtB vyčíslila výdavky na občerstvenie pri získaní jeho podpisu na šesťdesiatdva korún. Podľa dokumentov prijal Igor Lichnovský rolu agenta ŠtB dobrovoľne s využitím svojho kladného vzťahu k vtedajšiemu spoločenskému zriadeniu.

Jeho nadriadení však časom začali považovať výsledky jeho spolupráce za slabé. Za rok 1980 sa s ním stretli štrnásťkrát a získali štyri správy.

Začiatkom osemdesiatych rokov vycestoval ako obchodný delegát na veľvyslanectvo ČSSR - jeho spis agenta hovorí o Malte, on sám vo svojom životopise na stránke Eximbanky o Tripolise.

Každopádne, kontrarozviedka ho ponúkla na využitie rozviedke. Tá záujem neprejavila. Ďalší spis, v ktorom figurovalo jeho meno, bol v roku 1989 skartovaný.

Čítajte viac:

Oligarchu Širokého strážili štyri gorily. Čoho sa bojí?

V luxuse

Čerstvý šesťdesiatnik v ére kapitalizmu, proti ktorému kedysi pomáhal bojovať, rozhodne nežije zle. S manželkou vlastnia rodinný dom vo Vajnoroch a dva byty. Cez eseročku Trade Exim je polovičným majiteľom značnej časti lukratívnej budovy na Františkánskom námestí v srdci bratislavského Starého Mesta.

Igor Lichnovský však nebýva ani v jednej z uvedených nehnuteľností. V skutočnosti užíva honosné sídlo vo Vinohradoch neďaleko bratislavskej Koliby.

Vila má rozlohu tristopäťdesiat štvorcových metrov a na ďalších tisícdvesto metroch sa rozpína záhrada s bazénom. Hacienda je obohnaná vysokým kamenným múrom a podľa listu vlastníctva patrí Lichnovského obchodnej spoločníčke Silvii Szökeovej. Tá je od Lichnovského o devätnásť rokov mladšia.

Minulý týždeň v utorok ráno spolu opúšťali nehnuteľnosť, každý z nich v inom Mercedese. Lichnovský niekoľko rokov uvádzal adresu tohto sídla ako svoje trvalé bydlisko, no keďže papierovo nie je vlastníkom, vo svojom majetkovom priznaní parádny rodinný dom s ťažko odhadnuteľnou hodnotou uviesť nemusel.

Od Širokého do štátneho

Lichnovský zrejme nezabúda ani na staré kontakty. Od marca v štátnej Eximbanke potichu a bez toho, že by zamestnanci chyrovali o výberovom konaní, obsadili miesto riaditeľa odboru informačných technológií. Stal sa ním Vladimír Duranka.

Ten, rovnako ako Lichnovský, študoval na Vysokej škole ekonomickej, a keďže obaja páni prišli na svet v rovnakom roku, nie je vylúčené, že boli spolužiakmi.

Duranka v minulosti dlhé roky pôsobil ako spoločník a konateľ mediálne známej firmy bit-STUDIO Bratislava, spadajúcej do portfiólia Juraja Širokého, ktorý v minulosti takisto bol v službách obávanej Štátnej bezpečnosti. Ten sa na spoluprácu so štátnou Eximbankou rozhodne nemôže sťažovať.

V minulosti jeho zdecimovanej fabrike Plastika Nitra poskytla úver dvanásť miliónov eur. Napriek tomu, že nie je komerčná banka a bežne poskytuje úvery len na dovoz či vývoz, prípadne krátkodobé úvery na základe rozhodnutia vlády. No zrejme, ako komu.