Viac filozofia ako náboženstvo

Väčšina satanistov však nachádza v satanizme úplne iné princípy než nezrelí agresívni výrastkovia. „Bol to Satan, ktorý daroval ľudstvu poznanie a skutočnú slobodu, ale je na nás, ako ich využijeme. Verím, že Boh aj Satan sa navzájom potrebujú ako rovnocenní partneri, lebo nemôže existovať dobro bez zla a naopak. Keďže ani jeden z nich nie je absolútne dobro a zlo, znamená to, že obaja obsahujú v sebe aj dačo z toho druhého princípu,“ prezradil nám svoje ponímanie Satana Tomáš.

„Pri modlitbách a rituáloch, ktoré výnimočne robím, vzývam obe mocnosti. Využívam pritom rôzne symboly a postupy, ktoré sú aj v starých okultistických spisoch, ako napríklad pentagram, rôzne kreslené alebo písané symboly, slová emen etan a amen, sviečky, obetovanie vlastnej krvi štyrom živlom. Moja viera ma oslobodila od klasického, duálneho vnímania dobra a zla a umožňuje mi vnímať svet komplexnejšie a v celistvosti,“ dodáva.

Najznámejším predstaviteľom moderného satanizmu je anglický okultista, spisovateľ a filozof Aleister Crowley a americký veľkňaz Cirkvi Satanovej Anton Szandor LaVey. Ani jeden už nežije, ale majú zástupy obdivovateľov. Prvý menovaný je autorom nábožensko-filozofického smeru s názvom thelema, ktorého hlavnou myšlienkou je veta: „Rob, čo chceš, nech je jediným tvojím zákonom!“ Niektoré Crowleyho magické rituály využívali sexuálne praktiky aj drogy.

LaVeyov satanizmus vychádza zo sociálneho darwinizmu a z myšlienok nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho. Dôraz kladie na rozvoj osobnosti, sebarealizáciu. Svoje myšlienky a satanistickú prax zhrnul v knihe Satanská biblia, ktorá vyšla v roku 1969. Prvé prikázanie tejto cirkvi znie: „Satan znamená ukájanie svojich chúťok, nie odriekanie!“ Ani v jednom zo spomínaných smerov sa však nehovorí o násilí voči iným ľuďom či akýmkoľvek živým tvorom.

Autor Satanskej biblie: „Satan znamená ukájanie chúťok, nie odriekanie!“ znie prvé prikázanie LaVeyovej knihy.
Autor Satanskej biblie: „Satan znamená ukájanie chúťok, nie odriekanie!“ znie prvé prikázanie LaVeyovej knihy.
Zdroj: ARCHÍV

Autor Satanskej biblie: „Satan znamená ukájanie chúťok, nie odriekanie!“ znie prvé prikázanie LaVeyovej knihy. Foto: Archív

Česi na čele

Hoci satanisti u nás nie sú veľmi organizovaní, tí, ktorí v satanizme videli viac než len prezentovanie svojej nenávisti k svetu a ku kresťanstvu, majú svoje spoločenstvo. V Českej republike 31. októbra 1991 založil odnož Cirkvi Stanovej Jiří Valter, člen blackmetalovej skupiny Root. O rok neskôr dvaja aktívni členovia Pavel Brndiar a Eduard Staněk v Kyjoch vybudovali obradné miesto, známe medzi satanistami ako Vrch u 13 kamenů. V roku 2004 Valter cirkev opustil a o rok neskôr sa na podnet okultistu a satanského mystika Pavla Brndiara sformoval Prvý Česko-Slovenský Chrám Cirkvi Satanovej, známy aj pod skratkou P.Č-S.CH.C.S.

Aj keď táto organizácia tiež vychádza z myšlienok LaVeya podobne ako Cirkev Satanova, nie je už pre ňu až takou autoritou. Štyridsiatnik Pavel Brndiar Tau-Paulus, hlava P.Č-S.CH.C.S, totiž sám veľmi aktívne zdokonaľuje magické praktiky a vyvíja publikačnú činnosť. Vo svojich dielach sa venuje temnému mysticizmu, deštruktívnemu začarovaniu či sexuálnej mágii. Podľa členov tejto cirkvi nesmie byť satanská filozofia dogmatická a dôraz kladú na harmonický rozvoj svojich stúpencov. Nuž, praktiky a rituály tohto hnutia určite nie sú pre slabé povahy.

Pentagram: Otočený tak, že stojí na jednom cípe, je znakom čiernej mágie. Dva horné rohy predstavujú dualitu, cípy smerujúce dolu symbolizujú popretie Svätej Trojice.
Pentagram: Otočený tak, že stojí na jednom cípe, je znakom čiernej mágie. Dva horné rohy predstavujú dualitu, cípy smerujúce dolu symbolizujú popretie Svätej Trojice.
Zdroj: cirkevsatanova

Pentagram: Otočený tak, že stojí na jednom cípe, je znakom čiernej mágie. Dva horné rohy predstavujú dualitu, cípy smerujúce dolu symbolizujú popretie Svätej Trojice. Foto: cirkevsatanova