V kancelárii vedúcej jedálne sa povaľuje množstvo dokumentov. Jeden z nich, z roku 1998 hovorí, ako sa skončilo rokovanie Stravovacej komisie. Zistili, že úlohy boli splnené, alebo sa „plnia a majú trvalý charakter.“ Pacienti sa v jedálni „vyjadrujú, že sú mimoriadne spokojní s úrovňou stravovania. A to po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej.“

To bolo v roku 1998. Tri roky predtým než sa kúpele v Korytnici dostali do konkurzu. Odvtedy sa z nich stal druhý Černobyľ. Akoby aj odtiaľto všetkých naraz odviezli a už sa sem nikdy nikto nevrátil. Ak máte radi adrenalínové dobrodružstvá, Korytnické kúpele čakajú len na vás! A ak vám nebude naskakovať husia koža, určite vám bude smutno. Ale aj spoznávanie toho, ako sa skončila divoká privatizácia v 90. rokoch minulého storočia stojí za to.