Takto sa skončila jedna z najkrajších legiend viažucich sa k našim hradom. Príbeh o tom, ako na hrade Strečno žil uhorský palatín František Vešeléni so svojou ženou Žofiou Bosniakovou a bol jej neverný. Zahýňal jej s Máriou Séčiovou, hradnou paňou Muráňa, ktorej dnes nikto nepovie inak ako Muránska Venuša. Žofia trpela, Mária sa smiala, keď v náruči držala Fraňa Vešeléniho. Tak to napísal vo svojej knihe Lásky Žofie Bosniakovej spisovateľ Jožo Nižnánsky v tridsiatych rokoch minulého storočia. Legenda sa ujala, hoci vôbec nebola pravdivá. Ako to vlastne bolo? Poďte s nami na hrad Strečno, zistíme to!