Už za študentských čias prežívajú to, čo ich malo počkať až v reálnom živote. Sklamania, podrazy, nedôvera v dospelých, v učiteľov s akademickým vzdelaním, ktorí im mali byť predovšetkým vzorom.

Študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied v Žiline čelia masívnej nespokojnosti, strachu a obavám. Už druhý semester študujú bez svojich obľúbených pedagógov, ktorí dobrovoľne i neslobodne museli opustiť Fakultu humanitných vied, pretože podľa svojich slov nedokázali ďalej garantovať kvalitu štúdia a upozorňovali na vážne prešľapy v oblasti transparentnosti a financovania fakulty.

Šikanovanie študentov na Žilinskej univerzite? ,Zúfalo čakajú na akreditáciu nového programu v Martine, nad ktorým visí hrozba!
Zdroj: Archív

Po ich odchode sa údajne citeľne zhoršila nielen kvalita štúdia a odbornosť nových vyučujúcich, študenti otvorene naznačujú prejavy šikanovania zo strany vedenia fakulty a katedry, ktoré sa objavili i v súvislosti s výberom školiteľov bakalárskych a diplomových prác. Desiatky študentov chcú opustiť akademickú pôdu v Žiline, obávajú sa o úspešné dokončenie štúdia a pomsty, ktorá môže podľa nich nasledovať i po uverejnení tohto príspevku.

Odišla viac ako tretina pedagógov

Kritická situácia na Fakulte humanitných vied sa ťahá už tri roky. Odídení pedagógovia dlhodobo kritizovali vedenie fakulty a upozorňovali na množstvo pochybení - klesajúci počet študentov na fakulte z dvetisíc na päťsto, prezamestnanosť v učiteľských odboroch, finančnú netransparentnosť fakulty, mobing, šikanovanie.

Vyučujúci využili množstvo vnútorných procesov na zvrátenie situácie na fakulte - prostredníctvom informovania akademického senátu, rektorky. Nič nepomáhalo. Naopak. Protestné hlasy, podľa ich výpovedí, okamžite uzemnili - výmenou vedúcej katedry i prodekana. Čerešničkou na torte bolo, keď Fakulta humanitných vied požiadala o výmenu všetkých troch protestujúcich garantov bez ich vedomia.

Vedenie fakulty doteraz pochybenia nepriznalo a nepriznáva. Predovšetkým dekanka Vlasta Cabanová, ktorej strata expertov, zdá sa, vôbec neprekáža. Tvrdí, že spomínaní pedagógovia nedokázali garantovať kvalitu programu, nedokázali podľa nej vytvoriť vedeckú školu a vychovať svojich vlastných garantov v odbore knižnično-informačné štúdiá.

Odídení učitelia: Veria, že sa im mediamatiku podarí vyučovať na inej vysokej škole.
Zdroj: Archív

Aký je teda výsledok a obraz nebývalých pomerov na fakulte? Z devätnástich pedagógov, ktorí boli zapojení do komplexnej akreditácie mediamatiky v roku 2014, doteraz dobrovoľne opustilo alebo muselo opustiť katedru štrnásť pedagógov, na mieste ostalo päť pôvodných vyučujúcich. Študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo sa de facto personálne rozsypal. Ale zatiaľ žije. Zatiaľ...

Takéto dlhodobé napätie sa študentov dotklo. Sformulovali petíciu, ktorú podpísalo viac ako 750 ľudí, zorganizovali protesty. Študenti namietali proti účelovému odvolávaniu pedagógov, ochotne vystupovali a svedčili o situácii v regionálnych médiách. Dnes sú mnohí v záverečnej fáze štúdia a sú zúfalí, kam situácia dospela.

Demotivovaní

Poďme však ku konkrétnostiam, nateraz z oblasti kvality štúdia. Je totiž jedným z hlavných leitmotívov nášho príbehu. Pripomíname, že pri zbieraní informácií sme sa neopierali o výpovede jednotlivcov, ale desiatok nespokojných študentov, ktorých netreba špeciálne hľadať.

Na verejnom stretnutí s odídenými pedagógmi na Staničke Záriečie v Žiline v októbri minulého roka naplnili kapacitu sály s viac ako sto miestami. Verejne hovorili o svojich zážitkoch a pocitoch. „Nechceme ostať v Žiline,“ viackrát zaznelo. Môžu sa desiatky študentov naraz v úsudku mýliť? Pripusťme, že môžu, preto skúsme hovoriť konkrétne.

Sú demotivovaní - v mnohých prípadoch tým, že ich štúdium, a to nie v jednom prípade, sa doslova zmenilo z denného na diaľkovú formu napriek tomu, že akreditovaná a v informačných listoch zadokumentovaná je iba prezenčná forma. Ako to vyzerá v skutočnosti? Prejavuje sa to napríklad na počte prednášok a cvičení. Ako príklad študenti uvádzajú predmet tvorba aplikácií pre web. Podľa ich výpovede mali z trinástich naplánovaných cvičení jedno úvodné stretnutie a dve cvičenia. „Ostatné cvičenia sa doslova vyparili, skrátka neboli,“ dodávajú študenti.

Tričká s jasným odkazom: Vyrobili ich protestujúci študenti.
Zdroj: Archív

Podobných príkladov je viacero, ak sú skutočné, treba povedať, že sú v rozpore s platnými predpismi schváleného študijného programu. Poďme ďalej a spomeňme ťažkosti študentov a ich nespokojnosť týkajúcu sa obsahu konkrétnych hodín. Opäť príklad - predmet informačné systémy. „Učí nás starý pán. Ovláda šesť jazykov, ale nie je mediamatik. Jeho reč je technická, to, čo učí, nie je v kontexte s obsahom mediamatiky,“ zhodne tvrdia študenti.

Titul zo žilinskej mediamatiky nechcú

Podľa výpovedí študentov obsah predmetov mediamatika 1, marketing 2, tvorba aplikácií pre web, legislatívne aspekty mediamatiky, manažment informácií, manažment znalostí nespĺňajú základné kritériá takzvaných informačných listov predmetov, ktoré presne formulujú obsah štúdia, o čom predmet je, čo má spĺňať. Ako tvrdia, skutočnú náplň predmetov možno veľmi jednoducho skontrolovať. Štúdium - obsah, ale i forma - podľa nich nespĺňa požadované kritériá.

Vážne tvrdenia študentov vrhajú fakultu do veľmi zlého svetla. Dekanka Fakulty humanitných vied v Žiline Vlasta Cabanová sa tomu bráni. „Posúdenie kvality štúdia je proces, ktorý nepozostáva len z hodnotenia študenta, ale skladá sa z viacerých atribútov. Ľudia sú rôznorodí a nemožno vyhovieť všetkým ich požiadavkám. Máme pozitívne informácie priamo od študentov, vyjadrujú spokojnosť s tým, že sa situácia upokojila, a vytvorili sa pokojnejšie podmienky na ich štúdium.“ V odpovedi ďalej argumentuje celouniverzitným prieskumom o kvalite vzdelávania vykonaným v decembri 2017 a januári 2018, ktorý podľa nej ukázal, že situácia sa zlepšila, ale niektoré nedostatky pretrvávajú.

Posuňme sa k ďalšiemu vážnemu problému, ktorým je výber školiteľov bakalárskych a diplomových prác. Práve v súvislosti s ním študenti čelili avizovanému pocitu nátlaku a šikanovania. Podľa ich slov vedenie katedry ich prinútilo zmeniť školiteľov. Väčšina z nich bola totiž z radov odídených expertov mediamatiky. A to, zdá sa, vedeniu fakulty prekáža. Až 67 percent prác, ktoré mali viesť odí­dení vyučujúci, má iného školiteľa. Z 21 ostalo pôvodných sedem.

Jeden z bizarných príkladov je príbeh študenta, ktorý sa musel zriecť v rámci svojej bakalárskej práce orientovanej na znalostný manažment jednej z mála expertiek na túto oblasť na Slovensku, Marcely Katuščákovej. Študent mediamatiky dostal nedobrovoľne za školiteľa iného pedagóga, ktorý nielenže nie je expert v danej téme, ale ani nepublikoval žiadne odborné texty a výstupy z danej oblasti. Naopak, Marcela Katuščáková ich má celý zoznam, mnohé z nich evidované v odborných databázach Web of Science a Scopus. „Mal som možnosť dostať to, prečo som na túto školu prišiel. Mohol som dostať kvalitu. Bez jediného normálneho argumentu mi povedali, že sa musím kvality zriecť. Môžem na to doplatiť. Určia mi školiteľa a ja nemám na to vplyv,“ vraví sklamaný študent bakalárskeho štúdia.

Kým vedenie fakulty tvrdí, že na takéto konanie má právo, čo je pravda, vo vedení inej fakulty, ktorú sme oslovili, majú na to iný pohľad. „Prvoradý je študent,“ tvrdí dekanka fakulty vzdialenej univerzity, ktorá nechcela byť menovaná. „Vždy sa snažíme prispôsobiť študentovi a vyjsť mu v ústrety, aj keby to bol externý školiteľ. Je totiž dôležité, aby mal študent ku školiteľovi dôveru. V našej praxi nie je zvykom študentom vnucovať školiteľov,“ dodáva.

Dekanka žilinskej Fakulty humanitných vied Vlasta Cabanová ani v tomto prípade problém nevidí a bráni sa, podľa nej, nepravdivým informáciám. „Spôsob rokovania so študentmi nebol direktívny, prebiehal vo forme diskusie. Témy sme im nemenili, ale došlo k zmene niekoľkých vedúcich záverečných prác, a to pre tému, nie školiteľa. Je pochopiteľné, ak témy, ktoré zvládnu interní zamestnanci katedry, ostávajú v kompetencii pedagógov katedry.“

Zakladajú novú mediamatiku

Časť odídených pedagógov, ktorí stoja za vznikom mediamatiky v Žiline, sa mediamatiky vzdať nechce. Je totiž ich „dieťaťom“. Proces komplexnej akreditácie, ktorý trval niekoľko rokov, zvládli s hodnotením B+, čo je výborná známka. Ich študenti hovoria, že práve títo pedagógovia sú duchom mediamatiky, ktorý zo školy v Žiline spolu s nimi odišiel.

Päť excelentných pedagógov zo Žiliny na čele s pôvodným garantom štúdia Milanom Konvitom, uznávaným expertom, ktorý v októbri minulého roka zastupoval Slovensko a predsedal jednej z komisií Generálnej konferencie UNESCO v Paríži, zobrala pod svoje krídla bez váhania Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Spoločne sa teraz snažia o akreditáciu štúdia mediamatiky na pracovisku v Martine.

„Za týmito ľuďmi sme videli kvalitu, preto sme neváhali s ich prijatím,“ hovorí dekanka bratislavskej Fakulty sociálnych a ekonomických vied Lucia Mokrá. „Program mediamatika má veľkú budúcnosť, reflektuje na požiadavky doby. Môžem povedať, že Žilinská univerzita prišla o kvalitných ľudí.“

Mnohí žilinskí študenti netrpezlivo čakajú, kedy sa v Martine konečne otvoria brány novej mediamatiky, aby mohli odísť za svojimi obľúbenými pedagógmi.

Litera zákona

Cesta „do neba“ však nemusí byť jednoduchá napriek tomu, že o akreditáciu v Martine sa snažia jej úspešní zakladatelia zo Žiliny. Pracovná skupina Akreditačnej komisie pod vedením Vladimíra Patráša sa domnieva, že žiadosť odídených mediamatikov kritériá na akreditáciu nespĺňa.

Vyrazili sme do Banskej Bystrice na Katedru slovenského jazyka, kam nás v reakcii na naše otázky pozval Vladimír Patráš. Predseda pracovnej skupiny viac ako dve hodiny venoval vysvetleniam, ktoré mediamatiku v Martine posielajú nateraz do zabudnutia. Bolo vidieť, že ide o precízneho pána, ktorému neujde žiaden detail a ktorý sa pevne drží litery zákona. Kým nedostatky, ktoré vo svojom stanovisku k žiadosti formuluje, považujú jej autori za formálne, on ich vníma ako kľúčové a nateraz neprekonateľné.

Jedna z informácií, ktorá nás od Vladimíra Patráša zaujímala, bola, či ako predseda pracovnej skupiny pociťoval nátlak, aby mediamatika akreditáciu v Martine nedostala. Ak by totiž v Martine naozaj vznikla, bola by bezpochyby konkurenciou nateraz upadajúcej Žiline. Je viac ako pravdepodobné, že množstvo študentov by Žilinu opustilo a prestúpilo do Martina vzdialeného 30 kilometrov.

Je preto logické pýtať sa, či dôvody negatívnej hodnotiacej správy Akreditačnej komisie sú naozaj také vážne, že sú prekážkou vzniku nového štúdia. Ak nie, nejde o súboj, v ktorom hrajú rolu motivácie v rozpore s duchom tvorivosti a nadhľadu? Existuje vôľa pomôcť Martinu a jeho akreditácii, lebo ide o program s nespochybniteľnými personálnymi kapacitami, alebo, naopak, je tu snaha proces ukončiť nezdarom, keď pod ťarchou osobných limitov treba pomôcť a chrániť Žilinu? Aj takéto konotácie visia nad príbehom.

Vladimír Patráš náznaky o akomkoľvek nátlaku rázne odmietol s výhradou, že správu vypracoval objektívne. Vyjadril názor, že patrí medzi najobjektívnejších akreditátorov a svoju prácu sa snaží vždy odviesť čo najlepšie.

Treba naozaj priznať, že žiadosť tímu mediamatikov o akreditáciu nie je vyplnená bez nedostatkov. Podľa názoru iného odborníka na akreditáciu, ktorý si neželal byť menovaný, majú však chyby formálny charakter, dajú sa odstrániť a nemali by byť dôvodom na zamietnutie žiadosti.

Skrachovaný projekt

Aký bude mať teda celý príbeh koncovku? Proces akreditácie ešte nie je v záverečnej fáze a žiadatelia chystajú vyjadrenie k hodnotiacej správe. Konečné slovo bude mať ministerka školstva. Pred bránami stoja študenti, ktorí čakajú na milosť, aby mohli doštudovať po­dľa nich v kvalitnom prostredí, v atmosfére prijatia, po boku expertov.

Dôležitou informáciou v celom príbehu je však ešte jeden fakt, a to, že Fakulta humanitných vied v Žiline smeruje k zániku. Kolégium rektorky hlasovaním odporúčalo zrušiť fungovanie fakulty. Aj keď sa táto informácia nikde verejne neobjavila a vedenie fakulty i rektorát o nej úspešne mlčia, prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter nám na otázku, čo bolo dôvodom návrhu na zrušenie fakulty, uviedol: „Po devätnástich rokoch svojho pôsobenia si fakulta nedokázala získať práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Rozpory i neustála obmena personálneho zabezpečenia vrátane garantov smerovala k prehodnoteniu pôsobenia fakulty.“

Čo presne informácia o zániku fakulty humanitných vied znamená? Z hľadiska budúcnosti študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v Žiline sa zatiaľ nedá nič konkrétne povedať. S určitosťou však môžeme vyjadriť názor, že fakulta vykazuje známky neštandardného, nezdravého akademického prostredia. A popri tejto skutočnosti sú tu odídení pedagógovia, ktorí čakajú na dovolenie učiť mediamatiku o tridsať kilometrov ďalej.

„Po neľahkých troch rokoch a vyčerpaní všetkých legitímnych spôsobov bol tím mediamatikov donútený Žilinskú univerzitu opustiť a začať ju budovať tam, kde našla porozumenie aj v ľudskom prístupe,“ hovorí Eva Capková v mene tímu odídených mediamatikov. Napriek doterajším snahám akreditovať nový študijný program je výsledok nejasný. To, čo považovala Akreditačná komisia v roku 2014 za vynikajúce a hodné všetkých troch stupňov štúdia pod hlavičkou Žilinskej univerzity, v súčasnosti má problém považovať za hodné aspoň bakalárskeho stupňa. Pritom ide o tých istých garantov a ľudí, ktorí sa podieľali na výbornom výsledku v komplexnej akreditácii. „Túžime robiť len to, čo vieme najlepšie - odovzdávať znalosti mladým ľuďom,“ uzavrela Eva Capková.