Vykrikovanie, kopanie do dverí či ponižovanie určite nie sú pracovnými nástrojmi dobrého manažéra. Práve naopak. Ak sa niečo také deje v bežnej firme, hneď sa to snažia riešiť, aby zabránili hromadným odchodom zamestnancov. Málokto by však čakal, že bossing - ako sa šikanovanie podriadeného na pracovisku nazýva - sa objaví u ľudí, ktorí zachraňujú ľudské životy ako na bežiacom páse. Prezídium hasičov však najnovšie taký prípad riešilo.

Ponižovanie a krik

Odvahu postaviť sa nadriadenému nabrala jedna z pracovníčok Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch. Tvrdí, že zažívala ponižovanie, krik od samotného okresného riaditeľa. Ju nazýval psychopatom.

„Vykrikuje, nedovoľuje mi vyjadriť sa k veciam, ktoré mi kladie za vinu. Dovolenku mi ani nezamietne, ani nepotvrdí, teda musím prísť do roboty v deň, ktorý som žiadala voľný, aby som sa dozvedela, či môžem mať voľno,“ povedala nám spomínaná zamestnankyňa.

Sťažnosť podala ešte vlani na prezídium Hasičského a záchranného zboru. Priložila aj dôkazy, na základe ktorých vyhodnotili, že na nadriadeného sa sťažuje oprávnene.

„Riaditeľ nevykonával svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru v súlade s dobrými mravmi a zneužil ich na škodu druhého. Pri vykonávaní štátnej služby nedodržal pravidlá služobnej zdvorilosti a nesprával sa slušne voči podriadenej prí­slušníčke,“ konštatuje správa, pod ktorou je podpísaný hasičský prezident Pavol Mikulášek.

Napätá situácia

Podľa našich zdrojov z prostredia hasičov je v Nových Zámkoch situácia viac ako napätá. Hovoria o tom, že tamojší okresný riaditeľ Marek Zajíček nezvláda v práci svoje emócie, po podriadených vykrikuje a zlostne kope do dverí. Prezídium uložilo Zajíčkovmu priamemu nadriadenému, teda krajskému riaditeľovi Petrovi Tánczosovi, aby „odstránil zistené nedostatky a ich príčiny“. Čo konkrétne to bude znamenať, sme sa nedozvedeli.

„Riešime túto situáciu. V súčasnosti prebiehajú úkony v tejto súvislosti, nechcel by som predbiehať,“ povedal nám Tánczos. „Nechcem predpovedať nejaké veci, ktoré možno teraz vyzerajú nejako a ono sa to vykreslí inak. Nechcem sa zastávať tohto manažéra, ale konáme,“ vysvetľuje Tánczos.

Podľa neho bola na Zajíčka uznaná ako opodstatnená len táto jedna sťažnosť. Prezídium nám však potvrdilo, že tento rok prijali ďalšiu. Momentálne ju vyšetrujú.

S nervami na dne

Zatiaľ sa však nezdá, že by sa u novozámockých hasičov veľa zmenilo. Ako nám povedala pracovníčka, ktorá bola obeťou šikanovania, medzičasom už mala kontroly na svojom oddelení. Myslí si, že práve preto, lebo sa sťažovala. Problémy s riaditeľom trvajú už celé roky. „Odvtedy, ako nastúpil do funkcie. Už na druhý deň mi povedal, že by som mala byť na dôchodku,“ hovorí hasička, ktorá ešte bežný dôchodkový vek nedosiahla.

Po tridsiatich rokoch odpracovaných u požiarnikov si takýto prístup naozaj nezaslúži. Situáciu na pracovisku podľa nej zvláda len vďaka tomu, že si sama na­šla psychológa. Ak sa ani po vyšetrovaní nič nezmení, zváži vraj aj právne kroky.

Oslovili sme aj okresného riaditeľa Marka Zajíčka, aby povedal svoj pohľad na tento prípad. Odmietol sa však vyjadriť. Zaujímalo ho jedine to, odkiaľ máme informácie. „Ja si to budem riešiť po svojej linke, je to moja súkromná vec,“ povedal, hoci je predstaviteľom štátnej organizácie.

Prezídium hasičov považuje tento prípad za individuálne zlyhanie a prekontroluje, či opatrenia, ktoré má podniknúť Zajíčkov nadriadený, krajský riaditeľ Tánczos, budú dostačujúce.

„Voči príslušníkovi môže byť vedené disciplinárne konanie alebo mu môže byť uložená iná forma personálnej zodpovednosti,“ dodáva hovorkyňa prezídia Katarína Križanová.