Slovenská informačná služba (SIS) získala informácie o krytí daňových podvodov bývalým vysokým funkcionárom finančnej správy. Vyplýva to z neutajovanej verzie Správy o činnosti SIS za rok 2021.

Podľa SIS mal významný predstaviteľ zločineckej skupiny pôsobiacej na Slovensku ovplyvňovať v rokoch 2019 až 2020 daňové kontroly v obchodnej spoločnosti, ktorú ovládal. Pomáhať mu mal dnes už bývalý vysoký funkcionár finančnej správy.

Získané boli takisto poznatky o obchodnej spoločnosti, ktorú vlastní bývalý vysoký predstaviteľ jedného z ministerstiev SR. Predmetná spoločnosť si neoprávnene uplatnila vyplatenie nadmerného odpočtu DPH. "Na kontrolu oprávnenosti predmetného nadmerného odpočtu DPH mali dosah vtedajší funkcionári finančnej správy," uviedla informačná služba.

Odstúpené boli aj informácie o podnikateľovi, ktorý riadil sieť obchodných spoločností s dosadenými nastrčenými konateľmi a majiteľmi. Prostredníctvom nich mal páchať ekonomickú trestnú činnosť, ktorou boli predovšetkým daňové podvody. "Pri jej páchaní pravdepodobne spolupracoval so zamestnancami finančnej správy a s krytím nelegálnych aktivít mu údajne pomáhali aj príslušníci Policajného zboru (PZ)," informovala SIS.

Príjemcom boli odstúpené tiež poznatky o organizátorovi daňových podvodov, ktorý v minulosti využíval rozsiahlu sieť spoločností s nastrčenými konateľmi a vlastníkmi, tzv. bielymi koňmi. "Osoba udržiavala kontakty s funkcionármi PZ a ich prostredníctvom údajne ovplyvňovala vyšetrovanie páchanej daňovej trestnej činnosti," uviedli v správe.

SIS získala informácie aj o podnikateľovi, ktorý páchal ekonomickú trestnú činnosť predovšetkým v oblasti daňových podvodov a neoprávnených čerpaní dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry prostredníctvom siete obchodných spoločností.

Vlani zároveň tajná služba pokračovala v spolupráci s partnerskými spravodajskými službami. Zameriavala sa na odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti, identifikáciu podozrivých obchodných operácií a boj proti daňovým podvodom na medzinárodnej úrovni, ktoré organizovali zločinecké skupiny.