Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, pre TASR to povedal starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí evakuovali v utorok (13. 10.), niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky.

"Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,"spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty.

Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k známym - prípadne do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa rieky osádzali protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné. "Voda je taká vysoká, že to nestačí. Prognózy vyzerajú zle. Kulminácia toku by mala nastať až niekedy v piatok (16. 10.), úroveň hladiny Hornádu bude dovtedy rásť,"dodal.

Ako uvádzajú na facebookovej stránke Košického kraja, viacero ciest je neprejazdných. Podľa informácií, je sitácia kritická najmä na miestach, cez ktoré preteká Hornád a Hnilec.  Rovnako obyvateľov a všetkých ľudí vyzývajú, aby zvýšili opatrnosť najmä na týchto úsekoch: 

KYSAK – VEĽKÁ LODINA

Dlhodobá obchádzková trasa cez osadu Sopotnica je neprejazdná, obchádzka vedie po účelovej komunikácii Košice – most Ružín – účelová komunikácia – Malá Lodina – Veľká Lodina
Hornád zaplavil aj extravilán obce Kysak, vrátane Školy v prírode.

TREBEJOV – DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE

Hornád zaplavil časť komunikácie, úsek cesty je neprejazdný.

GELNICA – PRAKOVCE

Voda odmyla vozovku v dĺžke 10 metrov, cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu.

GELNICA

Na ceste II/546 pri hypermarkete sa vylial Hnilec, cesta je neprejazdná pre osobnú dopravu, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, dopravu riadi polícia.

GELNICA – JAKLOVCE

Na ceste sa vylial Hnilec, prejazdná je v jednom jazdnom pruhu.

HNILČÍK

Z utorka na stredu sa vylial z koryta miestny potok, cesta je aktuálne prejazdná.

VEĽKÝ FOLKMAR – KOJŠOV

Miestny potok sa vylial z koryta, cesta je pre osobnú dopravu neprejazdná.