Nelenia ani priaznivci Ivana Muchu. Aj tí začali spisovať petíciu, ktorú podpísali stovky ľudí. “Až na to, že Muchove ovečky zbierali podpisy aj medzi rómskymi osadníkmi a katolíkmi,” uťahujú si z petície, ktorou argumentuje aj úrad generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, aktivisti z Málinca.

Vojna cirkevníkov

Oslavy okrúhleho päťstého výročie reformácie na Slovensku poznačil škandál jedného z pomerne vplyvných činovníkov evanjelickej cirkvi- novohradského seniora, málinského farára a donedávna aj predsedu synody ECAV Ivana Muchu. Ten svojich farníkov najprv pobúril svojimi indiskrétnymi erotickými avantúrami a následne aj ďalším sobášom po rozvode s jednou zo svojich internetových známostí. Vrcholným číslom celého cirkusu je kniha o svojich vzťahových eskapádach, ktorú duchovný Mucha napísal a predával počas osláv reformácie. Dourážal v nej nielen príbuzenstvo svojej exmanželky, ale aj biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola, ktorého pomenoval biblickým menom Herodes.

„Táto kauza už prekročila všetky hranice slušnosti a morálky, o kresťanských hodnotách ani nehovoriac. Mnohí členovia našej cirkvi sú zneistení a znechutení. Nechceme sa nečinne prizerať tomuto vážnemu poškodzovaniu dobrého mena Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, jej členov a pracovníkov z radov duchovných i neordinovaných. Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste v rámci Vašich kompetencií podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby bol senior Ivan Mucha, ktorý už dávno nespĺňa základné kritériá morálneho profilu kňaza, bezodkladne odvolaný z funkcie zborového farára,” píše sa v petícii, ktorú podpísali viacerí vysokopostavení činovníci cirkvi.