Správca im totiž rozposlal nový mesačný predpis úhrad za užívanie bytu a služieb, kde sa nenápadne objavila nová položka. Ide o „poplatok, spracovanie osobných údajov“ vo výške 0,96 eur mesačne! Vlastníci bytov to považujú za nehoráznosť a otvorene tvrdia, že ich jednoducho družstvo nenápadne okráda. Dozvedeli sme sa tiež, že pokiaľ by na tento poplatok nepristúpili, tak im OSBD pohrozilo, že im zvýši poplatok za výkon správy.

Obrátili sa na úrad

Vlastníci sa však nedali, a o stanovisko požiadali Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Podľa neho zo žiadneho nariadenia týkajúceho sa osobných údajov nevyplývajú také povinnosti, ktoré by mali vplyv na finančný rozpočet prevádzkovateľa, a teda aj na správcu bytov. Prevádzkovateľ je povinný chrániť osobné údaje dotknutých osôb tak ako doteraz a nesmie to podmieňovať úhradou poplatku na tento účel. Takže ak sa vo vašom mesačnom predpise nájomného objavilo niečo podobné, nie ste povinný za ochranu osobných údajov platiť nič. V prípade potreby sa môžete obrátiť na kompetentné úrady, ktoré môžu takéto nezmyselné poplatky preskúmať.